Gefion – Towarzystwo ubezpieczeniowe

Uwaga! 24 czerwca 2020 roku Komisji Nadzoru Finansowego cofnęła zezwolenie dla towarzystwa ubezpieczeniowego Gefion Insurance na prowadzenie działaności ubezpieczeniowej!

TU Gefion Insurance – historia

Duńskie towarzystwo ubezpieczeniowe Gefion Insurance zostało założone 2 czerwca 2014 roku. Nazwa tej firmy nawiązuje do nordyckiej mitologii, a konkretniej do bogini Gefion, która miała opiekować się rolnikami. Oczywiście odwołanie do skandynawskich tradycji nie jest dziełem przypadku, ponieważ asekurator rozpoczął swoją działalność w północnej Europie. Dopiero z czasem grupa Gefion Insurance pojawiła się również w Niemiech, Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach.

Warto zauważyć, że duński asekurator świadczy swoje usługi w dość charakterystyczny sposób. Dlaczego? Otóż towarzystwo ubezpieczeniowe Gefion Insurance działa wyłącznie w Danii. Natomiast w pozostałych krajach ubezpieczenia Gefion są sprzedawane przez inne podmioty powiązane z duńską firmą. Taka zasada znalazła swoje zastosowanie również w przypadku rynku polskiego. W Polsce asekurator jest reprezentowany przez Polins Sp. z o.o (ul. Gabriela Narutowicza 18, 99-320 Żychlin), a także spółkę Crawford Polska.

Towarzystwo ubezpieczeniowe Gefion Gefion Insurance – oferta produktów

Istotna różnica dotyczy również sposobu działalności duńskiego asekuratora w poszczególnych krajach. O ile towarzystwo Gefion Insurance oferuje naprawdę szeroki wybór świadczeń, o tyle oferta innych spółek zarządzanych przez koncern jest już znacznie uboższa. Najlepszym tego przykładem będzie spółka Polins działająca na polskim rynku, która obecnie prowadzi sprzedaż wyłącznie ubezpieczeń komunikacyjnych.

Aktualna oferta firmy Polins składa się z czterech różnych ubezpieczeń dla kierowców. Są to:

 • Obowiązkowe OC komunikacyjne – jest to polisa, którą bezwzględnie musi posiadać każdy właściciel pojazdu. Nic więc dziwnego, że ubezpieczenie OC stało się fundamentem całej oferty duńskiego asekuratora.
 • OC graniczne – jeżeli kierowca zarejestruje swój pojazd w kraju nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wyłączeniem Szwajcarii), przed wjazdem na terytorium EOG musi dokonać zakupu tzw. Zielonej Karty. W przeciwnym wypadku będzie zobligowany do natychmiastowego nabycia OC granicznego. Taka polisa daje kierowcy prawo do poruszania się swoim pojazdem po terytorium kraju należącego do EOG.
 • Assistance Autopomoc – ten typ świadczenia gwarantuje pomoc w przypadku nagłej awarii pojazdu skutkującej brakiem możliwości kontynuowania jazdy. Asekurator powinien wówczas zorganizować holowanie do najbliższego warsztatu, parkingu lub bezpośrednio do miejsca zamieszkania. Co istotne, punkt docelowy nie może znajdować się w odległości większej niż 100 kilometrów od miejsca wypadku.
 • NNW komunikacyjnetradycyjna polisa NNW uprawnia do otrzymania rekompensaty finansowej w razie śmierci lub doznania uszczerbku na zdrowiu podczas wypadku komunikacyjnego.

Gefion- kontakt, infolinia i email

Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe Gefion świadczy swoje usługi w Polsce poprzez dwa różne podmioty. Dlatego zalecana metoda kontaktu z ubezpieczycielem zależy od konkretnej sprawy:

 • Likwidacja szkód jest obsługiwana przez Crawford Polska Sp. z o.o.
 1. Infolinia – (+48) 22 390 88 40.
 2. Adres do korespondencji – Crawford Polska Sp. z o.o., ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa.
 3. E-mail – szkody.gefion@crawco.pl.
 • Sprzedaż ubezpieczeń jest prowadzona przez Polins Sp. z o.o.
 1. Infolinia – (+48) 22 292 24 48.
 2. Adres do korespondencji – Polins Sp. z o.o., ul. Gabriela Narutowicza 18, 99-320 Żychlin.
 3. E-mail – info@polins.pl.

Zgłoszenie i likwidacja szkody Gefion – jak przebiega?

Zgłoszenie szkody Gefion to kolejna procedura, która może zaskoczyć niektórych kierowców. Dlaczego? Ponieważ spółka Polins nie obsługuje takich zgłoszeń. Likwidacja szkody Gefion odbywa się bowiem za pośrednictwem innej spółki – Crawford Polska. Jest to drugi z podmiotów, który działa na polskim rynku w imieniu duńskiego towarzystwa ubezpieczeniowego.

W związku z tym wszelkie roszczenia należy kierować bezpośrednio do przedstawicieli Crawford Polska. Samo zgłoszenie szkody odbywa się na kilka sposobów:

 1. Formularz kontaktowy dla osób zgłaszających szkodę jest dostępny na stronie internetowej Polins – http://polins.pl/zglos-szkode-lub-roszczenie/.
 2. Zgłoszenia poprzez pocztę elektroniczną należy kierować na adres – szkody.gefion@crawco.pl.
 3. W razie potrzeby stosowną dokumentację można przesłać również pocztą tradycyjną. Adres do korespondencji – Crawford Polska Sp. z o.o., ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa.

Wypowiedzenie OC Gefion

Jeżeli kierowca zamierza zrezygnować z posiadanej polisy OC, musi najpierw przekazać ubezpieczycielowi stosowne wypowiedzenie. Jeśli chodzi o wypowiedzenie OC Gefion, ta procedura jest obsługiwana przez spółkę Polins. Na stronie internetowej Polins widnieje formularz online dedykowany osobom wypowiadającym polisę – http://polins.pl/klient-indywidualny/zglos-nabycie-sprzedaz-pojazdu-lub-wypowiedzenie-ubezpieczenia-oc/. Ponadto ten sam dokument służy do zgłaszania nabycia oraz sprzedaży pojazdu.

Wypowiedzenie OC wymaga spełnienia dwóch warunków:

 • wypełnienia formularza dostępnego pod wskazanym wyżej adresem,
 • zeskanowania wypowiedzenia w formie pisemnej i dołączenia go do formularza w formie załącznika.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia