Concordia – Towarzystwo ubezpieczeniowe

TU Concordia Polska – historia

Towarzystwo ubezpieczeniowe Concordia to jeden z nielicznych asekuratorów, który od początku swojej działalności jest związany z Polską. Firma ta powstała bowiem 27 stycznia 1997 roku w Poznaniu. Jednak warto odnotować, że początkowo firma działała pod nazwą Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „Wielkopolska”.

Niemniej samodzielna działalność poznańskiego asekuratora trwała jedynie przez 2 lata. Ostatecznie 26 stycznia 1999 roku doszło do zawarcia porozumienia z dwoma niemieckimi ubezpieczycielami – Concordia Versicherungsgruppe oraz Vereinigte Hagel. Podpisana umowa miała olbrzymi wpływ na przyszłość polskiego ubezpieczyciela. Już w 2000 roku na rynku pojawiła się dodatkowa spółka – Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital. Oczywiście jej powstanie było wynikiem planu dotyczącego rozszerzenia posiadanej oferty o ubezpieczenia na życie. Z czasem polisy chroniące życie i zdrowie stały się ważną częścią asortymentu tego asekuratora.

W 2002 roku podjęto także decyzję o zmianie nazwy całego towarzystwa. Tak oto z rynku zniknęło Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „Wielkopolska”, a pojawiła się firma Concordia Wielkopolska TUW. Od tego momentu rozwój Concordii stał się jeszcze bardziej dynamiczny. Firma rok w rok wprowadzała do swojego asortymentu zupełnie nowe świadczenia. Co jasne, takie działanie przełożyło się również na stały wzrost grona osób korzystających z oferty ubezpieczyciela. Rosnący zasięg firmy sprawił, że jej akcjonariusze postanowili zerwać z dotychczasową nazwą. W 2005 roku z nazwy asekuratora usunięto słowo „Wielkopolska”. Od tego momentu firma sprzedaje ubezpieczenia pod nazwą – Concordia Polska TUW.

Towarzystwo ubezpieczeniowe Concordia – fuzja z Generali

Kolejne 13 lat stanowiło okres intensywnego rozwoju i stałego udoskonalania posiadanej oferty. Jednak życie pokazało, że nie był to koniec zmian dla polskiej firmy. Dwa lata temu doszło bowiem do kolejnej zmiany głównego akcjonariusza w Concordii. 29 listopada 2018 roku włoskie towarzystwo ubezpieczeniowe Generali wykupił wszystkie udziały, które od końca XX wieku należały do niemieckich akcjonariuszy. Dlatego obecnie towarzystwo Concordia jest częścią międzynarodowej grupy Generali. Co ciekawe, podmioty zrzeszone w ramach koncernu Generali sprzedają ubezpieczenia dosłownie w całej Europie. Jest więc to przedsiębiorstwo o bardzo silnej pozycji na rynku.

Concordia Ubezpieczenia – oferta dla rolników

Znakiem rozpoznawczym Concordii przez wiele lat były ubezpieczenia dla rolników. To zresztą sprawiło, że w 2006 roku asekurator przystąpił do państwowego systemu ubezpieczeń upraw rolnych. Od tego momentu towarzystwo Concordia jest uznawane za krajowego lidera w dziedzinie takich świadczeń.

Co istotne, polski asekurator do dzisiaj dba o to, aby jego oferta ubezpieczeń rolnych wyróżniała się na tle konkurencji. Dotyczy to zarówno liczby dostępnych świadczeń, jak i samego zakresu ochrony. Jakie ubezpieczenia rolne Concordia są obecnie dostępne w sprzedaży?

 • obowiązkowa polisa dla budynków rolnych – posiadanie takiego ubezpieczenia stanowi prawny obowiązek każdego rolnika. Wynika to z faktu, że budynki rolne są uznawane za kapitał gospodarstwa i jako takie muszą podlegać ochronie.
 • obowiązkowe ubezpieczenie OC dla Rolnika – polisa odpowiedzialności cywilnej to kolejne świadczenie, które musi zakupić każdy przedsiębiorca prowadzący działalność rolną.
 • ubezpieczenie majątku gospodarstwa – takie ubezpieczenia obejmują ochroną szeroko rozumiane mienie wchodzące w skład danego gospodarstwa.
 • polisa chroniąca sprzęt rolniczy – posiadacze takiego świadczenia będą mogli uzyskać pomoc w przypadku nagłej awarii lub zniszczenia używanego sprzętu.
 • ubezpieczenie plonów – rolnicy często obawiają się o to, że warunki atmosferyczne wpłyną negatywnie na ich plony, co z kolei znacząco zredukuje końcowy zysk ze sprzedaży tych produktów. Dlatego wspomniany typ ubezpieczenia może zapewnić im ochronę przed taką ewentualnością.
 • polisa chroniąca zwierzęta – właściciele wielu gospodarstw rolnych prowadzą także hodowlę zwierząt. Niniejsze ubezpieczenie pozwoli im zadbać o bezpieczeństwo posiadanej hodowli. Można zatem stwierdzić, że jest to polisa na życie dla zwierząt.
 • ochrona prawna – takie ubezpieczenie zapewnia dostęp do stałej pomocy prawnej, która jest niezwykle istotna w przypadku nagłych problemów.

Warto również podkreślić, że rolnicy mogą skorzystać z preferencyjnych warunków również w przypadku zakupu innych ubezpieczeń Concordia, takich jak: polisy na życie, zdrowie, a także świadczenia komunikacyjne.

Concordia Ubezpieczenia – oferta dla klientów indywidualnych oraz firm

Poza opisanym pakietem polis rolnych, towarzystwo ubezpieczeniowe Concordia prowadzi także sprzedaż standardowych ubezpieczeń na życie i innych świadczeń. Warto w tym miejscu podkreślić, że każda firma należąca do koncernu Generali posiada obecnie szeroką ofertę dostępnych ubezpieczeń. To zaś oznaczało konieczność wprowadzenia pewnych zmian do asortymentu polskiego asekuratora. Dlatego dzisiaj oferta Concordii składa się zarówno ze świadczeń dla klientów indywidualnych, jak i ubezpieczeń dla firm.

Towarzystwo ubezpieczeniowe Concordia – oferta dla klientów indywidualnych

Jeżeli chodzi o ubezpieczenia przeznaczone dla klientów indywidualnych, są to między innymi:

 • Mój Dom – kompleksowe ubezpieczenie mieszkania, które obejmuje: ochronę majątku, OC oraz ochronę prawną.
 • Auto – polisa stworzona z myślą o kierowcach. Oczywiście jej zakres może uwzględniać jedynie obowiązkowe OC, jednak łatwo jest ją rozszerzyć o dodatkowe świadczenia (np. ochronę NNW)!
 • Konie – ta nietypowa polisa została stworzona dla klientów będących właścicielami stadnin lub gospodarstw rolnych. Zakres tego ubezpieczenia sprawia, że mogą oni zapewnić ochronę swoim zwierzętom.
 • Ubezpieczenia na życie i zdrowie – tutaj towarzystwo ubezpieczeniowe Concordia oferuje bardzo szeroki wybór świadczeń o różnym zakresie ochrony.
 • Ubezpieczenie na życie Komfort – ta polisa łączy w sobie elementy standardowego ubezpieczenia na życie wraz z ochroną dla kredytobiorcy. Oznacza to, że w razie śmierci osoby ubezpieczonej asekurator zapewni pokrycie zaciągniętego przez nią zobowiązania. Jest więc to dużo skuteczniejsze zabezpieczenie niż standardowe ubezpieczenie na życie.
 • Concordia Turysta – ubezpieczenia dla osób podróżujących obejmują między innymi: zwrot kosztów leczenia, ubezpieczenie bagażu, a także ochronę OC i NNW.
 • Ochrona prawna – zasada tego ubezpieczenia jest identyczna, co w przypadku opisanej polisy dla rolników.

Towarzystwo ubezpieczeniowe Concordia – oferta dla firm

Tymczasem w ofercie dla firm można znaleźć świadczenia, takie jak:

 • Concordia Firma – polisa majątkowa zapewniająca bardzo szeroki zakres ochrony. Obejmuje ona między innymi: ochronę przed ogniem i zdarzeniami losowymi, zabezpieczenie przed kradzieżą, ubezpieczenie wyposażenia, OC i wiele innych świadczeń!
 • OC Przedsiębiorcy – idealne ubezpieczenie dla firm, które chcą uzyskać ochronę dopasowaną do indywidualnych potrzeb wynikających ze specyfiki prowadzonej działalności.
 • Polisy grupowe dla pracowników – grupowe ubezpieczenie kadry to perfekcyjny sposób na zapewnienie pracownikom dodatkowej ochrony. Taka polisa gwarantuje dostęp do świadczeń typowych dla ubezpieczeń na życie, zdrowie lub NNW.
 • Ochrona prawna.

Co istotne, asekurator oferuje atrakcyjne zniżki i warunki przy zakupie polis o rozszerzonym zakresie ochrony. Dlatego przed podpisaniem umowy warto zapytać o korzyści wynikające z zakupu wybranego ubezpieczenia. W ten sposób można bowiem uzyskać dodatkowe rabaty lub zniżki dotyczące innych świadczeń.

Concordia – kontakt, infolinia i email

Kontakt z firmą Concordia jest możliwy poprzez:

 1. Wizytę w placówce ubezpieczyciela.
 2. Skorzystanie z formularza kontaktowego online dla klientów – https://www.concordiaubezpieczenia.pl/concordia/formularz-kontaktowy,341.html.
 3. Spotkanie z agentem ubezpieczeniowym.
 4. Telefon na dedykowaną infolinię dla klientów – infolinia jest dostępna pod numerem – (61) 85 84 800.

Zgłoszenie i likwidacja szkody Concordia – jakie są procedury?

Zazwyczaj zgłoszenie szkody Concordia odbywa się poprzez wypełnienie formularza online. Jednak w przypadku nagłej awarii platformy internetowej ubezpieczyciel przewiduje również inne formy realizacji tej procedury. Wszelkie informacje na temat tego, jak przebiega likwidacja szkody Concordia, można znaleźć na stronie internetowej – https://www.concordiaubezpieczenia.pl/zglos-szkode.html.

Zasadniczo każdy klient może zgłosić szkodę na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest kontakt mailowy i wysłanie stosownej wiadomości adres – szkody.poznan@concordiaubezpieczenia.pl lub szkody.ocpoznan@concordiaubezpieczenia.pl. W takiej wiadomości należy zamieścić informacje na temat posiadanego świadczenia (np. ubezpieczenie na życie, NNW itd.), a także opisać zaistniałą szkodę.

Drugą metodą będzie natomiast telefon na infolinię dostępną pod numerem – (61) 858 48 08. Podczas rozmowy konsultant udzieli niezbędnych informacji na temat przebiegu całej procedury.

Ostatnim rozwiązaniem jest pisemne zgłoszenie szkody. Na stronie internetowej ubezpieczyciela widnieją formularze dedykowane poszczególnym polisom. Wystarczy więc pobrać odpowiedni dokument, wypełnić go i przesłać na adres – Biuro Świadczeń Concordia Polska Capital SA, ul. Stanisława Małachowskiego 10, 61-129 Poznań. Oczywiście wysyłka formularzy jest możliwa także drogą elektroniczną – https://www.concordiaubezpieczenia.pl/zglos-szkode-pisemnie.html.

Wypowiedzenie OC Concordia

Jak wiadomo, polisa OC to obowiązkowe świadczenie dla wszystkich właścicieli pojazdów. Dlatego rezygnacja z takiego ubezpieczenia wymaga przesłania asekuratorowi stosownej dokumentacji. Na szczęście wzór takiego wypowiedzenia można znaleźć na stronie Concordii – https://www.concordiaubezpieczenia.pl/pliki-do-pobrania.html.

Wypowiedzenie OC Concordia należy więc pobrać i wypełnić. Następnie podpisany dokument można wysłać na adres – Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Stanisława Małachowskiego 10, 61-129 Poznań. Jeżeli jednak ktoś nie chce wysyłać wypowiedzenia, może je złożyć osobiście w jednej z placówek ubezpieczyciela.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia