AXA Assistance – Towarzystwo ubezpieczeniowe

Towarzystwo ubezpieczeniowe AXA Assistance – historia

Francuskie towarzystwo AXA w 2006 roku pojawiło się na polskim rynku. Od tego momentu asekurator rozpoczął budowę struktur, które umożliwiłyby mu łatwiejsze rozwijanie swojej działalności w Polsce. Jedną z podjętych decyzji było wówczas utworzenie kilku oddzielnych spółek AXA. Każda z nich do dzisiaj odpowiada za sprzedaż i obsługę ubezpieczeń o określonym charakterze. Takim podmiotem jest między innymi Towarzystwo Ubezpieczeniowe AXA Assistance.

Choć spółka AXA Assistance należy oczywiście do francuskiego koncernu, funkcjonuje ona jako oddzielny podmiot. Co jasne, fundamentem jej działalności są ubezpieczenia assistance, które odgrywają istotną rolę w ofercie całej grupy AXA. Jednakże istnienie odrębnej spółki sprawia, że przedstawiciele AXA Assistance mogą efektywniej zarządzać procesem sprzedaży takich ubezpieczeń. To z kolei zapewni korzyści całemu koncernowi.

Towarzystwo ubezpieczeniowe AXA Assistance – oferta

Przedstawiony podział kompetencji między poszczególne spółki w ogromnym stopniu wpływa na działalność firmy AXA. Dlatego w ofercie grupy AXA Assistance nie znajdują się np. ubezpieczenia na życie, gdyż sprzedaż takich świadczeń należy do zadań innego podmiotu.

Asortyment opisywanej spółki obejmuje więc przede wszystkim różne ubezpieczenia z zakresu assistance. Polisy tego typu mają na celu zapewnienie ich posiadaczom całodobowej ochrony. Jej zakres zależy już od warunków wybranego ubezpieczenia. Zasadniczo cała oferta AXA Assistance składa się z kilku najważniejszych świadczeń, takich jak:

AXA Ubezpieczenia Turystyczne

AXA Ubezpieczenia Turystyczne – ochrona udzielana w ramach ubezpieczeń turystycznych chroni osoby podróżujące przed wszelkimi niebezpieczeństwami podczas wyjazdu. W tym przypadku francuski asekurator oferuje klientom ubezpieczenie mające aż 3 różne warianty:

  1. Urlopowicz – jest to podstawowy zakres ubezpieczenia, który obejmuje: ochronę NNW, assistance oraz refundację kosztów leczenia do kwoty 200 000 złotych.
  2. Podróżnik – ten wariant gwarantuje turystom dodatkowe ubezpieczenie bagażu oraz wyższe koszty leczenia aż do sumy 600 000 złotych.
  3. Zdobywca – oto ubezpieczenie przeznaczone dla osób udających się np. w wielotygodniową podróż swojego życia. Zakres tej polisy obejmuje wszystkie wymienione świadczenia, a także ochronę od odpowiedzialności cywilnej (prywatne ubezpieczenie OC) oraz zabezpieczenie dobytku pozostawionego na czas podróży. Jednak najważniejszym aspektem są tutaj koszty leczenia, gdyż ubezpieczenie zapewnia maksymalną kwotę refundacji wynoszącą aż 40 milionów złotych! Tak ogromne zabezpieczenie finansowe umożliwi bezpieczną podróż nawet w te rejony, gdzie opieka zdrowotna jest bardzo droga.

Ubezpieczenia MediPlan

Ubezpieczenia MediPlan – nagłe wypadki zdarzają się jednak nie tylko podczas podróży, ale również w trakcie wykonywania codziennych obowiązków. Dlatego ubezpieczenie MediPlan gwarantuje ochronę tym osobom, które doznały urazu na terytorium Polski. Asekurator zapewni im wówczas pomoc w zorganizowaniu opieki medycznej, w tym także: konsultacji lekarskich oraz badań diagnostycznych. Co istotne, ubezpieczenie chroni również przed wypadkami będącymi efektem amatorskiego uprawiania sportu.

Casco MediPlan

Casco MediPlan – drugi wariant ubezpieczenia MediPlan został stworzony z myślą o kierowcach i pasażerach, którzy mogą ulec wypadkowi drogowemu. Niestety, wszelkie statystyki pokazują, że na polskich drogach dochodzi do naprawdę licznych wypadków. Dlatego takie ubezpieczenie zapewni cenne wsparcie wszystkim osobom znajdującym się wówczas w danym pojeździe. Asekurator gwarantuje im dokładnie tę samą ochronę, która przysługuje posiadaczom standardowego ubezpieczenia MediPlan. To z kolei pozwoli osobom poszkodowanym na zadbanie o swoje życie i zdrowie.

Ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców

Ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców – obywatele innych państw nie zawsze mają możliwość skorzystania z polskiego ubezpieczenia zdrowotnego podczas pobytu w naszym kraju. Dlatego w ofercie grupy AXA Assistance widnieje specjalna polisa przeznaczona dla takich osób. To ubezpieczenie pozwala obcokrajowcom na korzystanie z darmowej opieki medycznej na terenie Polski. Co więcej, jego zakres uwzględnia również kilka świadczeń dodatkowych, takich jak: transport medyczny, udzielenie pomocy w powrocie do kraju stałego zamieszkania lub transport zwłok.

AXA Assistance – kontakt, infolinia i email

Obecnie kontakt z przedstawicielem ubezpieczyciela jest możliwy poprzez:

  • Telefon na infolinię prowadzoną przez Biuro Obsługi Klientów – +48 (22) 529 84 44,
  • Wysłanie wiadomości e-mail na adres – kontakt@axa-assistance.pl,
  • Korespondencję pocztową – adres siedziby firmy: TU AXA Assistance, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.

Jak przebiega zgłoszenie i likwidacja szkody AXA Ubezpieczenia?

Oferta spółki AXA Assistance składa się ze świadczeń o różnym charakterze. Dlatego też asekurator wprowadził dwie odrębne procedury alarmowe dla swoich klientów potrzebujących pomocy:

  • Zgłoszenie szkody AXA Assistance poprzez Centrum Alarmowe – to rozwiązanie jest przeznaczone głównie dla osób, które ulegną wypadkowi poza granicami Polski. Jeżeli do tego dojdzie, posiadacz ubezpieczenia powinien niezwłocznie skontaktować się z Centrum Alarmowym. Konsultant udzieli wówczas wszystkich niezbędnych informacji oraz pomoże w zorganizowaniu transportu medycznego lub holowania uszkodzonego pojazdu. Centrum Alarmowe jest dostępne całodobowo pod numerem telefonu – +48 (22) 575 97 28.
  • Likwidacja szkody AXA drogą elektroniczną – nagły wypadek może sprawić, że osoba poszkodowana zapomni lub po prostu nie będzie mieć możliwości kontaktu z ubezpieczycielem. Wówczas musi samodzielnie opłacić wszelkie wydatki związane z udzieloną pomocą lekarską, a dopiero później ubiegać się o zwrot kosztów. Na szczęście asekurator zapewnia swoim klientom taką możliwość. Zgłoszenie szkody musi odbyć się wówczas drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości na adres – likwidacja@axa-assistance.pl. Rzecz jasna obowiązkiem zgłaszającego jest dołączenie do wiadomości całej dokumentacji medycznej, która potwierdzi zaistniałą sytuację. Następnie asekurator podejmie decyzję o wypłacie lub odmowie przyznania świadczenia.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia