AIG – Towarzystwo ubezpieczeniowe

Towarzystwo ubezpieczeniowe AIG – historia

Towarzystwo ubezpieczeniowe AIG, a w zasadzie AAU, została założona w 1919 roku przez amerykańskiego biznesmena Conreliusa Vandera Starra. Dlaczego pojawia się tutaj nazwa AAU? Otóż pomimo faktu, że właścicielem nowego towarzystwa ubezpieczeniowego był Amerykanin, firma początkowo została zarejestrowana w… Szanghaju! Świadczy o tym również jej nazwa – American Asiatic Underwriters. Niewiele osób zdaje więc sobie sprawę z faktu, że AIG rozpoczęło swoją działalność w Azji! Dopiero w 1926 roku Starr uruchomił pierwszą placówkę swojej firmy w Stanach Zjednoczonych. Z tej okazji nastąpiła także zmiana nazwy przedsiębiorstwa, które od tej pory określano jako American International Underwriters Corporation (AIU).

Najbardziej intensywny rozwój amerykańskiego towarzystwa ubezpieczeniowego nastąpił po zakończeniu II wojny światowej. Wtedy właśnie firma AIU pojawiła się na rynku japońskim, francuskim, włoskim oraz brytyjskim. Z kolei w latach 60′ ponownie dokonano zmiany w nazwie towarzystwa. Nowa nazwa, czyli American International Group (AIG) utrzymała się po dziś dzień.

Z czasem grupa AIG Europe uruchomiła także swój oddział w Polsce. Dzięki temu ubezpieczenia AIG zostały udostępnione polskim klientom prywatnym oraz firmom. Niestety, po pewnym czasie zarząd firmy podjął decyzję o wstrzymaniu sprzedaży polis na polskim rynku. Ostatecznie działalność grupy AIG w Polsce trwała do 1 lipca 2017 roku. Wówczas doszło do porozumienia AIG z firmą Colonnade, która przejęła obsługę niektórych świadczeń – https://colonnade.pl/dla-firm/programy-aig.

TU AIG – oferta produktów

Efektem współpracy z grupą Colonnade było zakończenie sprzedaży polis AIG w Polsce. Oczywiście firma zapewnia swoim dotychczasowym klientom obsługę już zakupionych ubezpieczeń. Wszystkie polisy sprzedane przez spółkę AIG Europe są obecnie obsługiwane przez firmę Colannade. Analogiczna zasada dotyczy także sprzedaży nowych świadczeń. Wszelkie ubezpieczenia AIG znalazły się w ofercie ich partnera biznesowego.

Towarzystwo ubezpieczeniowe AIG – Ubezpieczenia NNW

Przed 2017 rokiem grupa AIG Europe oferowała polskim klientom dostęp do naprawdę szerokiej gamy ubezpieczeń. Bardzo atrakcyjnie wyglądała choćby oferta polis od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Takie świadczenia były dostępne w kilku różnych wariantach, dzięki czemu każdy mógł łatwo dopasować zakres polisy do swoich preferencji. Przykładowo, ubezpieczenie o nazwie Plaster+ gwarantowało odszkodowanie za pobyt w szpitalu oraz zwrot kosztów leczenia prywatnego. Zakres ochrony w tej polisie przewidywał również wzrost odszkodowania, jeżeli poszkodowany trafi na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM).

Poza ubezpieczeniami od nieszczęśliwego wypadku w ofercie AIG Europe można było znaleźć także polisy turystyczne, zdrowotne oraz majątkowe. Takie ubezpieczenia zapewniały wysoki poziom ochrony, dlatego też wiele osób zdecydowało się na ich zakup.

TU Colonnade

TU Colonnade to przedsiębiorstwo z siedzibą w Luksemburgu, które w całości należy do koncernu Fairfax. Obecnie firma prowadzi swoją działalność w 7 europejskich krajach. Jeżeli chodzi o jej współpracę z grupą AIG Europe, Colonnade wprowadziło ubezpieczenia AIG do swojej oferty. Ponadto pracownicy Colonnade zajmują się obsługą wszelkich świadczeń AIG, które jeszcze nie utraciły swojej ważności. Jest więc to kluczowa informacja dla wszystkich osób posiadających ważne ubezpieczenie AIG!

Oczywiście poza tym firma Colonnade sprzedaje także własne ubezpieczenia. Oferta tego towarzystwa jest kierowana zarówno do klientów indywidualnych, jak i firm. W asortymencie Colonnade nie mogło zabraknąć popularnych ubezpieczeń NNW, które były niegdyś jednym z fundamentów oferty towarzystwo ubezpieczeniowe AIG. Jednak asekurator sukcesywnie wdraża także do swojej oferty różne nowości. Przykładowo, klienci od pewnego czasu mogą zakupić specjalne ubezpieczenie Colonnade na wypadek zachorowania na raka. Polisa tego typu gwarantuje odszkodowanie w przypadku zdiagnozowania nowotworu złośliwego. Uzyskane pieniądze można wówczas wykorzystać do pokrycia kosztów prywatnego leczenia, zabiegów, konsultacji lekarskich i innych wydatków.

Ubezpieczenia dla firm dostępne w ofercie Colonnade mają bardzo indywidualny charakter. Zakres takich świadczeń został dopasowany do poszczególnych gałęzi przemysłu oraz usług. Dlatego ubezpieczenia tego typu z pewnością zapewnią pomoc w razie nagłych problemów!

AIG oddział w Polsce – kontakt, infolinia i email

Co prawda, firma AIG wciąż ma swój oddział w Polsce, jednak nie prowadzi on działalności stacjonarnej. Oznacza to, że uzyskanie jakichkolwiek informacji w sprawie zawartego ubezpieczenia będzie możliwe wyłącznie poprzez pocztę elektroniczną lub infolinię:

  • biuro obsługi klienta AIG:
  • telefon: +48 22 545 85 15,
  • adres e-mail: bok@aig.com

Biuro obsługi klienta AIG udziela informacji w zakresie zakupionych ubezpieczeń. Natomiast przesyłanie ewentualnych reklamacji odbywa się nieco inaczej. Tutaj kontakt z ubezpieczycielem jest możliwy na kilka sposobów: Po pierwsze, klient może w tym celu skorzystać z tradycyjnej poczty (adres do korespondencji – AIG Europe S.A., ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa). Ponadto firma AIG wciąż zapewnia możliwość zgłoszenia reklamacji dotyczącej zawartego ubezpieczenia poprzez pocztę elektroniczną – reklamacje@aig.com. Ostatnim możliwym rozwiązaniem będzie zgłoszenie telefonicznej reklamacji. W tym celu należy skorzystać z infolinii dostępnej pod numerem – +48 22 545 85 15.

W przypadku każdego zgłoszenia ubezpieczyciel lub upoważniony podmiot musi mieć wgląd do danych osobowych oraz informacji na temat zawartego ubezpieczenia. Dlatego warto wcześniej przygotować sobie całą niezbędną dokumentację, aby przyspieszyć przebieg procedury!

Zgłoszenie i likwidacja szkody w AIG – jakie są procedury?

Co istotne, zakończenie działalności w Polsce przez firmę AIG nie powoduje jednak unieważnienia zawartych polis. Dlatego też zgłoszenie szkody AIG wciąż jest możliwe, choć w tej procedurze nastąpiły pewne zmiany.

Jak powinno przebiegać zgłoszenie szkody AIG? To zależy od rodzaju ubezpieczenia uprawniającego do uzyskania określonego świadczenia. Obsługa klienta została bowiem rozbita na kilka podmiotów:

  • likwidacja szkody AIG Europe z tytułu ubezpieczenia osobistego, zdrowotnego oraz turystycznego jest możliwa poprzez bezpośredni kontakt z ubezpieczycielem – szkodyaig@aig.com.
  • zgłoszenia związane z polisami majątkowymi należy już kierować do przedstawiciela grupy Colonnade – szkody@colonnade.pl.
  • jeśli chodzi o obsługę ubezpieczeń komunikacyjnych, tym zajmuje się firma April Polska sp. z o.o. – szkody@pl.april.com.

Poszczególne ubezpieczenia AIG są więc obsługiwane przez różne firmy. Dlatego tak istotne jest to, aby w sprawie umowy ubezpieczenia kontaktować się z właściwym podmiotem. Oczywiście każda z wymienionych firm ma dostęp do danych osobowych klientów AIG, dzięki czemu ewentualna weryfikacja nie powinna być problemem. W razie wątpliwości warto zasięgnąć informacji poprzez kontakt z firmą AIG, gdyż ciągle prowadzi ona swój oddział w Polsce.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia