Jak wyrobić kartę EKUZ w Nowym Sączu

 • WAŻNE: karta EKUZ nie zapewnia 100% bezpieczeństwa
 • Zapewnij sobie bezpieczeństwo dzięki ubezpieczeniu turystycznemu
 • Kup ubezpieczenie turystyczne bez wychodzenia z domu
Kup ubezpieczenie turystyczne

Poczucie bezpieczeństwa to niezwykle istotny aspekt podczas wakacji. Właśnie dlatego spora grupa turystów unika wyjazdów do państw o niestabilnej sytuacji wewnętrznej. Trzeba jednak pamiętać również o innych zagrożeniach, takich jak: nagłe choroby, wypadki komunikacyjne i rozmaite nieszczęśliwe zdarzenia. Choć trudno im zapobiec, można zabezpieczyć się na taką ewentualność. Pomoże w tym karta EKUZ, która gwarantuje podstawową ochronę w czasie podróżowania po Europie. Gdzie wyrobić kartę EKUZ w Nowym Sączu?

Gdzie wyrobić kartę EKUZ w Nowym Sączu?

Nowy Sącz leży w odległości około 30 kilometrów od granicy polsko-słowackiej. Toteż niektórzy mieszkańcy Nowego Sącza dość regularnie przebywają na terytorium naszego południowego sąsiada. Do tej grupy zaliczają się choćby miłośnicy przyrody, którzy spędzają długie godziny w przygranicznym Pienińskim Parku Narodowym. Co prawda, większa część tego parku znajduje się już na słowackiej stronie. Nie jest to jednak przeszkoda dla posiadaczy karty EKUZ. Ten dokument zapewnia bowiem ochronę w czasie pobytu poza granicami Polski. Dlatego każdy turysta powinien dysponować własnym egzemplarzem takiej karty. Mieszkańcy Nowego Sącza mają ułatwione zadanie, ponieważ mogą wyrobić kartę EKUZ w swoim mieście. Muszą jedynie skorzystać z usług lokalnej Delegatury Małopolskiego Oddziału NFZ.

Karta EKUZ w Nowym Sączu – kontakt (e-mail i telefon)

Delegatura Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Nowym Sączu

adres: ulica Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz;

telefon: (18) 442 23 00, 800 190 590;

adres e-mail: nowysacz@nfz-krakow.pl.

Karta EKUZ – godziny otwarcia punktu w Nowym Sączu

Delegatura NFZ w Nowym Sączu otwarta jest w godzinach:

 • poniedziałek: 8:00 – 16:00,
 • wtorek: 8:00 – 16:00,
 • środa: 8:00 – 16:00,
 • czwartek: 8:00 – 16:00,
 • piątek: 8:00 – 16:00;

Jak złożyć wniosek o wydanie karty EKUZ?

Jeżeli chodzi o procedurę związaną z wydawaniem karty EKUZ, ma ona swoje wady i zalety. Zdecydowanie największym atutem jest to, że każda osoba mająca ważne ubezpieczenie NFZ może uzyskać kartę EKUZ za darmo. Nie ma tutaj mowy o żadnych dodatkowych opłatach. Natomiast pewnym utrudnieniem jest fakt, iż karta EKUZ może zostać wydana jedynie na wniosek osoby zainteresowanej.

Na szczęście wnioskodawca zachowuje dużą dowolność pod względem wyboru metody złożenia takiego pisma. W dzisiejszych czasach większość osób preferuje składanie dokumentów online. Jednak wniosek o wydanie karty EKUZ jest wyjątkiem od tej reguły. Dlaczego? Ponieważ osoby składające taki dokument bezpośrednio w urzędzie mogą liczyć na natychmiastowe rozpatrzenie pisma. Jeżeli w placówce nie ma kolejek, karta EKUZ powinna zostać wydana po kilkunastu minutach. Trudno byłoby więc wyobrazić sobie szybszy sposób na wypełnienie formalności.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Z drugiej strony godziny otwarcia placówki NFZ mogą kolidować z czasem pracy wielu osób. Tym samym niektórzy muszą skorzystać z opcji złożenia wniosku o wydanie karty EKUZ online. Jak można to zrobić? Najlepszą alternatywą będzie użycie serwisu ePUAP. Na tej platformie widnieją gotowe wzory wielu dokumentów urzędowych, które można szybko wypełnić i przesłać wybranemu odbiorcy.

Co jasne, nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, aby samodzielnie wydrukować wzór tego wniosku. Wtedy można go wypełnić we własnym domu. Gotowy i podpisany dokument należy przekazać do placówki NFZ poprzez:

 • wysyłkę listem poleconym na adres: ulica Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz;
 • przesłanie zeskanowanego dokumentu e-mailem na adres: nowysacz@nfz-krakow.pl.

Karta EKUZ – warunki i zasady

Przy omawianiu warunków karty EKUZ należy odpowiedzieć na jedno kluczowe pytanie. Czy ten dokument powinien być porównywany do ubezpieczeń turystycznych? Odpowiedź jest prosta: nie. Karta EKUZ to międzynarodowe ubezpieczenie zdrowotne, którego zakres zależy od regulacji obowiązujących w poszczególnych krajach.

Tym samym posiadacze karty EKUZ są traktowani na równi z ubezpieczonymi mieszkańcami danego kraju. Dlatego w czasie leczenia zagranicznego turyści mogą podlegać różnym regulacjom. Pod tym względem szczególnie ważna jest zasada częściowej odpłatności za leczenie. Działa ona w licznych krajach europejskich, choć niektórzy turyści mogli o niej nigdy nie słyszeć. Podstawowym założeniem tej reguły jest to, że pacjent musi samodzielnie płacić za niektóre usługi medyczne. Natomiast państwo pokrywa pozostałe wydatki związane z jego leczeniem.

Oznacza to, że przyznawana refundacja ma jedynie częściowy charakter. Wobec tego posiadacze karty EKUZ w niektórych krajach będą musieli zapłacić za uzyskaną pomoc. Co więcej, turyści muszą pamiętać o stosowaniu się do kilku istotnych zasad. W przeciwnym razie zostaną oni obciążeni pełnymi kosztami leczenia zagranicznego. Jakie reguły są więc najważniejsze?

 1. Posiadacze karty EKUZ mogą korzystać jedynie z publicznych szpitali i poradni.
 2. Za leczenie w prywatnych placówkach turyści muszą zapłacić samodzielnie.
 3. Refundacja gwarantowana w ramach karty EKUZ obejmuje tylko koszty niezbędnych usług medycznych.
 4. Karta EKUZ działa jedynie na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów należących do porozumienia EFTA.
 5. Zakres karty EKUZ nie obejmuje refundacji wydatków za dodatkowe usługi medyczne (np. zorganizowanie akcji ratunkowej lub transportu medycznego do Polski).

Kto powinien wybrać polisę turystyczną zamiast lub wraz z kartą EKUZ?

Opisane zasady zdecydowanie ograniczają zakres karty EKUZ. Co jasne, wciąż jest ona ważnym dokumentem, który może zapewnić pomoc w nagłych sytuacjach. Jednak przez obecność takich zapisów trudno uznać ją za kompleksowe świadczenie. Dlatego w tym miejscu trzeba odpowiedzieć na kolejne istotne pytanie. Kiedy warto uzupełnić zakres karty EKUZ lub zastąpić ten dokument poprzez zakup polisy turystycznej?

Przede wszystkim prywatne ubezpieczenie turystyczne muszą kupić wszystkie osoby wyjeżdżające poza obszar UE/EFTA. W krajach nienależących do tych struktur karta EKUZ nie jest uznawana. Wówczas jedynie dedykowana polisa może zapewnić refundację kosztów ewentualnego leczenia.

Jeżeli zaś chodzi o uzupełnienie zakresu karty EKUZ, polisa turystyczna przyda się wszystkim osobom planującym dłuższą podróż po Europie. Dzięki ubezpieczeniu turyści będą mogli w razie potrzeby skorzystać z prywatnego szpitala lub poradni. Ponadto uzyskają oni gwarancję refundacji tych wydatków, które nie są objęte standardowym zakresem karty EKUZ. Jest więc to naprawdę przydatne rozwiązanie dla turystów.

Podsumowanie

Delegatura Małopolskiego Oddziału NFZ w Nowym Sączu pozwala okolicznym mieszkańcom na szybkie uzyskanie karty EKUZ. Po złożeniu stosownego wniosku gotową kartę można odebrać we wspomnianej placówce lub poprosić o przesłanie dokumentu pocztą. Jednakże każdy posiadacz karty EKUZ powinien pamiętać o brakach w jej zakresie. Z tego względu przy okazji odleglejszych podróży warto uzupełnić braki karty EKUZ poprzez zakup dodatkowego ubezpieczenia turystycznego. Taka polisa zapewni wsparcie we wszystkich obszarach, które zostały wyłączone z zakresu karty EKUZ.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia