Jak wyrobić kartę EKUZ w Chrzanowie

  • WAŻNE: karta EKUZ nie zapewnia 100% bezpieczeństwa
  • Zapewnij sobie bezpieczeństwo dzięki ubezpieczeniu turystycznemu
  • Kup ubezpieczenie turystyczne bez wychodzenia z domu
Kup ubezpieczenie turystyczne

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne NFZ zapewnia dostęp do publicznych usług medycznych. Co jasne, taka polisa działa wyłącznie na terytorium Polski. Jednak NFZ jest również instytucją uprawnioną do wydawania kart EKUZ. Posiadacze tego dokumentu uzyskują prawo do korzystania z podstawowej opieki lekarskiej także poza granicami kraju. Nic więc dziwnego, że karta EKUZ jest niezwykle istotna dla wszystkich turystów oraz osób regularnie podróżujących za granicę. Żeby jednak otrzymać własną kartę, należy złożyć wymagany wniosek do najbliższej delegatury lub oddziału NFZ. Gdzie wyrobić kartę EKUZ w Chrzanowie?

Gdzie wyrobić kartę EKUZ w Chrzanowie?

Chrzanów jest miastem położonym nieopodal administracyjnej granicy rozdzielającej województwo małopolskie oraz śląskie. To z kolei wywołuje pewien paradoks. Otóż wszystkie placówki NFZ w Chrzanowie podlegają pod krakowski Małopolski Oddział Wojewódzki. Dlaczego może to budzić zaskoczenie? Ponieważ mieszkańcom Chrzanowa dużo łatwiej byłoby dojechać np. do Katowic niż do oddalonego o blisko 50 kilometrów Krakowa. Aby więc uniknąć problemów natury logistycznej, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ utworzył Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Chrzanowie. Dzięki temu mieszkańcy tego miasta mogą znacznie łatwiej załatwić formalności związane ze świadczeniami NFZ. Dotyczy to między innymi możliwości uzyskania karty EKUZ.

Karta EKUZ w Chrzanowie – kontakt (e-mail i telefon)

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie – Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Chrzanowie

adres: ulica Sokoła 19, 32-500 Chrzanów;

telefon: 800 190 590;

adres e-mail: ekuz@nfz.gov.pl.

Karta EKUZ – godziny otwarcia punktu w Chrzanowie

Delegatura NFZ w Chrzanowie otwarta jest w godzinach:

  • poniedziałek: 8:00 – 16:00,
  • wtorek: 8:00 – 16:00,
  • środa: 8:00 – 16:00,
  • czwartek: 8:00 – 16:00,
  • piątek: 8:00 – 16:00;

Jak złożyć wniosek o wydanie karty EKUZ?

We wspomnianym Punkcie Obsługi Ubezpieczonych można znaleźć przygotowane formularze dla petentów wnioskujących o wydanie karty EKUZ. Jest to duże ułatwienie, ponieważ wystarczy tylko wypełnić taki druk i przekazać go urzędnikowi. Ten z kolei powinien od razu rozpatrzyć wniosek, dzięki czemu karta EKUZ zostanie wydana jeszcze tego samego dnia.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Co jasne, wzory wniosku o wydanie karty EKUZ widnieją również w internecie. Można więc bez trudu je wydrukować lub wypełnić online za pomocą platformy ePUAP. Jeżeli ktoś postanowi jednak samodzielnie wydrukować wniosek, powinien zadbać o poprawne wypełnienie wymaganych pól oraz podpisanie formularza. Tak przygotowany dokument można dostarczyć do placówki NFZ za pomocą:

  • wysłania wniosku listem na adres: ulica Sokoła 19, 32-500 Chrzanów;
  • zeskanowania i wysłania skanu dokumentu e-mailem na adres: ekuz@nfz.gov.pl.

Kiedy i na jakich zasadach turyści mogą użyć karty EKUZ?

Podstawową zasadą korzystania z karty EKUZ jest używanie jej tylko w nagłych przypadkach. Co dokładnie należy przez to rozumieć? Turyści mogą skorzystać z posiadanego dokumentu, jeśli ich życie lub zdrowie znajdzie się w niebezpieczeństwie. Przykładem takiej sytuacji będzie wypadek komunikacyjny albo nagła choroba o silnych objawach. Wówczas turysta powinien zgłosić się do najbliższej poradni lub szpitala i okazać kartę EKUZ przy rejestracji. Dzięki temu można uzyskać pomoc oraz gwarancję częściowej lub całkowitej refundacji kosztów leczenia. Z czego wynika taka rozbieżność?

Przede wszystkim z faktu, iż posiadaczom karty EKUZ i ubezpieczonym obywatelom danego kraju przysługują te same prawa. Jest to szczególnie ważne w kontekście zasady częściowej refundacji leczenia. Taka reguła obowiązuje między innymi w: Czechach, Norwegii oraz innych państwach europejskich. Co jasne, posiadacze karty EKUZ również są zobowiązani do takich płatności. Toteż dodatkowy zapas gotówki przyda się w czasie każdego pobytu za granicą.

O czym jeszcze muszą pamiętać turyści korzystający z karty EKUZ? Ważną zasadą jest to, aby unikać placówek medycznych prowadzących działalność niepubliczną. Prywatne usługi lekarskie nie są bowiem objęte zakresem karty EKUZ. Ponadto EKUZ nie zapewnia refundacji kosztów ratownictwa oraz zorganizowania transportu medycznego do Polski.

Ubezpieczenie turystyczne a karta EKUZ

Do powyższych braków w zakresie karty EKUZ należy dodać fakt, że ten dokument jest uznawany tylko w 32 krajach. Tym samym osoby wyjeżdżające poza obszar UE/EFTA muszą zakupić ubezpieczenie turystyczne. Niemniej prywatna polisa może przydać się także w czasie podróży po Europie.

Powód jest bardzo prosty. Ubezpieczenia turystyczne zapewniają znacznie bardziej kompleksową refundację, która obejmuje zarówno leczenie prywatne, jak i publiczne. To sprawia, że turystom łatwiej będzie uzyskać potrzebną pomoc. Oprócz tego dedykowane polisy gwarantują zwrot wszystkich kosztów związanych z leczeniem zagranicznym. Jeżeli nawet jakiś kraj pobiera od pacjentów odgórne opłaty, ubezpieczyciel zwróci równowartość takich wydatków.

Warto również podkreślić, że karta EKUZ ma odgórnie ustalony zakres ochrony. Natomiast przy zakupie ubezpieczenia można rozszerzyć zakres polisy o kilka dodatkowych świadczeń. Jest więc to dużo bardziej lepsza alternatywa dla turystów.

Podsumowanie

Mieszkańcy Chrzanowa mogą wyrobić i odebrać kartę EKUZ w swoim lokalnym Punkcie Obsługi Ubezpieczonych NFZ. Co jasne, przy składaniu wniosku można również poprosić o dostarczenie gotowego dokumentu bezpośrednio pod wskazany adres. W obydwu przypadkach cała procedura jest w pełni darmowa. Niestety, sam zakres karty EKUZ pozostawia sporo do życzenia. Jeśli ktoś planuje dłuższy pobyt poza granicami Polski, powinien poważnie zastanowić się nad zakupem prywatnego ubezpieczenia. Takie polisy mają zdecydowanie szerszy i bardziej kompleksowy zakres ochrony. W efekcie ich posiadacze mogą korzystać nawet z tych świadczeń, których nie obejmuje karta EKUZ. Przy dłuższych wyjazdach zagranicznych taka ochrona będzie naprawdę wskazana.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia