Karta EKUZ we Francji to za mało!

  • WAŻNE: karta EKUZ nie zapewnia 100% bezpieczeństwa
  • Zapewnij sobie bezpieczeństwo dzięki ubezpieczeniu turystycznemu
  • Kup ubezpieczenie turystyczne bez wychodzenia z domu
Kup ubezpieczenie turystyczne

Francja to kraj będący najcenniejszą perłą w koronie światowej turystyki. Aktualne statystyki wskazują, że każdego roku nad Loarę przyjeżdża około 90 milionów turystów z całego globu. Co jasne, Francja jest bardzo chętnie wybieranym kierunkiem również przez polskich podróżnych. Dlatego warto wiedzieć o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo podczas takiego wyjazdu. Podstawową formą ochrony dla polskiego turysty jest karta EKUZ we Francji. Oprócz niej każda osoba może zakupić również prywatne ubezpieczenie turystyczne. Co warto wiedzieć o tych świadczeniach?

Jak działa EKUZ we Francji?

Fenomen turystyczny Francji nie wynika z przypadku. Wszakże w tym malowniczym kraju da się znaleźć wszystko, czego tylko mogą potrzebować turyści. Z jednej strony francuskie Alpy tworzą idealne warunki dla narciarzy oraz innych amatorów sportów zimowych. Z drugiej strony osoby spragnione słońca i dobrej zabawy mogą wybrać się nad Lazurowe Wybrzeże. Tymczasem wielbiciele zwiedzenia z pewnością skierują swoje kroki w stronę Nicei lub Lyonu. Nie można również zapominać o słynnym Paryżu, który zdaniem wielu osób jest najpiękniejszym miastem na świecie.

Niezależnie od wybranego kierunku podróży – karta EKUZ Francja przyda się wszystkim turystom z Polski. Dzięki niej można uzyskać pomoc medyczną w ramach publicznej służby zdrowia. Co istotne, karta EKUZ jest wydawana zupełnie za darmo. Jedynym wymogiem niezbędnym do jej otrzymania będzie posiadanie ważnego ubezpieczenia NFZ.

Co obejmuje EKUZ we Francji?

Co istotne, możliwość skorzystani z państwowej służby zdrowia została obwarowana kilkoma zasadami:

  1. Turyści mogą korzystać z pomocy medycznej jedynie w nagłych przypadkach, gdy ich życie lub zdrowie jest zagrożone.
  2. Wszelkie zabiegi medyczne muszą zostać udzielone przez publiczną placówkę. Leczenie w prywatnych punktach medycznych nie podlega refundacji.
  3. Karta EKUZ we Francji zapewnia refundację jedynie podstawowych usług medycznych.

Jak działa służba zdrowia we Francji?

Francuski system opieki zdrowotnej uchodzi za jeden z lepszych w Europie. Wynika to między innymi z dużej dostępności placówek publicznych oraz niepublicznych. Co ciekawe, we Francji nawet prywatne poradnie mogą nawiązać współpracę z krajowym funduszem zdrowia. Dzięki temu pacjenci uzyskują prawo do częściowej refundacji kosztów leczenia.

W tym miejscu warto dodać, iż częściowa odpłatność za leczenie jest we Francji powszechna. Nad Loarą nawet osoby ubezpieczone muszą samodzielnie zapłacić za udzieloną pomoc medyczną. Dopiero później pacjent zwraca się do miejscowej kasy chorych z wnioskiem o refundację kosztów leczenia. Zazwyczaj taka refundacja wynosi 70-90% wydanej sumy.

Jeżeli chodzi o turystów, karta EKUZ Francja umożliwia im korzystanie z usług lekarzy działających w ramach publicznej opieki zdrowotnej. Jak można to sprawdzić? To proste! Medycy prowadzący publiczną praktykę są określani jako médecin conventionné lub dentiste conventionné (dentyści). Jeśli taka adnotacja widnieje na drzwiach gabinetu, oznacza to, że dany lekarz współpracuje z państwową służbą zdrowia. Tym samym turyści mogą skorzystać z jego usług i liczyć na późniejszą refundację kosztów leczenia.

Sama refundacja przebiega w ściśle określony sposób. Każdy pacjent otrzymuje od lekarza stosowny formularz z wykazem udzielonych usług medycznych (z franc. feuille de soins). Ten dokument stanowi podstawę do ubiegania się o zwrot kosztów leczenia. Dzięki niemu można bowiem ustalić łączną sumę wydatków i wyliczyć kwotę należnej refundacji. Toteż wszyscy turyści powinni pamiętać o tym, aby zachować wystawiony formularz.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Jakie zalety ma karta EKUZ Francja?

Aby otrzymać zwrot kosztów leczenia, obcokrajowiec poza wspomnianym formularzem musi okazać również kartę EKUZ Francja. Dlaczego? Ponieważ stanowi ona potwierdzenie tego, że turysta jest objęty krajowym ubezpieczeniem zdrowotnym. To z kolei uprawnia go do korzystania z publicznej opieki medycznej na terenie Unii Europejskiej oraz krajów EFTA. Co ważne, taka możliwość dotyczy jedynie nagłych przypadków, czyli sytuacji, gdy życie lub zdrowie turysty znajduje się w niebezpieczeństwie.

Ponadto karta EKUZ Francja jest dokumentem łatwym do uzyskania. Stosowny wniosek o wydanie takiej karty można wygodnie złożyć przez internet. Samo wyrobienie karty trwa maksymalnie kilka dni, a przy tym pozostaje w pełni darmowe.

Dlaczego karta EKUZ Francja może nie wystarczyć?

Niestety, pomimo wspomnianych zalet – karta EKUZ Francja ma również istotne wady. Największą z nich jest fakt, że jej posiadacz wciąż odpowiada za częściowe opłacenie kosztów leczenia. Karta EKUZ Francja nie zwalnia go z konieczności uiszczenia tzw. opłat standardowych. Co gorsza, ceny usług medycznych nad Loarą są nieporównywalnie wyższe od kosztu analogicznych zabiegów świadczonych w Polsce.

Nie można również zapominać o kwestii transportu medycznego. Jeśli turysta ulegnie poważnemu wypadkowi i nie będzie mógł samodzielnie wrócić do kraju, zostanie obciążony kosztami specjalistycznego transportu. Choć Francja znajduje się stosunkowo blisko Polski, koszt takiej usługi jest naprawdę duży. Pod tym względem karta EKUZ Francja ma więc poważne braki.

Uzupełnienie ochrony, czyli kilka słów o ubezpieczeniach turystycznych

Doświadczeni podróżnicy dobrze wiedzą o brakach w zakresie karty EKUZ. Dlatego coraz więcej osób postanawia uzupełnić jej zakres poprzez zakup prywatnego ubezpieczenia. Warto bowiem wiedzieć, że prywatne polisy nie mają ograniczeń typowych dla kart EKUZ. Ich posiadacze mogą korzystać z prywatnych placówek medycznych oraz usług niepodlegających standardowej refundacji. Wszystkie należności zostaną wówczas pokryte przez ubezpieczyciela obsługującego daną polisę. Co istotne, asekuratorzy zapewniają refundację 100% kosztów leczenia we Francji (do określonej kwoty).

Co prawda, posiadacze ubezpieczeń również podlegają pewnym zasadom. Nie mogą oni np. wykonywać we Francji zaplanowanych wcześniej zabiegów medycznych. Zarówno karta EKUZ Francja, jak i prywatne polisy zapewniają pomoc jedynie w nagłych przypadkach. Ponadto sam zakup ubezpieczenia turystycznego będzie dodatkowym wydatkiem. Choć ceny takich polis nie są zbyt wysokie, należy uwzględnić ten wydatek w budżecie całej podróży.

Pro tip: Sprawdź również ubezpieczenie turystyczne do Francji

Czy warto wyrobić kartę EKUZ jadąc do Francji?

Obydwa przedstawione świadczenia mają więc wspólne cechy, ale pod wieloma względami są zupełnie inne. Karta EKUZ Francja umożliwia turystom korzystanie jedynie z publicznych placówek lekarskich. Ponadto jej posiadaczom przysługuje refundacja kosztów leczenia w zakresie wynoszącym 70-90%. Natomiast polisa turystyczna zapewnia pełną refundację, a dodatkowo asekuratorzy pozwalają swoim klientom na leczenie w prywatnych placówkach. Z drugiej strony zakup polisy turystycznej będzie dodatkowym wydatkiem. Tymczasem kartę EKUZ Francja można uzyskać za darmo. Dlatego turyści powinni dobrze przemyśleć swój wybór lub skorzystać z obydwu świadczeń jednocześnie.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia