Karta EKUZ w Czechach to za mało!

 • WAŻNE: karta EKUZ nie zapewnia 100% bezpieczeństwa
 • Zapewnij sobie bezpieczeństwo dzięki ubezpieczeniu turystycznemu
 • Kup ubezpieczenie turystyczne bez wychodzenia z domu
Kup ubezpieczenie turystyczne

Wizyta u naszych południowych sąsiadów może być idealnym planem na spędzenie krótkiego wypoczynku. Jednak Czechy to popularny cel urlopu nie tylko wśród mieszkańców południowej Polski. Koniec końców Praga jest uznawana za jedno z najchętniej odwiedzanych europejskich miast. Dlatego z pewnością warto ją odwiedzić i przespacerować się po Moście Karola, ale tylko pod warunkiem dobrego zaplanowania podróży. Pod tym względem szczególnie istotna okazuje się karta EKUZ w Czechach, która zapewnia prawo do skorzystania z miejscowych placówek medycznych. Co warto o niej wiedzieć?

Jak działa EKUZ w Czechach?

Polska i Czechy mają ze sobą wiele wspólnego. Jednym z takich podobieństw jest choćby fakt, że obydwa kraje należą do Unii Europejskiej. Tym samym Polacy mogą na terytorium Czech posługiwać się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Karta EKUZ Czechy zapewnia turystom dostęp do świadczeń medycznych w takim samym zakresie, jaki dotyczy ubezpieczonych obywateli tego kraju. Dlaczego jest to tak ważna kwestia? Ponieważ karta EKUZ bywa mylnie uznawana za dokument, który zawsze gwarantuje darmową pomoc lekarską. Takie stwierdzenie nie oddaje jednak rzeczywistości.

Co obejmuje EKUZ w Czechach?

Co istotne, możliwość skorzystani z państwowej służby zdrowia została obwarowana kilkoma zasadami:

 1. Turyści mogą korzystać z pomocy medycznej jedynie w nagłych przypadkach, gdy ich życie lub zdrowie jest zagrożone.
 2. Wszelkie zabiegi medyczne muszą zostać udzielone przez publiczną placówkę. Leczenie w prywatnych punktach medycznych nie podlega refundacji.
 3. Karta EKUZ w Czechach zapewnia refundację jedynie podstawowych usług medycznych.

Co warto wiedzieć o czeskiej służbie zdrowia?

System publicznej opieki medycznej w Czechach był wielokrotnie reformowany. Aby ograniczyć długość kolejek do lekarzy i specjalistów, czeski rząd wprowadził w życie zasadę współpłacenia. Polega ona na tym, że miejscowe kasy chorych pokrywają większość kosztów związanych z udzieleniem pomocy lekarskiej. Jednak część wydatków pacjenci muszą opłacać samodzielnie. Choć taka zasada wzbudzała niegdyś sporo kontrowersji, to jednak nikt nie zdecydował się na jej uchylenie. Dlatego do dzisiaj czeska służba zdrowia funkcjonuje według powyższej reguły.

To zaś oznacza, że turyści również są zobligowani do płacenia za udzieloną pomoc medyczną. Nie należy się jednak tego obawiać. W praktyce pacjenci pokrywają bowiem tylko niewielką część kosztów leczenia. Przykładowo, odpłatność za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu wynosi około 30-60 koron (5-10 złotych). Rzecz jasna taka stawka obowiązuje wyłącznie w przypadku posiadaczy karty EKUZ. Jeżeli turysta jej nie posiada, będzie musiał zapłacić znacznie więcej.

Karta EKUZ Czechy uprawnia również do darmowego transportu medycznego (karetką) oraz uzyskania podstawowej opieki stomatologicznej. Jeżeli chodzi o zakup leków, niektóre preparaty są refundowane, a w przypadku innych obowiązuje pełna odpłatność.

Karta EKUZ w Czechach – jak z niej korzystać?

Wymóg częściowej płatności za udzielone usługi medyczne wpływa na sposób korzystania z karty EKUZ. Jak więc to wygląda w praktyce?

 1. Jeśli turysta potrzebuje pomocy, powinien udać się do lekarza przyjmującego w ramach lokalnej kasy chorych. Jak można to sprawdzić? Otóż na drzwiach gabinetu takiego lekarza powinna widnieć adnotacja Zdravotní pojišťovna oznaczająca właśnie kasę chorych.
 2. Po udzieleniu porady lekarz powinien poprosić turystę o wypełnienie druku „Potvrzení o nároku”. W ten sposób turysta oświadcza, że posiada ważne ubezpieczenie zdrowotne lub kartę EKUZ.
 3. Ten dokument stanowi później podstawę do ubiegania się o refundację kosztów leczenia.

Niestety, tutaj pojawia się istotne zastrzeżenie. O ile pomoc medyczna przysługuje wszystkim ubezpieczonym turystom, o tyle ratownictwo górskie nie podlega refundacji. Jeżeli więc turysta ulegnie kontuzji w terenie górskim, będzie musiał zapłacić za zorganizowanie akcji ratunkowej.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Ubezpieczenie turystyczne Czechy – kiedy warto kupić polisę?

Opisana karta EKUZ Czechy ma zatem kilka istotnych wad. Po pierwsze, jej zakres obejmuje tylko podstawową opiekę lekarską, a i wtedy EKUZ nie chroni przed częściową odpłatnością. Po drugie, karta nie zapewnia refundacji kosztów akcji ratunkowej w terenie górskim. Jest to szczególnie duży problem w przypadku osób, które wyjeżdżają do Czech na narty. Po trzecie, karta EKUZ Czechy pozwala turystom wyłącznie na korzystanie z publicznych poradni i szpitali. Jeżeli ktoś uda się do prywatnej placówki, będzie musiał sam zapłacić za udzieloną pomoc.

Odpowiedzią na wszystkie opisane problemy będzie ubezpieczenie turystyczne. Takie polisy mają znacznie bardziej kompleksowy charakter, gdyż ich idea polega na pokryciu wszystkich kosztów leczenia. Ten zapis może obejmować dwa sposoby refundacji:

 1. Bezgotówkowa forma płatności – ubezpieczyciel kontaktuje się z placówką medyczną i opłaca całą należność w imieniu pacjenta.
 2. Zwrot kosztów leczenia – osoba ubezpieczona po powrocie do kraju przekazuje ubezpieczycielowi komplet dokumentów związanych z leczeniem zagranicznym. Na tej podstawie asekurator zwraca turyście wszystkie udokumentowane koszty leczenia, o ile ich wysokość nie przekracza ustalonego limitu.

Polisa turystyczna jest więc jedynym świadczeniem, które może zapewnić całkowicie bezpłatną pomoc medyczną na terytorium Republiki Czeskiej.

Ubezpieczenie dla podróżnych – kiedy turysta nie uzyska refundacji?

Ogólne zasady ubezpieczeń turystycznych są bez wątpienia korzystne. Natomiast trzeba podkreślić, że każdy ubezpieczyciel w określonych przypadkach może odmówić przyznania refundacji. Takie okoliczności zostały dokładnie opisane w ramach tzw. wyłączeń odpowiedzialności. Jeżeli turysta złamie te zasady, nie otrzyma zwrotu pieniędzy.

Wyłączenia odpowiedzialności mogą dotyczyć różnych kwestii. Każdy z asekuratorów zachowuje dowolność pod względem określania warunków będących naruszeniem umowy. Zazwyczaj w tym zestawieniu pojawiają się następujące okoliczności:

 • turysta odniósł uszczerbek na zdrowiu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających;
 • wypadek był wynikiem łamania prawa (np. jazdy ze zbyt wysoką prędkością);
 • turysta jest chory przewlekle i nie poinformował o tym asekuratora*;
 • leczenie nie było podyktowane nagłą koniecznością, lecz zaplanowanym wcześniej zabiegiem.

Aby uniknąć przykrych niespodzianek, przed zawarciem polisy należy zapoznać się z treścią OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia). Uważna lektura takich warunków umożliwi lepsze zrozumienie zakresu polisy.

*Osoby przewlekle chore muszą z reguły zakupić rozszerzenie ubezpieczenia, które zapewni pomoc w razie nasilenia się objawów choroby.

Pro tip: Sprawdź również ubezpieczenie turystyczne do Czech

Czy warto wyrobić kartę EKUZ jadąc do Czech?

Obydwa opisane świadczenia mają zarówno swoje zalety, jak i wady. Karta EKUZ Czechy zapewnia możliwość korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej, a przy tym jest świadczeniem bezpłatnym. Niestety, zakres jej ochrony ma pewne braki. Z drugiej strony polisa turystyczna zapewnia znacznie szerszą ochronę i pełną refundację leczenia. Natomiast wadą ubezpieczeń jest fakt, że ich zakup oznacza dodatkowy wydatek. Dlatego ostateczny wybór należy do turysty, który powinien dopasować zakres świadczenia do swoich potrzeb.

Jedynym wyjątkiem są pasjonaci sportów zimowych oraz wspinaczki górskiej. Takie osoby mogą mieć przy sobie kartę EKUZ, ale bezwzględnie powinny posiadać również prywatne ubezpieczenie. Polisa jest bowiem jedynym sposobem na uzyskanie refundacji kosztów zorganizowania akcji ratunkowej.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia