Karta EKUZ w Wielkiej Brytanii to za mało!

  • WAŻNE: karta EKUZ nie zapewnia 100% bezpieczeństwa
  • Zapewnij sobie bezpieczeństwo dzięki ubezpieczeniu turystycznemu
  • Kup ubezpieczenie turystyczne bez wychodzenia z domu
Kup ubezpieczenie turystyczne

Wielka Brytania jest państwem, do którego przyjeżdżają ludzie z całego świata. Niektórzy podróżują na Wyspy w celach zawodowych, a inni chcą po prostu zwiedzić ten ciekawy kraj. Jednakże obecna sytuacja sprawia, że niektóre zaplanowane wyjazdy stanęły pod znakiem zapytania. Wszystko z powodu Brexitu, który niedawno stał się faktem. Choć Wielka Brytania oficjalnie opuściła struktury Unii Europejskiej, wciąż pojawia się wiele pytań dotyczących tej procedury. Pasjonaci podróżowania zastanawiają się nad tym, czy karta EKUZ w Wielkiej Brytanii wciąż zapewni im pomoc na Wyspach? A może turyści muszą korzystać z innych ubezpieczeń?

Brexit i jego wpływ na podróżowanie do Wielkiej Brytanii

Ostatnie miesiące 2020 roku były niezwykle trudne dla wszystkich Brytyjczyków. Z jednej strony pandemia koronawirusa dosłownie sparaliżowała życie na Wyspach. Ponadto uczucie niepokoju było potęgowane za sprawą przedłużających się negocjacji dotyczących Brexitu. Ostatecznie przedstawiciele Wielkiej Brytanii osiągnęli porozumienie z dygnitarzami unijnymi. W efekcie udało się zawrzeć umowę, która dokładnie określa nowe zasady współpracy między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem.

Podpisanie porozumienia umożliwiło stworzenie precyzyjnych regulacji w zakresie podróżowania do Wielkiej Brytanii. Polacy do 30 września 2021 roku będą mogli przekraczać brytyjską granicę na podstawie ważnego dowodu osobistego. Po upływie tego terminu jedynym dokumentem uprawniającym do podróży na Wyspy będzie paszport.

Czy karta EKUZ w Wielkiej Brytanii zachowa ważność?

Procedury związane z przekraczaniem granicy są bardzo istotne. Jednak dla turystów równie ważną informacją będzie status dokumentów uprawniających do uzyskania opieki medycznej. Jeszcze przed Brexitem praktycznie każda osoba podróżująca na Wyspy miała przy sobie kartę EKUZ. Dzięki niej można było uzyskać pomoc lekarską w nagłych przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia. Dlatego wiele osób zastanawia się, czy karta EKUZ Wielka Brytania wciąż będzie uznawana na terytorium UK?

Początkowo informacje nie napawały optymizmem. Każda karta EKUZ Wielka Brytania wydana przed 30 grudnia 2020 roku miała bowiem utracić swoją ważność. Oznaczałoby to, że posiadacze tych dokumentów utracą prawo do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej. Od tej reguły miało istnieć tylko kilka wyjątków, gdyż pomoc lekarska byłaby dostępna dla osób, które:

  • rozpoczęły leczenie na Wyspach jeszcze przed 31 grudnia 2020 roku;
  • tymczasowo przebywają na terytorium w Wielkiej Brytanii od 30 grudnia 2020 roku lub dłużej.

Na szczęście w styczniu 2021 roku pojawiła się nowa ważna informacja. Otóż wbrew wcześniejszym planom – karta EKUZ Wielka Brytania zachowa swoją ważność. Toteż wszyscy posiadacze tego dokumentu wciąż mogą z niego korzystać podczas pobytu na Wyspach!

UWAGA!

Sytuacja związana z kartami EKUZ w Wielkiej Brytanii jest bardzo dynamiczna, dlatego turyści powinni śledzić wszystkie nowe komunikaty dotyczące tych dokumentów.

Jak działa system opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii?

National Health Service (NHS) to instytucja odpowiedzialna za świadczenie publicznych usług zdrowotnych na terytorium Wielkiej Brytanii. Przepisy NHS mają więc ogromne znaczenie również dla obcokrajowców. Toteż wszyscy turyści powinni zapoznać się ze sposobem organizacji brytyjskiego systemu opieki zdrowotnej.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

W razie pojawienia się problemów zdrowotnych turysta powinien najpierw zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Na terytorium Wielkiej Brytanii tacy medycy są określani jako GP (General Practitioner). Lekarz oceni stan zdrowia turysty i w razie potrzeby może wystawić skierowanie do specjalisty lub szpitala. Taki dokument staje się podstawą do dalszego korzystania ze świadczeń medycznych.

W Wielkiej Brytanii większość świadczeń medycznych pozostaje bezpłatna dla turystów. Dzięki temu posiadacze karty EKUZ mogą uzyskać darmową pomoc w sytuacjach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie świadczenia muszą zostać zrealizowane przez placówki publiczne (podlegające pod NHS). Tylko wtedy turysta uzyska refundację kosztów leczenia.

Karta EKUZ Wielka Brytania stanowi więc dokument umożliwiający bezpłatne uzyskanie pomocy lekarskiej. Tak naprawdę jedynym częściowo odpłatnym świadczeniem dla posiadaczy tego dokumentu jest leczenie stomatologiczne. Każdego roku brytyjski NHS określa wysokość zryczałtowanej opłaty, którą należy zapłacić w przypadku takich usług.

Ubezpieczenie turystyczne Wielka Brytania – kiedy warto je zakupić?

Ogromne zamieszanie związane z kartami EKUZ w Wielkiej Brytanii może budzić uzasadniony niepokój. Koniec końców w razie ewentualnego unieważnienia tego dokumentu – turysta utraci prawo do korzystania z publicznej opieki lekarskiej. Trudno więc dziwić się osobom, które szukają innego rozwiązania pod względem ochrony zdrowia.

Aktualnie dużo pewniejszą alternatywą wydają się prywatne ubezpieczenia turystyczne. Ważność takich świadczeń nie zależy bowiem od tego, czy dany kraj należy do Unii Europejskiej. W istocie polisy dla podróżnych są uznawane dosłownie na całym świecie.

Ponadto ich zakres zdecydowanie przewyższa warunki obowiązujące w przypadku kart EKUZ. Dlaczego? Wynika to z kilku ważnych czynników:

  1. Ubezpieczenia turystyczne zapewniają refundację nawet osobom korzystającym z prywatnych placówek medycznych. Tymczasem karta EKUZ umożliwia zwrot kosztów tylko wtedy, gdy turysta był leczony wyłącznie w publicznych poradniach/szpitalach.
  2. Większość prywatnych polis turystycznych gwarantuje pokrycie kosztów zorganizowania transportu medycznego do Polski. Dzięki temu turysta może wrócić do kraju nawet w momencie, kiedy wciąż będzie potrzebować specjalistycznej opieki. Innymi słowy, takie świadczenie oznacza możliwość kontynuowania leczenia w Polsce.
  3. W polisach dla podróżnych nie ma podziału na świadczenia refundowane i nierefundowane. Turystę obowiązuje jedynie limit kosztów leczenia.

Niemniej ubezpieczenia turystyczne również posiadają pewne wady. Podstawowym problemem dla turystów mogą być wyłączenia odpowiedzialności. Takim mianem określa się wszystkie sytuacje, które skutkują unieważnieniem zawartej umowy. W razie złamania tych regulacji – ubezpieczyciel ma prawo odmówić przyznania zwrotu kosztów leczenia. Dlatego turysta przez cały czas musi stosować się do zasad widniejących w umowie. Aby więc uniknąć przykrych niespodzianek, jeszcze przed zakupem polisy warto przeczytać treść OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia).

Pro tip: Sprawdź również ubezpieczenie turystyczne do Wielkiej Brytanii

Co będzie lepszym wyborem – polisa czy karta EKUZ w Wielkiej Brytanii?

Na ten moment karta EKUZ w Wielkiej Brytanii zachowuje swoją ważność. Warto jednak pamiętać, że taki stan rzeczy niebawem może ulec zmianie. To z kolei skłania turystów do wyboru bardziej „pewnego” rozwiązania, czyli prywatnych ubezpieczeń dla podróżnych. Niezależnie od aktualnych regulacji prawnych – świadczenia tego typu praktycznie zawsze będą honorowane. Dlatego w obecnej sytuacji to właśnie polisy turystyczne wydają się lepszą alternatywą.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia