Ubezpieczenie turystyczne do Wielkiej Brytanii (UK)

Wielka Brytania co roku odwiedzana jest przez miliony turystów. To także popularny kierunek emigracji. Gdy zamierzasz zobaczyć Londyn z jego zachwycającymi zabytkami, a także inne piękne zakątki Wysp, nie zapominaj o dobrym ubezpieczeniu turystycznym. Razem z nim przemierzanie Anglii, Szkocji, Walii oraz Irlandii Północnej będzie jeszcze bezpieczniejsze. Sprawdź, jakie ubezpieczenie turystyczne do Wielkiej Brytanii (UK) warto kupić!

​Wielka Brytania (UK) – informacje MSZ

 • Wielka Brytania jest uznawana za dość bezpieczny kraj dla turystów.
 • W miejscowościach turystycznych istnieje ryzyko drobnych kradzieży, dlatego należy zachować ostrożność podczas przebywania w zatłoczonych miejscach, środkach komunikacji publicznej.
 • W Wielkiej Brytanii istnieje poważne ryzyko zagrożenia atakiem terrorystycznym.
 • Ze względu na pandemię koronawirusa przy wyjeździe do Wielkiej Brytanii mogą obowiązywać dodatkowe obostrzenia.
 • Przed podróżą do Wielkiej Brytanii warto zapoznać się z aktualnymi informacjami na stronie internetowej MSZ.

​Podróż do Wielkiej Brytanii (UK) – jak działa ubezpieczenie turystyczne?

Ubezpieczenie turystyczne jest przeznaczone dla osób podróżujących za granicę. Za jego pomocą można zmniejszyć ryzyko wyjazdu poprzez pomoc ubezpieczyciela polegającą na pokryciu kosztów oraz wypłacie odszkodowań za szkody.

Polisy podróżne mogą być stosowane także przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii. Dzięki nim turysta nie musi pokrywać kosztów leczenia, transportu medycznego po wypadku czy kosztów ratownictwa. Dodatkowo, za sprawą szerokiej gamy polis dodatkowych, może on otrzymać jeszcze lepszą ochronę, na przykład podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

Wykupienie ubezpieczenia podróżnego nie jest obowiązkowe przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii, lecz warto zdecydować się na zawarcie umowy z ubezpieczycielem.

Ubezpieczenie turystyczne do Wielkiej Brytanii warto wykupić wtedy, gdy:

 • Wyjazd ma mieć charakter wypoczynkowy, czyli polegać na zwiedzaniu, relaksie.
 • Podczas wyjazdu zamierza się uprawiać sporty wysokiego ryzyka, sporty ekstremalne.
 • Podróżuje się do swoich bliskich mieszkających w Wielkiej Brytanii – rodziny, przyjaciół.
 • Pobyt w Wielkiej Brytanii jest związany z podróżą służbową.
 • Wyjazd ma służyć do podjęcia pracy fizycznej.

W każdej z tych sytuacji ubezpieczenie turystyczne do Wielkiej Brytanii pomoże w pokryciu kosztów pojawiających się jako skutek niespodziewanych zdarzeń, między innymi wypadków, chorób, kradzieży.

Polisę turystyczną do Wielkiej Brytanii można kupić obecnie w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych – także bez potrzeby wychodzenia z domu, ponieważ umowę można zawrzeć online. Aby wybrać najlepsze ubezpieczenie, warto poświęcić czas na zapoznanie się z różnymi propozycjami towarzystw. Jak to zrobić? Na co należy zwrócić wtedy szczególną uwagę?

​Jakie ubezpieczenie turystyczne wybrać na wakacje do Wielkiej Brytanii (UK)?

Szeroki wybór polis turystycznych powoduje, że przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej warto sprawdzić propozycje w ofercie różnych ubezpieczycieli. Dzięki temu można zarówno dobrać odpowiednią polisę do swoich potrzeb, jak i wybrać tą w przystępnej cenie.

Przed wybraniem polisy turystycznej do UK należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie:

1. Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenia turystyczne do Wielkiej Brytanii są oferowane w wariancie podstawowym, a także dają dostęp do dodatkowych polis, tak zwanych klauzul, które poszerzają ochronę podróżnika.

Polisa turystyczna w podstawowym wariancie pozwala na pokrycie:

 • Kosztów leczenia.
 • Kosztów akcji ratowniczych, poszukiwawczych.
 • Zwrotu kosztów transportu medycznego, transportu zwłok w przypadku śmierci ubezpieczonego.
 • Kosztów następstw nieszczęśliwych wypadków – NNW.

Za pomocą dodatkowych polis turysta może uzyskać szerszą ochronę, która będzie także związana z celem wyjazdu – zwiedzaniem, uprawianiem sportów, pracą fizyczną. Dzięki temu ochrona będzie pełniejsza, a podróż bezpieczniejsza.

Dodatkowe polisy poszerzające ochronę:

 • Pakiet Assistance.
 • Ubezpieczenie bagażu.
 • Ubezpieczenie sportowe.
 • OC w życiu prywatnym.
 • Ubezpieczenie opóźnienia lotu, bagażu.
 • Ubezpieczenie odwołania, skrócenia wyjazdu.
 • OC sportowe.
 • Ubezpieczenie dla pracowników.
 • Ubezpieczenie dla osób z chorobami przewlekłymi.
 • Klauzula alkoholowa – zdarzenia pod wpływem alkoholu.
 • Ubezpieczenie od zachorowania na COVID-19.

Powyższe klauzule pozwalają na otrzymanie pomocy w wielu przypadkach, które objęte są ochroną ubezpieczeniową. W przypadku, gdy podróżny doznałby szkód, które są efektem zdarzenia nieobjętego polisą, wtedy nie otrzyma on odszkodowania.

2. Suma ubezpieczenia

Przy wyborze właściwego ubezpieczenia turystycznego na wyjazd do Wielkiej Brytanii warto także zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia, określana także jako suma gwarancji, suma gwarancyjna czy limit ubezpieczenia, służy do określenia sumy, do której towarzystwo ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność za szkody. Suma może być wyrażona w złotówkach albo w euro.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Im wyższa suma ubezpieczenia, tym lepsza ochrona dla podróżującego. Powyżej limitu polisy wskazanego w umowie ubezpieczony musi samodzielnie pokrywać pozostałe koszty.

​Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne na wyjazd do Wielkiej Brytanii (UK)?

Koszty polisy turystycznej do Wielkiej Brytanii rozpoczynają się już od około 3-4 zł za jeden dzień ochrony!

Tygodniowy wyjazd do UK wiąże się z kosztem polisy wynoszącym od około 23 do 90 zł. Najtańsze ubezpieczenie obejmuje podstawowy wariant ochrony, w tym koszty leczenia, ratownictwa, NNW. Po dopłaceniu kilku złotych dziennie można otrzymać szerszą ochronę, między innymi ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie bagażu, ubezpieczenie sportowe.

Kalkulację kosztów ubezpieczenia turystycznego do Wielkiej Brytanii można przeprowadzić samodzielnie, korzystając z dostępnych w internecie kalkulatorów ubezpieczeniowych. Są one przeznaczone do wyliczenia składki ubezpieczeniowej jednocześnie w wielu towarzystwach, co powoduje, że można dopasować je łatwo do swoich potrzeb.

Aby wykonać kalkulację, wystarczy podać podstawowe dane, w tym:

 • Kraj, do którego planuje się podróż.
 • Cel wyjazdu.
 • Czas trwania wyjazdu.
 • Datę urodzenia.
 • Informacje o stanie zdrowia – choroby przewlekłe.
 • Miejsce przebywania ubezpieczonych.

Po wykonaniu kalkulacji można natychmiast otrzymać wyniki, wybrać najlepszą polisę, a następnie zawrzeć umowę z ubezpieczycielem przez internet.

​Co obejmuje ubezpieczenie turystyczne do Wielkiej Brytanii (UK)?

Podróżujący do Wielkiej Brytanii może samodzielnie wybrać ubezpieczenie odpowiadające jego indywidualnym wymaganiom. Dzięki temu może on również dostosować zakres ochrony do celu wyjazdu i swoich wymagań.

Zakres ochrony ubezpieczenia turystycznego:

 • Koszty leczenia – wizyty lekarskie, pobyt w szpitalu, zabiegi, operacje, leki, leczenie stomatologiczne.
 • Koszty ratownictwa – akcji ratowniczych i poszukiwawczych.
 • Zwrot kosztów transportu – transportu medycznego do Polski, na przykład w asyście lekarza, koszty transportu zwłok w razie śmierci ubezpieczonego.
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) – koszty leczenia, rehabilitacji, utraconych dochodów.
 • Pakiet Assistance – pomoc w podróży, na przykład usługi tłumacza, prawnika, opiekunki, kierowcy.
 • Ubezpieczenie bagażu – kradzież, zagubienie, zniszczenie bagażu, do sumy gwarancyjnej.
 • Ubezpieczenie sportowe – wyższe koszty leczenia, ratownictwa, transportu, ubezpieczenie sprzętu sportowego, OC sportowe. Dla określonej liczby i rodzajów sportów.
 • OC w życiu prywatnym – pokrywa szkody osobowe i na mieniu wywołane przez ubezpieczonego.
 • Ubezpieczenie opóźnienia lotu, bagażu – w przypadku opóźnienia lotu liczone za określoną liczbę godzin spóźnienia.
 • Ubezpieczenie odwołania, skrócenia wyjazdu – przy wystąpieniu ważnych powodów, na przykład jak choroba, śmierć bliskiej osoby.
 • Klauzula alkoholowa – koszty pokrywane są przez ubezpieczyciela także za zdarzenia wywołane pod wpływem alkoholu.
 • Ubezpieczenie dla pracowników – osób pracujących za granicą.
 • Ubezpieczenie dla osób z chorobami przewlekłymi – poszerza ochronę ubezpieczeniową.
 • Polisa od zachorowania na COVID-19 – wypłata odszkodowania w razie zakażenia koronawirusem.

Dokładne informacje związane z zakresem ochrony ubezpieczeniowej zawierają OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument dołączany do każdej polisy, w którym znajdują się jej warunki, w tym zakres ochrony i wyłączenia odpowiedzialności, czyli lista sytuacji, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie pokrywać powstałych kosztów.

​Gdzie kupić ubezpieczenie turystyczne do Wielkiej Brytanii (UK)?

Ubezpieczenie turystyczne do UK można zakupić bardzo łatwo, nawet bez potrzeby wychodzenia z domu. Umowę z ubezpieczycielem wystarczy zawrzeć również online, dlatego uzyskanie ochrony przed wyjazdem jest bardzo proste, szybkie i wygodne – nawet wtedy, gdy podróż organizowana jest na ostatnią chwilę.

Umowę polisy podróżnej można zawrzeć online bezpośrednio na stronie towarzystwa ubezpieczeniowego. Aby wybrać najkorzystniejszą polisę, warto wcześniej przeprowadzić wyliczenie w kalkulatorze ubezpieczeniowym.

Aby wykupić ubezpieczenie turystyczne, wystarczy podać podstawowe informacje dotyczące wyjazdu oraz osoby ubezpieczonej. Za polisę można zapłacić online za pomocą szybkiego przelewu albo karty płatniczej, kredytowej. Po opłaceniu zamówienia na podany adres poczty elektronicznej otrzymuje się niezbędne dokumenty będące potwierdzeniem zawarcia umowy.

​Czy EKUZ działa w Wielkiej Brytanii (UK)?

Europejska Karta Ubezpieczenia zdrowotnego, czyli EKUZ po 1 stycznia 2021 roku nie obowiązuje na terenie Wielkiej Brytanii w związku z Brexitem. W związku z tym konieczne jest pokrycie kosztów leczenia samodzielnie.

Aby zabezpieczyć się przed wysokimi kosztami związanymi z leczeniem w UK, warto zdecydować się na wykupienie ubezpieczenia turystycznego. Dzięki temu można otrzymać pomoc ubezpieczyciela do sumy gwarancyjnej ubezpieczenia – im będzie ona wyższa, tym większe koszty pokryje.

Pro tip: sprawdź jak działa karta EKUZ w Wielkiej Brytanii

​Podsumowanie

Wyjazd do Wielkiej Brytanii będzie jeszcze bezpieczniejszy, gdy w podróż zabierzesz ze sobą ubezpieczenie turystyczne. Wybierz polisę odpowiadającą Twoim wymaganiom, aby otrzymać szeroką ochronę w sytuacjach, które mogą przydarzyć się każdemu turyście za granicą!

Sprawdź nasze Ubezpieczenia