Karta EKUZ na Litwie to za mało!

  • WAŻNE: karta EKUZ nie zapewnia 100% bezpieczeństwa
  • Zapewnij sobie bezpieczeństwo dzięki ubezpieczeniu turystycznemu
  • Kup ubezpieczenie turystyczne bez wychodzenia z domu
Kup ubezpieczenie turystyczne

Wizyta na Litwie będzie świetną okazją do tego, aby wyruszyć w niezwykłą podróż śladami Adama Mickiewicza. Co prawda, nasi sąsiedzi dużo częściej goszczą turystów, którzy udają się na krótkie wakacje. Jeżeli jednak ktoś planuje dłuższy pobyt na Litwie, bez wątpienia znajdzie tam wiele ciekawych atrakcji. Wystarczy wspomnieć choćby o zamku w Trokach i lokalnym ośrodku ludności karaimskiej. Plan podróży to jedno, ale równie istotna będzie dobra organizacja całego wyjazdu. W tym aspekcie ważne jest przede wszystkim uzyskanie ochrony zdrowotnej podczas pobytu za granicą. Zapewnić ją może karta EKUZ na Litwie, czyli dokument wydawany przez NFZ. Co warto wiedzieć o tym świadczeniu?

Jak działa EKUZ na Litwie?

Podobnie jak Polska, Litwa przystąpiła do Unii Europejskiej w 2004 roku. Od tego czasu na terytorium całego kraju obowiązują prawa typowe dla państw członkowskich UE. Jednym z nich jest możliwość korzystania ze świadczeń o ogólnoeuropejskim charakterze. Karta EKUZ Litwa stanowi tutaj najlepszy przykład.

Ten dokument umożliwia korzystanie z publicznej opieki lekarskiej na terenie całej wspólnoty. Jedynym warunkiem jest konieczność posiadania ważnego ubezpieczenia krajowego. W Polsce nadzór nad takimi świadczeniami pełni Narodowy Fundusz Zdrowia. Tym samym NFZ odpowiada również za wydawanie kart EKUZ.

Karta EKUZ zostanie wydana tylko na wniosek. Oznacza to, że każda osoba zainteresowana uzyskaniem tego dokumentu powinna wypełnić stosowny druk i przekazać go do oddziału NFZ. Gotową kartę można odebrać bezpośrednio w placówce lub poprosić o wysyłkę dokumentu pocztą. Wyrobienie karty EKUZ jest w pełni darmowe.

Co obejmuje EKUZ na Litwie?

Co istotne, możliwość skorzystani z państwowej służby zdrowia została obwarowana kilkoma zasadami:

  1. Turyści mogą korzystać z pomocy medycznej jedynie w nagłych przypadkach, gdy ich życie lub zdrowie jest zagrożone.
  2. Wszelkie zabiegi medyczne muszą zostać udzielone przez publiczną placówkę. Leczenie w prywatnych punktach medycznych nie podlega refundacji.
  3. Karta EKUZ na Litwie zapewnia refundację jedynie podstawowych usług medycznych.

Na jakich zasadach działa litewska opieka zdrowotna?

Głównym zadaniem karty EKUZ jest zapewnienie turyście ochrony, która przysługuje wszystkim ubezpieczonym obywatelom danego kraju. Taka reguła sprawia, że zakres tego dokumentu może różnić się w zależności od zasad działania państwowej opieki zdrowotnej. Na szczęście Polacy odwiedzający Litwę nie powinni odczuwać tego problemu. Dlaczego?

Ponieważ polski i litewski system opieki zdrowotnej działa na bardzo podobnych zasadach. Większość podstawowych świadczeń medycznych podlega pełnej refundacji. Tym samym osoby mające ważne ubezpieczenie zdrowotne nie muszą ponosić z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat. Co jasne, odnosi się to także do turystów. Aby uzyskać darmową pomoc, turysta musi okazać dowód tożsamości i kartę EKUZ.

Ponadto darmowa opieka lekarska przysługuje tylko tym osobom, które korzystają z usług państwowych poradni i szpitali. Na Litwie takie usługi są finansowane z budżetu Teritorinės ligonių kasos (TLK), czyli Terytorialnych Kas Chorych. Przed umówieniem wizyty turysta powinien więc sprawdzić, czy dana poradnia przyjmuje pacjentów na podstawie karty EKUZ. Taka zasada obowiązuje również w przypadku leczenia stomatologicznego.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Jeżeli chodzi o leczenie szpitalne, tutaj reguła jest równie prosta. Lekarz pierwszego kontaktu może wystawić turyście skierowanie do szpitala, dzięki czemu hospitalizacja będzie bezpłatna. W nagłych przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia turysta ma prawo do samodzielnego wezwania pogotowia ratunkowego.

Tak naprawdę udział obcokrajowca w kosztach leczenia dotyczy jedynie kilku rzeczy. Podobnie jak w Polsce, niektóre komponenty stomatologiczne (np. plomby światłoutwardzalne) są dodatkowo płatne. Co więcej, przepisane lekarstwa mogą być refundowane tylko częściowo. Natomiast turysta ponosi pełen koszt leczenia prywatnego oraz ewentualnego transportu do kraju. Karta EKUZ Litwa nie obejmuje bowiem takich usług.

Karta EKUZ Litwa – must have każdego turysty!

Nie ulega wątpliwości, że karta EKUZ Litwa zapewnia turystom naprawdę szeroki wymiar ochrony. Wynika to przede wszystkim z korzystnych regulacji dotyczących sposobu działania miejscowej opieki zdrowotnej. Dzięki temu karta EKUZ Litwa chroni przed niemal wszystkimi kosztami związanymi z leczeniem zagranicznym.

Rzecz jasna taka zasada odnosi się tylko do leczenia w publicznych placówkach. Jeśli ktoś zdecyduje się na prywatną opiekę lekarską, wówczas musi sam zapłacić za wszelkie udzielone usługi.

Czy prywatne ubezpieczenie turystyczne przydaje się na Litwie?

Szeroki zakres karty EKUZ może rodzić pewne pytania dotyczące opłacalności zakupu prywatnych ubezpieczeń turystycznych. Jak więc wygląda to w rzeczywistości? Karta EKUZ Litwa faktycznie zapewnia turystom stosunkowo wysoki poziom bezpieczeństwa. Nie oznacza to jednak, że ten dokument jest pozbawiony wad. Posiadacze karty EKUZ nie mogą przecież korzystać z prywatnej opieki lekarskiej. Ponadto zorganizowanie transportu medycznego do Polski (w przypadku ciężkich chorób lub urazów) również obciąży budżet turysty.

Tym samym prywatna polisa turystyczna może być naprawdę przydatną inwestycją. Oprócz gwarancji dostępu do prywatnej opieki lekarskiej i pokrycia kosztów transportu do Polski ubezpieczenia mają także inne zalety. Jedną z nich jest fakt, że ubezpieczyciel opłaca wszystkie wydatki związane z leczeniem turysty. Dotyczy to również zakupu lekarstw.

Dodatkowe ubezpieczenie warto polecić osobom przewlekle chorym. Taka polisa zapewnia możliwość szybszego uzyskania pomocy poprzez wizytę w prywatnej klinice. Również sportowcy powinni wyposażyć się w ubezpieczenie, które obejmuje uprawianie aktywności fizycznej.

Pro tip: Sprawdź również ubezpieczenie turystyczne na Litwę

Czy warto wyrobić kartę EKUZ jadąc na Litwę?

Standardowa karta EKUZ Litwa przyda się wszystkim osobom planującym wizytę u naszych wschodnich sąsiadów. W porównaniu do innych państw członkowskich UE – litewski system opieki zdrowotnej gwarantuje obcokrajowcom niemal pełną refundację kosztów leczenia. Toteż karta EKUZ Litwa będzie wystarczającym rozwiązaniem dla większości turystów. Natomiast osoby przewlekle chore oraz sportowcy mogą liczyć na pewne korzyści wynikające z posiadania dodatkowego ubezpieczenia. Prywatne polisy gwarantują pełną refundację leczenia nawet w przypadku prywatnej opieki medycznej. Warto więc rozważyć zakup takiego świadczenia przy jednoczesnym zaopatrzeniu się w kartę EKUZ.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia