Ubezpieczenie turystyczne na Maltę

Planujesz wyjazd na Maltę? To niewielka wyspa, która zlokalizowana jest na Morzu Śródziemnym, pomiędzy Tunezją a Sycylią. Malta od wielu lat wybierana jest jako popularny kierunek wakacyjnego wypoczynku, gdzie czeka wiele ciekawych atrakcji. Gdy także chcesz poznać tę antyczną wyspę, nie zapomnij o znalezieniu dla siebie dobrego ubezpieczenia turystycznego, by wyjazd był bezstresowy! Co kupić? Sprawdź nasz poradnik, by wybrać najlepsze ubezpieczenie turystyczne na Maltę.

​Malta – informacje MSZ

 • Malta uznawana jest za jeden z najbezpieczniejszych krajów dla podróżników.
 • Ze względu na fakt, że Malta położona jest w strefie aktywnej sejsmicznie, istnieje ryzyko trzęsień ziemi.
 • Należy śledzić aktualne informacje związane z obostrzeniami dotyczącymi pandemii koronawirusa.
 • Aktualne ostrzeżenia związane z wyjazdem na Maltę publikowane są na stronie internetowej MSZ.

​Podróż na Maltę – jak działa ubezpieczenie turystyczne?

Ubezpieczenie turystyczne jest rodzajem polisy, której zadaniem jest zapewnienie ochrony osobom podróżującym za granicę. Dzięki niemu można zredukować niebezpieczeństwo dotyczące nieprzewidzianych zdarzeń – wtedy koszty pokrywa towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym podróżnik wykupił polisę.

Zakupienie ubezpieczenia turystycznego nie jest obowiązkowe. Jego kupno jest jednak rekomendowane, ponieważ pozwala ono na uzyskanie skutecznej ochrony w najmniej oczekiwanych sytuacjach podczas wakacyjnego wyjazdu – choroby, wypadku, urazu, wyrządzenia szkód czy kradzieży bagażu lub sprzętu sportowego.

Szeroka gama polis pozwala na zakupienie takiego wariantu, z którym uzyskanie optymalnej ochrony jest jeszcze łatwiejsze. Towarzystwa pozwalają na wykupienie polis przy podróżach w celach turystycznych, sportowych, przy wyjeździe do pracy. Wystarczy tylko wypełnić formularz, aby natychmiast sprawdzić oferty!

​Jakie ubezpieczenie turystyczne wybrać na wakacje na Malcie?

Wybranie odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego przy wyjeździe na Maltę pozwala na otrzymanie wysokiej ochrony podczas pobytu za granicę. Aby uzyskać optymalny profil bezpieczeństwa, warto zapoznać się bliżej z różnymi ofertami, uwzględniając przy tym cel wyjazdu, czas jego trwania, swój stan zdrowia oraz indywidualne wymagania.

Przy wyborze odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego warto wziąć pod uwagę poniższe kwestie:

1. Aktywności podczas wyjazdu

Wyjazd na Maltę może mieć charakter wypoczynkowy – turysta skupia się wtedy na zwiedzaniu, relaksie, uprawianiu sportów, które nie powodują ryzyka.

Gdy wyjazd ma być uzupełniony o uprawianie bardziej ryzykownych sportów, na przykład wspinaczkę, nurkowanie, wtedy konieczne jest wybranie właściwej polisy uwzględniającej te aktywności.

Dostępne są również polisy turystyczne, które przeznaczone są dla osób wyjeżdżających za granicę do pracy.

2. Zakres ubezpieczenia

Aby zapewnić swoim klientom optymalny poziom ochrony podczas wyjazdu za granicę, towarzystwa ubezpieczeniowe mogą zaoferować dostęp do wielu wariantów polis.

Podstawowe ubezpieczenie turystyczne na Maltę powinno uwzględniać:

 • Koszty leczenia – w ramach ubezpieczenia można pokryć koszty wizyt lekarskich, diagnostyki, leków, zabiegów ambulatoryjnych oraz operacyjnych, leczenie stomatologiczne, także w prywatnych placówkach.
 • Zwrot kosztów transportu medycznego – ubezpieczenie pokrywa transport na terenie kraju oraz do Polski, w tym również transport zwłok w przypadku poniesienia śmierci przez osobę ubezpieczoną.
 • Koszty akcji ratowniczych i poszukiwawczych – dzięki temu można pokryć wydatki związane z tymi akcjami, które mogą być związane w przypadku Malty z wysokimi kosztami.
 • Ubezpieczenie NNW – następstw nieszczęśliwych wypadków – dzięki tej polisie można otrzymać odszkodowanie za nieszczęśliwe wypadki, które może być przeznaczone na dalsze leczenie w Polsce, rehabilitację, leki, pokrycie utraconych zysków.

Dodatkowo można dokupić także specjalne polisy dodatkowe, które dodają do ubezpieczenia podstawowego klauzule. Umożliwiają one uzyskanie lepszej ochrony, między innymi w ramach wypłaty odszkodowania czy uzyskania pomocy pracowników towarzystwa ubezpieczeniowego.

Przy wyborze ubezpieczenia turystycznego na Maltę warto również dokupić:

 • Ubezpieczenie bagażu – dzięki niemu można otrzymać odszkodowanie w razie kradzieży, uszkodzenia czy utraty bagażu do wyznaczonej sumy. Niektóre polisy włączają też ubezpieczenie opóźnienia bagażu.
 • OC w życiu prywatnym – polisa pokrywa koszty dotyczące wyrządzonych przez ubezpieczonego szkód, gdy były one wywołane nieumyślnie. Obejmuje sumę ubezpieczenia dzieloną na szkody osobowe oraz szkody na mieniu.
 • OC sportowe – polisa przeznaczona jest dla osób uprawiających sporty, pokrywa koszty szkód wyrządzonych podczas ich uprawiania.
 • Assistance – to ochrona pozwalająca na pokrycie usług jak opieka nad dziećmi, pomoc tłumacza, pomoc prawnika, konsultacje telefoniczne z lekarzem oraz inne usługi. Dostępne są także polisy obejmujące Assistance samochodowy.
 • Ubezpieczenie od opóźnienia lotu – liczone w zależności od czasu opóźnienia.
 • Zdarzenia pod wpływem alkoholu – polisa pozwala na pokrycie kosztów, jakie zostały wyrządzone pod wpływem alkoholu.
Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

3. Stan zdrowia turysty

Za pomocą polisy turystycznej można pokryć koszty związane z leczeniem osób przewlekle chorych. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie szerszej ochrony w przypadku turystów, którzy muszą znajdować się pod opieką lekarza.

4. Suma ubezpieczenia

Określa ona wysokość odszkodowania, jakie wypłaca towarzystwo ubezpieczeniowe na cele pokrycia kosztów leczenia, ratownictwa, utraconego bagażu i innych zdarzeń.

Im wyższa suma ubezpieczenia, tym większa ochrona w ramach polisy, jednak przekłada się również na wysokość składki ubezpieczeniowej.

​Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne na wyjazd na Maltę?

Koszty związane z ubezpieczeniem turystycznym na Maltę rozpoczynają się już od około 2-3 zł dziennie dla jednego turysty!

Ubezpieczenie turystyczne w niskiej cenie nie będzie jednak pokrywało wszystkich kosztów związanych ze zdarzeniami, jakie mogą pojawić się w trakcie podróży. Właśnie dlatego warto zdecydować się na polisę, która będzie zapewniała szerszą ochronę. Dopłacając już około 2-4 zł na dzień można otrzymać ubezpieczenie zapewniające jeszcze skuteczniejszą ochronę podczas wakacyjnego wyjazdu.

Aby samodzielnie sprawdzić koszty polis, warto zdecydować się na zastosowanie kalkulatora ubezpieczeń turystycznych. To serwis internetowy, za pomocą którego można samodzielnie wyliczyć koszt polisy podróżnej u wielu ubezpieczycieli naraz. Wystarczy tylko wpisać do formularza podstawowe dane dotyczące wyjazdu, określić swoje wymagania, a następnie od razu można otrzymać kalkulację.

Polisy we wskazanych cenach są dostępne do wykupienia na stronach internetowych ubezpieczycieli – można zrobić to całkowicie online nawet na jeden dzień przed planowaną podróżą!

​Co obejmuje ubezpieczenie turystyczne na Maltę?

Podróżujący na Maltę ma możliwość dobrania takiej polisy, która będzie odpowiadała jego wymaganiom. Dzięki temu może on uzyskać wtedy pełną ochronę związaną ze swoją podróżą – zależnie od podejmowanych w jej trakcie aktywności, stanu zdrowia czy indywidualnych potrzeb.

Dokładne informacje o ochronie wchodzącej w skład ubezpieczenia zawiera OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczeń. To dokument, z którym można zapoznać się przed wykupieniem polisy. Zawiera on najważniejsze dane dotyczące zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Na szczególną uwagę zasługuje sekcja zawierająca wyłączenia, czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel nie zapewnia ochrony.

​Gdzie kupić ubezpieczenie turystyczne na Maltę?

Ubezpieczanie turystyczne na Maltę można kupić w internecie, korzystając ze stron WWW ubezpieczycieli. Warto wcześniej wykonać kalkulację za pomocą kalkulatora online.

​Czy EKUZ działa na Malcie?

Osoby dysponujące kartą EKUZ mogą korzystać z nie na Malcie. Karta pozwala na skorzystanie z usług medycznych osobom, które są ubezpieczone w NFZ.

Warto jednak pamiętać o tym, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, nie zapewnia pełnej ochrony, między innymi nie pokrywa kosztów leczenia prywatnego, wizyt u stomatologa, ratownictwa, transportu medycznego. Właśnie dlatego warto dokupić polisę turystyczną, aby wypoczywać bezpiecznie.

​Podsumowanie

Polisa podróżna na Maltę to bezpieczeństwo wypoczynku za granicą – można kupić ją nawet w cenie paru złotych dziennie!

Sprawdź nasze Ubezpieczenia