Ubezpieczenie turystyczne na Cypr

Malowniczy Cypr co roku odwiedzany jest przez wielu turystów. Gdy również planujesz wycieczkę na tę zachwycającą wyspę znajdującą się na Morzu Śródziemnym, nie zapomnij o wykupieniu ubezpieczenia turystycznego. Jake ubezpieczenie turystyczne na Cypr wybrać?

​Cypr – informacje MSZ

 • Cypr uznawany jest za bezpieczną wyspę do podróży.
 • Należy pamiętać o tym, że Cypr dzieli się na dwie części – południową Republikę Cypryjską oraz Turecką Republikę Cypru Północnego, które są dwoma oddzielnymi państwami z innymi przepisami.
 • Aktualne obostrzenia dotyczące podróży na Cypr mogą zmieniać się w zależności od sytuacji epidemicznej.

Więcej aktualnych informacji związanych z podróżowaniem na Cypr można znaleźć na stronie MSZ.

​Podróż na Cypr – jak działa ubezpieczenie turystyczne?

Ubezpieczenie turystyczne jest przeznaczone dla turystów wyjeżdżających za granicę. W jego ramach można otrzymać pomoc przy pojawieniu się niespodziewanych sytuacji, między innymi choroby, wypadku, kradzieży mienia.

Wykupienie ubezpieczenia turystycznego jest wskazane u osób, które podróżują za granicę we własnym zakresie. Dodatkowo można wykupić je przy korzystaniu z wyjazdów zorganizowanych. Warto pamiętać o tym, że indywidualne ubezpieczenie zapewnia wtedy szerszą ochronę niż grupowe polisy biur podróży.

Z ubezpieczeń turystycznych mogą skorzystać:

 • Osoby wyjeżdżające w celach turystycznych.
 • Pracownicy – osoby wyjeżdżające w podróże służbowe, do pracy na Cyprze.
 • Inne osoby podróżujące na Cypr.

Ubezpieczenie turystyczne na Cypr pozwala na uzyskanie pomocy w razie zdarzeń, jakie mogą przydarzyć się turyście. Polisy podróżne na Cypr są oferowane praktycznie przez każde towarzystwo ubezpieczeniowe, dlatego nie ma trudności z ich wykupieniem. Są one również dostępne w wielu wariantach, co pozwala na otrzymanie szerokiej ochrony zgodnej z charakterem wyjazdu i własnymi potrzebami.

Osoba posiadająca ubezpieczenie turystyczne na Cyprze może skorzystać z przysługującej jej ochrony w ramach zakresu i limitu kosztów polisy. Aby skorzystać z ochrony, należy zaprezentować potwierdzenie posiadania ubezpieczenia lub skontaktować się z ubezpieczycielem w celu uzyskania informacji.

​Jakie ubezpieczenie turystyczne wybrać na wakacje na Cyprze?

Wakacje na Cyprze będą bardziej komfortowe, bezpieczniejsze i mniej stresujące, gdy wykupi się odpowiednie ubezpieczenie turystyczne. Przed jego wyborem należy wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii związanych z podróżą oraz z jej charakterem. Dzięki temu będzie można dopasować najlepszy zakres ochrony.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferujące ubezpieczenie turystyczne na Cypr proponują je w wariancie podstawowym oraz rozszerzonym za pomocą specjalnych polis dodatkowych oraz tak zwanych klauzul.

Podstawowe ubezpieczenie turystyczne na Cypr włącza:

 • Leczenie – dzięki niemu turysta może otrzymać pomoc lekarza, gdy będzie ona konieczna, na przykład jako wizyta lekarska, diagnostyka, leczenie.
 • Transport – przewóz turysty w kraju oraz do Polski, włącza również transport medyczny po chorobie, wypadku.
 • Ratownictwo i poszukiwania – polisa pozwala na opłacenie kosztów akcji.

Dodatkowe ubezpieczenia:

 • NNW (następstwo nieszczęśliwych wypadków) – osoba ubezpieczona otrzymuje wypłatę odszkodowanie na skutek doznanych wypadków, na przykład na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji.
 • OC w życiu prywatnym – ubezpieczenie pokrywa koszty szkód nieumyślnie wyrządzonych przez ubezpieczonego.
 • OC sportowe – poszerza ochronę OC o uprawianie sportów.
 • Kradzież, uszkodzenie, zagubienie bagażu – ubezpieczenie umożliwia otrzymanie odszkodowania za utracone mienie w bagażu podróżnym.
 • Assistance – pomoc pracowników firm ubezpieczeniowej w ramach organizacji noclegów, przejazdów, opieki nad dziećmi.
 • Ubezpieczenie dodatkowe dla osób z chorobami przewlekłymi.
 • Odwołanie, skrócenie wyjazdu – polisa pozwala na odzyskanie poniesionych kosztów wtedy, gdy z ważnych przyczyn trzeba było odwołać albo skrócić wyjazd.
 • Ubezpieczenie dodatkowe od ataków terrorystycznych.
 • Ubezpieczenie dodatkowe dotyczące pandemii Covid-19.

Pod uwagę przy wyborze odpowiedniego ubezpieczenia podróżnego na Cypr warto też wziąć wysokość ochrony ubezpieczeniowej, czyli tak zwane limity. Im są one niższe, tym niższe koszty pokrywa ubezpieczyciel i niższe wypłaca odszkodowanie. Wykupienie ubezpieczenia z wyższymi limitami jest związane jednak z wyższym wydatkiem.

​Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne na wyjazd na Cypr?

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Koszty polisy turystycznej na Cypr zaczynają się już od około 4 zł dziennie dla jednego turysty. Zatem ochrona ubezpieczeniowa podczas wakacji wcale nie musi być związana z bardzo wysoką ceną!

Opłata za ubezpieczenie turystyczne na Cypr jest ustalana indywidualnie na podstawie jej zakresu oraz maksymalnych limitów kosztów, dlatego bardzo ważne jest wykonanie wcześniejszej kalkulacji, która pozwala na sprawdzenie ofert wielu ubezpieczycieli.

Do wykonania wyliczeń najlepiej wykorzystać internetowy kalkulator ubezpieczeń turystycznych, za pomocą którego można łatwo i szybko sprawdzić koszty w wielu towarzystwach jednocześnie. Można wtedy także porównać je i wybrać najlepszą polisę.

​Co obejmuje ubezpieczenie turystyczne na Cypr?

Osoba podróżująca na Cypr może samodzielnie wybrać zakres ubezpieczenia, jakie jej odpowiada. To pozwala na uzyskanie najlepszego poziomu ochrony. Można również skorzystać z pomocy eksperta w tej dziedzinie – agenta ubezpieczeniowego, który zasugeruje najlepsze opcje przed wyjazdem.

Standardowe ubezpieczenie na Cypr będzie obejmowało pomoc w poniższym zakresie:

 • Nagła choroba.
 • Uraz.
 • Wypadek.
 • Konieczność transportu, w tym medycznego.
 • Akcja poszukiwawcza.
 • Akcja ratownicza.

Osoby, które chciałyby otrzymać szerszy zakres ochrony, powinny zdecydować się na wykupienie dodatkowych polis. Za ich pomocą można otrzymać lepsze zabezpieczenie w niespodziewanych sytuacjach, które mogą przydarzyć się podczas wyjazdu za granicę.

Dodatkowe ubezpieczenia na Cypr mogą obejmować poniższe zdarzenia:

 • Wywołanie szkody.
 • Utrata bagażu.
 • Konieczność leczenia po powrocie do kraju.
 • Uprawianie sportów ekstremalnych.
 • Odwołanie wycieczki.
 • Rezygnacja z wyjazdu.
 • Konieczność skrócenia wycieczki.
 • Śmierć osoby ubezpieczonej.

​Gdzie kupić ubezpieczenie turystyczne na Cypr?

Polisę turystyczną należy zakupić przed wyjazdem na Cypr. Gdzie można zawrzeć umowę ubezpieczenia turystycznego?

Ubezpieczenie turystyczne można nabyć:

 • Bezpośrednio u ubezpieczyciela – na jego stronie lub w placówce.
 • Za pośrednictwem kalkulatorów ubezpieczeń turystycznych – wtedy polisę kupuje się na stronie internetowej towarzystwa.
 • W agencji ubezpieczeniowej – w stacjonarnych placówkach.

​Czy EKUZ działa na Cyprze?

Turyści wyjeżdżający na Cypr mogą skorzystać z EKUZ – Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, jednak jest to możliwe jedynie w południowej części wyspy. Zatem osoby przebywające na terenie północnym nie mogą korzystać z EKUZ.

Jako że EKUZ obejmuje jedynie część usług medycznych, na przykład nie pokrywa leczenia prywatnego, kosztów transportu medycznego, warto zdecydować się na wykupienie ubezpieczenia turystycznego.

​Podsumowanie

Gdy chcesz wybrać się na wakacje na Cypr, nie zapomnij o polisie turystycznej. Razem z nią możesz wypoczywać bezpiecznie!

Sprawdź nasze Ubezpieczenia