Karta EKUZ w Luksemburgu to za mało!

  • WAŻNE: karta EKUZ nie zapewnia 100% bezpieczeństwa
  • Zapewnij sobie bezpieczeństwo dzięki ubezpieczeniu turystycznemu
  • Kup ubezpieczenie turystyczne bez wychodzenia z domu
Kup ubezpieczenie turystyczne

Luksemburg, a właściwie Wielkie Księstwo Luksemburga, to najmniejsze państwo ze wszystkich krajów Beneluksu. W związku z tym turyści planujący podróż do Belgii i Holandii mogą przy okazji odwiedzić ten niewielki kraj. Spontaniczne wyjazdy są w końcu źródłem najlepszych wspomnień! Jednak tylko pod warunkiem, że są to wspomnienia pozytywne. Aby więc wyjazd do Luksemburga był bezpieczny, każdy turysta powinien najpierw zadbać o uzyskanie ochrony. Zapewnić ją może karta EKUZ w Luksemburgu, która w razie potrzeby umożliwi skorzystanie z usług miejscowej służby zdrowia. Co trzeba wiedzieć o tym dokumencie?

Jak działa EKUZ w Luksemburgu?

Na pierwszy rzut oka Luksemburg wygląda bardzo niepozornie. Jego powierzchnia wynosi raptem 2586 kilometrów kwadratowych, a liczbę ludności Luksemburga szacuje się na około 600 tysięcy osób. Niemniej pozory bywają naprawde mylące, gdyż w rzeczywistości mały Luksemburg uchodzi za jedno z najbogatszych państw w całej Europie. Bardzo wysokie dochody mieszkańców znajdują odbicie w cenach poszczególnych usług. Jeżeli więc ktoś planuje podróż do Luksemburga, powinien dysponować odpowiednio wysokim budżetem.

Rzecz jasna wysokie ceny dotyczą także wszelkich świadczeń medycznych. Dlatego jedynym ratunkiem dla turysty (i jego budżetu!) będzie karta EKUZ. Ze względu na to, że Luksemburg należy do Unii Europejskiej, obowiązuje tutaj zasada ogólnej dostępności najważniejszych usług. Karta EKUZ Luksemburg umożliwia otrzymanie pomocy lekarskiej w ramach publicznej służby zdrowia. Bez tego dokumentu turysta nie może liczyć na refundację leczenia.

Sama karta EKUZ – jej szczegółowy zakres ochrony różni się w zależności od sposobu funkcjonowania państwowej opieki zdrowotnej. Co więc warto wiedzieć o systemie ochrony zdrowia w Luksemburgu?

Co obejmuje EKUZ w Luksemburgu?

Możliwość skorzystani z państwowej służby zdrowia została obwarowana kilkoma zasadami:

  1. Turyści mogą korzystać z pomocy medycznej jedynie w nagłych przypadkach, gdy ich życie lub zdrowie jest zagrożone.
  2. Wszelkie zabiegi medyczne muszą zostać udzielone przez publiczną placówkę. Leczenie w prywatnych punktach medycznych nie podlega refundacji.
  3. Karta EKUZ w Luksemburgu zapewnia refundację jedynie podstawowych usług medycznych.

Jak działa system ochrony zdrowia w Luksemburgu?

Wysokie dochody mieszkańców często przekładają się na wyższe standardy miejscowej opieki lekarskiej. W przypadku Luksemburga bez wątpienia można mówić o takiej zależności. Lokalny system opieki zdrowotnej uchodzi za jeden z najlepszych w Europie. Niestety, standardy usług medycznych idą w parze z ich odpłatnością…

To pierwsza ważna wiadomość dla turystów. W Luksemburgu pacjent uczestniczy w kosztach leczenia. Choć osoby ubezpieczone (w tym posiadacze karty EKUZ) mają prawo do refundacji, zwrot kosztów leczenia jest tylko częściowy. Jego wymiar zależy przede wszystkim od rodzaju udzielonych świadczeń. Warto więc pokrótce opisać przykładowe opłaty:

  1. Wizyta u lekarza – standardowa wizyta u lekarza pierwszego kontaktu oznacza wydatek rzędu 30-50 euro, czyli około 130-280 złotych (ewentualna refundacja wynosi 88%).
  2. Pobyt w szpitalu – konieczność hospitalizacji wiąże się z obowiązkiem pokrycia opłaty ryczałtowej. Jej wysokość wynosi niespełna 21 euro za każdy dzień pobytu w szpitalu (około 90 złotych). Jeśli ogólne koszty hospitalizacji nie przekraczają 100 euro, pacjent musi pokryć całą należność. Dopiero przy wyższych kwotach uzyskuje prawo do częściowej refundacji leczenia. Co więcej, osoby niepełnoletnie są zwolnione z takich opłat.
  3. Leczenie stomatologiczne – zasady obowiązujące przy leczeniu stomatologicznym są nieco korzystniejsze. Karta EKUZ Luksemburg zapewnia bowiem darmową pomoc, o ile jej koszty nie przekraczają 60 euro. W przypadku droższych zabiegów pacjenci muszą pokryć 12% całej należności (88% kosztów podlega refundacji). Dzieciom i młodzieży przysługuje darmowa pomoc stomatologiczna.
  4. Transport medyczny – karta EKUZ Luksemburg gwarantuje bezpłatny transport medyczny w sytuacjach zagrażających życiu. Jeżeli stan turysty będzie stabilny, obowiązuje odpłatność rzędu 1,12 euro za każdy kilometr. Co istotne, minimalna opłata za transport wynosi 34 euro (około 170 złotych).

Zwrot kosztów leczenia i… brak prywatnej opieki medycznej!

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Specyficzny cennik to nie jedyna unikalna cecha systemu opieki zdrowotnej w Luksemburgu. Równie istotną informacją dla turystów jest bowiem to, że koszty leczenia są płatne z góry! Tym samym pacjent najpierw musi zapłacić za leczenie, a dopiero później może ubiegać się o jego refundację. Nic więc dziwnego, iż osoby podróżujące do Luksemburga powinny mieć przy sobie naprawdę sporo gotówki.

Ktoś może teraz pomyśleć, że przy tak wysokich opłatach lepszym rozwiązaniem będzie korzystanie z prywatnej opieki lekarskiej. Jednak nie jest to w ogóle możliwe. Dlaczego? Ponieważ w Luksemburgu właściwie nie istnieją prywatne placówki medyczne. Wszyscy praktykujący lekarze oraz dentyści mają podpisany kontrakt z Caisse Nationale de Santé (CNS), czyli lokalnymi kasami chorych. To właśnie CNS dbają o refundację leczenia obywateli oraz posiadaczy kart EKUZ.

Jeśli ktoś nie może uzyskać refundacji bezpośrednio od CNS, po powrocie do kraju powinien zwrócić się do NFZ-u. Należy wówczas przedstawić rachunki za leczenie zagraniczne i złożyć wniosek o zwrot poniesionych kosztów.

Karta EKUZ Luksemburg – niezbędna dla każdego turysty!

Niestety, karta EKUZ Luksemburg nie chroni przed poniesieniem kosztów leczenia. Jednak dzięki niej można uzyskać zwrot większej części wydatków. Bez tego dokumentu turysta musiałby za wszystko zapłacić z własnej kieszeni. Biorąc pod uwagę ceny usług medycznych w Luksemburgu – powstały rachunek może dosłownie pogrążyć budżet turysty.

Jak więc uzyskać taki dokument? To proste! Wystarczy jedynie zwrócić się do najbliższego oddziału NFZ z wnioskiem o wydanie karty. Czasami karta EKUZ Luksemburg zostanie wydana od ręki, a w najgorszym razie trzeba będzie poczekać kilka dni. Niemniej dobrą wiadomością jest to, że procedura wyrabiania karty pozostaje darmowa.

Polisa turystyczna – sposób na całkowitą ochronę budżetu!

Konieczność uiszczenia opłaty za leczenie może stanowić ogromny problem dla wielu turystów. Wówczas nawet perspektywa częściowej refundacji kosztów nie poprawia sytuacji. Na szczęście istnieje sposób umożliwiający ochronę posiadanego budżetu. Wystarczy jedynie zakupić prywatne ubezpieczenie turystyczne.

Polisy dla podróżnych często działają na zasadzie bezgotówkowych płatności. Oznacza to, że niektórzy asekuratorzy od razu pokrywają koszty leczenia turysty. W efekcie posiadacz polisy nie musi martwić się o konieczność opłacenia rachunków za pobyt w szpitalu lub leczenie ambulatoryjne. Wszelkie opłaty spadają bowiem na asekuratora.

Tym samym prywatne ubezpieczenia to jedyna alternatywa dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na pokrycie wspomnianych rachunków. Warto jednak pamiętać, że w takich polisach znajdują się wyłączenia odpowiedzialności. Jeśli turysta pogwałci zasady ubezpieczenia, asekurator nie przyzna mu refundacji. Toteż jeszcze przed zawarciem umowy należy dokładnie przeczytać treść OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia).

Czy warto wyrobić kartę EKUZ jadąc do Luksemburgu?

Karta EKUZ Luksemburg to dokument wydawany za darmo każdej ubezpieczonej w NFZ osobie. Z tego względu niemal wszyscy turyści mogą łatwo uzyskać dostęp do tego świadczenia. Wiadomo jednak, że karta EKUZ Luksemburg zapewnia tylko częściową refundację kosztów leczenia. Ponadto nie chroni ona przed obowiązkiem dokonania płatności z góry. Przez to ubezpieczenie turystyczne może okazać się znakomitym dodatkiem do karty EKUZ. Tak naprawdę turyści powinni jednocześnie korzystać z obydwu wymienionych świadczeń. Karta EKUZ Luksemburg zapewni im prawo do częściowej refundacji leczenia, a ubezpieczenie pokryje wszelkie pozostałe koszty.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia