Karta EKUZ w Irlandii to za mało!

  • WAŻNE: karta EKUZ nie zapewnia 100% bezpieczeństwa
  • Zapewnij sobie bezpieczeństwo dzięki ubezpieczeniu turystycznemu
  • Kup ubezpieczenie turystyczne bez wychodzenia z domu
Kup ubezpieczenie turystyczne

Irlandia do dzisiaj zajmuje szczególne miejsce w sercach tysięcy Polaków. Niegdyś był to bardzo popularny kierunek emigracji, przez co w Dublinie i okolicznych miastach można znaleźć sporą reprezentację Polonii. Toteż Polacy często podróżują do Irlandii po to, aby odwiedzić swoich bliskich. Niemniej w licznym gronie podróżujących nie brakuje również zwykłych turystów. Niezależnie od celu wyjazdu – każda osoba powinna zadbać o swoje własne bezpieczeństwo podczas pobytu za granicą. Jak można to zrobić? Podstawową formą ochrony będzie karta EKUZ w Irlandii, czyli ogólnoeuropejskie ubezpieczenie zdrowotne. Co warto wiedzieć o tym dokumencie?

Jak działa EKUZ w Irlandii?

Typowo wyspiarski klimat nie odstrasza turystów, którzy zamierzają odkryć piękno Irlandii. A jest co odkrywać! Irlandia słynie bowiem z wyjątkowo urokliwych parków narodowych. Mokradła, góry, jeziora, klify; a to wszystko otoczone wieloma historycznymi zabytkami. Amatorzy aktywnego wypoczynku chyba nie znajdą lepszej zachęty do odwiedzenia Irlandii.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że w trakcie wędrówek zdarzają się różne wypadki. Warto więc wziąć sobie do serca słynne porzekadło – przezorny zawsze ubezpieczony! W tym przypadku podstawową formą ubezpieczenia będzie karta EKUZ Irlandia. Jej posiadacze mogą liczyć na refundację usług świadczonych w ramach publicznej służby zdrowia. Oznacza to, że w razie potrzeby turysta może udać się do zagranicznego szpitala lub poradni.

Co obejmuje EKUZ w Irlandii?

Co istotne, możliwość skorzystani z państwowej służby zdrowia została obwarowana kilkoma zasadami:

  1. Turyści mogą korzystać z pomocy medycznej jedynie w nagłych przypadkach, gdy ich życie lub zdrowie jest zagrożone.
  2. Wszelkie zabiegi medyczne muszą zostać udzielone przez publiczną placówkę. Leczenie w prywatnych punktach medycznych nie podlega refundacji.
  3. Karta EKUZ w Irlandii zapewnia refundację jedynie podstawowych usług medycznych.

Co warto wiedzieć o służbie zdrowia w Irlandii?

Posiadacze karty EKUZ podlegają wszelkim normom i zasadom obowiązującym w danym kraju. Taka zależność obejmuje również regulacje w zakresie funkcjonowania państwowej służby zdrowia. Na jaką pomoc medyczną mogą więc liczyć obcokrajowcy odwiedzający Irlandię?

Biorąc pod uwagę specyfikę miejscowego systemu, trudno nie doszukać się pewnych podobieństw między irlandzką i polską służbą zdrowia. Irlandczycy również mają problemy z długim czasem oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty. Jednak w tym przypadku najważniejsze jest to, że w Irlandii turyści mogą liczyć na swobodny dostęp do usług medycznych.

Irlandzki odpowiednik Narodowego Funduszu Zdrowia to Health Service Executive, czyli po prostu HES. Jeżeli dany lekarz zamierza przyjmować pacjentów w ramach państwowej opieki medycznej, musi zawrzeć odpowiednią umowę z funduszem. W efekcie na drzwiach jego gabinetu powinna widnieć informacja o refundacji świadczeń oraz logo HES. Turyści powinni zapamiętać tę zasadę.

Co do ogólnych regulacji – obcokrajowcy mogą korzystać w Irlandii z darmowej pomocy medycznej w nagłych przypadkach. Powszechnie stosowana zasada nakazuje udanie się z objawami do tzw. GP (General Practitioner). Jest to lekarz będący odpowiednikiem polskiego internisty/lekarza pierwszego kontaktu. GP może w razie konieczności wystawić turyście skierowanie do szpitala. Jeżeli bowiem turysta uda się na pogotowie bez skierowania, zostanie obciążony dodatkowymi kosztami.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Wyjątkiem od tej reguły są jednak sytuacje, kiedy życie turysty jest zagrożone. Wtedy zarówno wezwanie pogotowia ratunkowego, jak i sama hospitalizacja pozostają darmowe. Karta EKUZ zapewnia refundację leczenia we wszystkich wymienionych przypadkach.

Przed czym nie chroni karta EKUZ Irlandia?

Zakres karty EKUZ w Irlandii jest więc stosunkowo szeroki. Posiadacz tego dokumentu w nagłych przypadkach może za darmo korzystać z państwowych poradni i szpitali. Jeżeli sytuacja będzie tego wymagać, wszelkie usługi związane z ratownictwem medycznym oraz hospitalizacją również pozostają darmowe. Jedynym wymogiem jest właśnie karta EKUZ Irlandia. Bez tego dokumentu turysta musiałby pokryć koszty leczenia z własnej kieszeni.

To jednak nie oznacza, że karta EKUZ Irlandia zapewnia ochronę we wszystkich sytuacjach. Obcokrajowcy nie mogą uzyskać refundacji, jeżeli skorzystali z niepublicznej opieki lekarskiej. Dlatego tak ważne jest sprawdzenie, czy dany lekarz posiada ważną umowę z HES. Oprócz tego turyści muszą samodzielnie zapłacić za leczenie stomatologiczne. Co istotne, dentyści w Irlandii nie mogą wystawiać recepty z refundowanymi lekami. Przez to pacjenci muszą wziąć na siebie koszt zakupu lekarstw za 100% ich nominalnej ceny.

Posiadacze karty EKUZ ponoszą również pełne koszty zorganizowania transportu medycznego do Polski.

Zbyt niska ochrona? Postaw na polisę turystyczną!

Na podstawie przytoczonych informacji można wyciągnąć dwa wnioski. Pierwszym z nich jest to, że karta EKUZ Irlandia faktycznie zapewnia stosunkowo szeroki zakres ochrony. Jednak z drugiej strony należy pamiętać o pewnych brakach w zakresie tego dokumentu. Co prawda, nie wszyscy turyści będą sobie zawracać nimi głowę. Natomiast bardziej przezorne osoby mogą szukać innej alternatywy, która zapewni im bardziej kompleksową ochronę.

Takim rozwiązaniem może być ubezpieczenie turystyczne. Sprzedażą takich świadczeń zajmują się towarzystwa ubezpieczeniowe, czyli w pełni prywatne firmy. Tym samym asekuratorzy nie muszą dopasowywać swoich świadczeń do norm typowych dla kart EKUZ. W efekcie ubezpieczenia turystyczne mogą zapewniać zwrot 100% kosztów leczenia. Jedynym ograniczeniem pozostaje wówczas maksymalna kwota refundacji. Warto dobrze ją określić, gdyż wszelkie wydatki powyżej tej sumy będą bezpośrednio obciążać turystę.

Polisa dla podróżnych umożliwia także korzystanie z niepublicznych szpitali i przychodni. Warto jednak pamiętać, że turysta powinien udać się po pomoc jedynie w nagłych przypadkach. Taki warunek można znaleźć w treści niemal wszystkich OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia). Dlatego lektura tego dokumentu stanowi niezbędny krok przed podjęciem decyzji o zakupie polisy.

Pro tip: Sprawdź również ubezpieczenie turystyczne do Irlandii

Czy warto wyrobić kartę EKUZ jadąc do Irlandii?

Regulacje obowiązujące w irlandzkiej służbie zdrowia są korzystne dla turystów. Karta EKUZ Irlandia zapewnia im możliwość uzyskania darmowej pomocy w nagłych przypadkach. Ponadto ten dokument gwarantuje również bezpłatny dostęp do pogotowia ratunkowego oraz ratownictwa medycznego. Z drugiej strony posiadacze karty EKUZ muszą samodzielnie płacić za leczenie stomatologiczne oraz transport medyczny do Polski. Co więcej, nie mogą oni korzystać z usług niepublicznych poradni i szpitali. Na szczęście zakup ubezpieczenia turystycznego pozwala na uwolnienie się od wspomnianych ograniczeń. Prywatne polisy gwarantują refundację wszystkich usług związanych z koniecznym leczeniem poza granicami Polski. Niemniej sam zakup ubezpieczenia nie oznacza, że turysta nie będzie potrzebować karty EKUZ. Wręcz przeciwnie – warto mieć przy sobie obydwa te świadczenia!

Sprawdź nasze Ubezpieczenia