Karta EKUZ w Holandii to za mało!

  • WAŻNE: karta EKUZ nie zapewnia 100% bezpieczeństwa
  • Zapewnij sobie bezpieczeństwo dzięki ubezpieczeniu turystycznemu
  • Kup ubezpieczenie turystyczne bez wychodzenia z domu
Kup ubezpieczenie turystyczne

Wielu Polakom wyjazd do Holandii wciąż może kojarzyć się głównie z emigracją w celach zarobkowych. Rzeczywiście Niderlandy to jeden z popularniejszych kierunków wśród osób, które zamierzają podjąć pracę poza granicami Polski. Nie można jednak zapominać o tym, że kraje Beneluksu są atrakcyjne również dla turystów. Barwne ulice Amsterdamu przyciągają miliony podróżników z całego globu. Co istotne, przy planowaniu wyjazdu do Holandii warto zaopatrzyć się w kartę EKUZ. Dzięki niej będzie można uzyskać darmową pomoc lekarską w nagłych sytuacjach. Jaki zakres ma karta EKUZ w Holandii i kiedy to świadczenie może nie wystarczyć?

Jak działa EKUZ w Holandii?

Już w 1957 roku Holandia weszła w struktury Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), czyli bezpośredniego poprzednika istniejącej obecnie Unii Europejskiej. Nie jest to zresztą nic dziwnego. Holandia od czasu zakończenia II wojny światowej stawia przede wszystkim na integrację oraz współpracę z innymi państwami. Jest to z pewnością ważna informacja dla turystów, którzy na terytorium Niderlandów mogą korzystać z różnych udogodnień. Jednym z nich będzie wspomniana karta EKUZ Holandia.

Aby uzyskać taki dokument, turyści z Polski muszą zgłosić się do Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ jest bowiem organem nadzorującym wydawanie zarówno krajowych, jak i międzynarodowych ubezpieczeń zdrowotnych. Taką właśnie rolę pełni karta EKUZ. Jest to ogólnoeuropejskie ubezpieczenie, które uprawiania do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej we wszystkich krajach wspólnoty.

Przytoczony zapis nie oznacza jednak, że warunki dostępu do takiej opieki pozostają niezmienne. Jest dokładnie na odwrót. Turysta będący posiadaczem karty EKUZ uzyskuje takie same prawa, co ubezpieczeni obywatele danego kraju. Toteż obcokrajowcy podlegają regulacjom obowiązującym w miejscowej służbie zdrowia.

Co obejmuje EKUZ w Holandii?

Co istotne, możliwość skorzystani z państwowej służby zdrowia została obwarowana kilkoma zasadami:

  1. Turyści mogą korzystać z pomocy medycznej jedynie w nagłych przypadkach, gdy ich życie lub zdrowie jest zagrożone.
  2. Wszelkie zabiegi medyczne muszą zostać udzielone przez publiczną placówkę. Leczenie w prywatnych punktach medycznych nie podlega refundacji.
  3. Karta EKUZ w Holandii zapewnia refundację jedynie podstawowych usług medycznych.

Co warto wiedzieć o holenderskiej służbie zdrowia?

Bardzo dobrym sposobem na ocenę krajowej służby zdrowia jest posiłkowanie się zestawieniem Euro Health Consumer Index. Powstało ono w celu sprawdzenia tego, na jaki standard opieki medycznej może liczyć obywatel danego kraju. Zestawienie obejmuje między innymi: czas oczekiwania na udzielenie pomocy, dostępność usług medycznych, efektywność leczenia i inne aspekty.

Holandia od kilku lat niezmiennie plasuje się na szczycie tego zestawienia. Tak naprawdę jedynie jakość szwajcarskiej służby zdrowia może konkurować ze standardami obowiązującymi na terytorium Niderlandów. Co ważne, karta EKUZ Holandia zapewnia turystom szeroki dostęp do publicznych szpitali i poradni. W wielu krajach taka możliwość jest objęta zasadą współpłacenia. Zgodnie z taką regułą – turysta musi pokryć część kosztów leczenia z własnej kieszeni. Tymczasem holenderska służba zdrowia zapewnia pacjentom naprawdę szeroką refundację. Dotyczy ona zarówno podstawowych świadczeń medycznych oraz hospitalizacji, jak i usług w zakresie ratownictwa medycznego.

Wyjątkiem od tej reguły pozostaje jednak opieka dentystyczna. W Holandii jedynie dzieci mogą bezpłatnie uzyskać taką pomoc. Tymczasem osoby dorosłe muszą samodzielnie zapłacić za skorzystanie z pomocy stomatologa. Dotyczy to również wszystkich turystów.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Karta EKUZ Holandia – zalety i wady

Nie ulega wątpliwości, że karta EKUZ Holandia jest bardzo istotnym dokumentem dla podróżnych. Dzięki niej turyści mogą w nagłych wypadkach udać się do miejscowego szpitala lub poradni. Większość usług medycznych podlega refundacji tylko wtedy, gdy obcokrajowiec okaże wspomniany dokument. Ponadto kartę EKUZ można otrzymać zupełnie za darmo. Samo złożenie wniosku oraz jego późniejsze rozpatrzenie nie wiąże się z żadnymi opłatami.

To wszystko sprawia, że kartę EKUZ powinien mieć przy sobie każdy turysta wyjeżdżający do Holandii. Warto więc zadbać o wyrobienie dokumentu jeszcze przed wyjazdem. Dzięki temu ewentualne problemy podczas podróży nie będą tak niebezpieczne.

Z drugiej strony karta EKUZ Holandia ma pewne braki. Wynikają one choćby ze wspomnianej kwestii refundacji, która nie obejmuje np. leczenia stomatologicznego u dorosłych pacjentów. Niestety, nie jest to jedyny problem związany z tym dokumentem. Karta EKUZ Holandia zapewnia bowiem zwrot kosztów leczenia tylko wtedy, gdy miało ono miejsce w publicznych placówkach medycznych. Można więc łatwo się domyślić, że wszelkie przychodnie i szpitale o charakterze prywatnym są wyłączone z zakresu ochrony.

Co gorsza, posiadacze karty EKUZ nie mogą liczyć na refundację kosztów zorganizowania transportu medycznego do kraju. Taki transport jest szczególnie ważny w momencie, gdy turysta dozna poważnego uszczerbku zdrowotnego. Wówczas wiele osób chce kontynuować swoje leczenie w Polsce. Niestety, koszty zorganizowania specjalistycznego transportu spadają w całości na pacjenta.

Polisa turystyczna – recepta na braki karty EKUZ

Choć karta EKUZ Holandia rzeczywiście zapewnia szeroki zakres ochrony, braki w zakresie tego dokumentu mogą niepokoić niektórych turystów. Takie osoby często szukają sposobu na uzupełnienie uzyskanej ochrony. W tym aspekcie najlepszym wyborem będzie zakup ubezpieczenia turystycznego.

Prywatne polisy dla podróżnych mają kilka ważnych zalet. Po pierwsze, zapewniają one kompleksową refundację kosztów leczenia do określonej kwoty. Tym samym turysta może otrzymać zwrot również takich wydatków, które normalnie nie kwalifikowałyby się do refundacji. Świetnym przykładem będą świadczenia w ramach niepublicznej opieki zdrowotnej. Po drugie, turysta sam może wybrać zakres ochrony w ramach ubezpieczenia. W przypadku karty EKUZ zakres ochrony ma jednakowy charakter i nie można go w żaden sposób uzupełnić. Po trzecie, polisa zapewnia turystom możliwość dodatkowego ubezpieczenia np. bagażu. Jest to przydatne udogodnienie dla osób, które zabierają ze sobą drogie przedmioty i elementy wyposażenia.

Przed zakupem polisy należy bardzo dokładnie przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU). Ten dokument kryje w sobie wszystkie kluczowe informacje związane z zakresem i warunkami danego świadczenia. Można w nim znaleźć np. wykaz wyłączeń odpowiedzialności, czyli sytuacji uprawniających asekuratora do odmowy przyznania świadczenia. Lektura tego załącznika jest więc absolutnie konieczna.

Czy warto wyrobić kartę EKUZ jadąc do Holandii?

Odpowiedź na postawione pytanie wydaje się prosta. Kartę EKUZ powinien mieć przy sobie dosłownie każdy turysta, który planuje podróż do Holandii. Taki dokument można otrzymać za darmo i naprawdę warto o niego zadbać. Niemniej sama karta EKUZ Holandia posiada pewne wady. Jeżeli ktoś chciałby uzupełnić tę lukę w zakresie ochrony, zakup prywatnego ubezpieczenia z pewnością będzie dobrą inwestycją. To właśnie połączenie obydwu wspomnianych świadczeń zapewnia zdecydowanie najwyższy poziom ochrony.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia