Karta EKUZ w Finlandii to za mało!

  • WAŻNE: karta EKUZ nie zapewnia 100% bezpieczeństwa
  • Zapewnij sobie bezpieczeństwo dzięki ubezpieczeniu turystycznemu
  • Kup ubezpieczenie turystyczne bez wychodzenia z domu
Kup ubezpieczenie turystyczne

Finlandia, czyli słynny kraj tysiąca jezior, może być wymarzonym celem podróży dla wszystkich wielbicieli natury. Warto podkreślić, że ponad 70% powierzchni tego państwa stanowią tereny leśne. Dzięki temu Finlandia od lat dzierży miano najbardziej zalesionego kraju w Europie. Oczywiście przy planowaniu aktywnego wypoczynku na łonie natury należy również zadbać o swoje bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o turystów, najlepszym zabezpieczeniem będzie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub prywatne ubezpieczenie dla podróżnych. Czym różnią się te dwa świadczenia? Na jakich zasadach jest przyznawana karta EKUZ w Finlandii?

Jak działa EKUZ w Finlandii?

Powstanie Unii Europejskiej oraz Strefy Schengen znacząco zwiększyło mobilność Europejczyków. Dzięki temu pracownicy częściej wyjeżdżają za granicę w celach zarobkowych, natomiast turyści mogą sobie pozwolić na łatwiejsze podróżowanie. Aby zapewnić takim osobom bezpieczeństwo, organy unijne zadbały o stworzenie formy międzynarodowego ubezpieczenia. W Polsce funkcjonuje ono pod nazwą Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Karta EKUZ Finlandia zapewnia Polakom możliwość korzystania z usług fińskiej służby zdrowia. Posiadaczy takiej karty obowiązują wówczas te same prawa, co ubezpieczonych obywateli Finlandii.

Jeżeli chodzi o proces wyrabiania karty EKUZ, cała procedura jest naprawdę prosta. Osoba objęta ubezpieczeniem NFZ powinna złożyć wniosek o wydanie karty EKUZ. Taki dokument można dostarczyć osobiście do najbliższego oddziału NFZ albo przesłać go pocztą lub e-mailem. Samo wyrobienie karty EKUZ jest w pełni darmowe. Gotowy dokument można odebrać w wyznaczonej placówce lub poprosić o wysłanie karty pocztą na adres domowy.

Co obejmuje EKUZ w Finlandii?

Co istotne, możliwość skorzystani z państwowej służby zdrowia została obwarowana kilkoma zasadami:

  1. Turyści mogą korzystać z pomocy medycznej jedynie w nagłych przypadkach, gdy ich życie lub zdrowie jest zagrożone.
  2. Wszelkie zabiegi medyczne muszą zostać udzielone przez publiczną placówkę. Leczenie w prywatnych punktach medycznych nie podlega refundacji.
  3. Karta EKUZ w Finlandii zapewnia refundację jedynie podstawowych usług medycznych.

Jak działa służba zdrowia w Finlandii?

Fiński system publicznej opieki zdrowotnej cieszy się naprawdę dobrymi opiniami. Pacjenci mogą tutaj liczyć na wysoki standard poszczególnych świadczeń i swobodny dostęp do wielu placówek medycznych. Warto również zwrócić uwagę na specyficzny model dotyczący odpłatności za leczenie.

W Finlandii finansowanie opieki zdrowotnej spoczywa w głównej mierze na jednostkach samorządu terytorialnego. Dlatego poszczególne gminy mogą decydować również o sposobie odpłatności za leczenie. To z kolei powoduje pewne różnice na szczeblach regionalnych. W niektórych gminach pacjenci mogą korzystać z publicznej opieki zdrowotnej za darmo. Natomiast w innych miastach pojawia się częściowa odpłatność za leczenie.

Ewenementem w przypadku fińskiej służby zdrowia jest także częściowa refundacja leczenia prywatnego. Fiński fundusz ubezpieczeń społecznych (KELA) zapewnia bowiem możliwość ubiegania się o zwrot części wydatków związanych z prywatnym leczeniem. Ponadto KELA gwarantuje refundację kosztu zakupu leków oraz transportu medycznego.

Posiadacze karty EKUZ Finlandia są uprawnieni do uzyskania niezbędnej pomocy medycznej. Pod tym pojęciem kryją się wszystkie zabiegi, które są niezbędne w razie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Jeśli turysta będzie potrzebować takiej pomocy, powinien okazać kartę EKUZ oraz przedstawić dokument tożsamości. Na tej podstawie KELA zapewni mu bezpośredni zwrot kosztów leczenia, dzięki czemu turysta nie musi później składać wniosku o refundację.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Czy karta EKUZ Finlandia zapewnia kompleksowy zakres ochrony?

Regulacje dotyczące systemu publicznej opieki zdrowotnej w Finlandii są więc korzystne dla posiadaczy kart EKUZ. Z tego względu wszyscy turyści powinni mieć przy sobie ten dokument. Trzeba jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach karta EKUZ nie zapewni kompleksowej pomocy.

Głównym problemem jest tutaj brak refundacji w przypadku konieczności zorganizowania transportu medycznego do kraju. Jeśli turysta ulegnie poważnemu wypadkowi (np. dozna zawału serca), jego rekonwalescencja może potrwać naprawdę długo. Niestety, posiadacze karty EKUZ będą musieli samodzielnie zapłacić za transport medyczny do Polski.

Drugim problemem może być wspomniana odpłatność za leczenie. Co prawda, turyści zazwyczaj mają prawo do uzyskania takiej pomocy zupełnie za darmo. Jednak dotyczy to tylko placówek publicznych, gdyż leczenie w prywatnych przychodniach podlega jedynie częściowej refundacji. Ze względu na wysokie ceny panujące w Finlandii – nawet taka odpłatność może mocno nadszarpnąć czyiś budżet. Dlatego warto pamiętać o tym wyjątku.

Ubezpieczenie turystyczne Finlandia – gwarancja pełnej pomocy

Na szczęście prywatne ubezpieczenia turystyczne są pozbawione takich ograniczeń. Polisy dla podróżnych zapewniają bowiem pełną refundację wydatków związanych z leczeniem. Dzięki temu turysta jest więc zwolniony nawet ze standardowych opłat. Dotyczy to zarówno podstawowych zabiegów ambulatoryjnych, jak i np. opieki dentystycznej.

Co więcej, polisa może również pokryć koszty transportu medycznego do kraju. Jest to szczególnie ważny zapis dla turystów, którzy w razie wypadku chcieliby kontynuować leczenie w Polsce. Dlatego zakup polisy może okazać się naprawdę dobrą inwestycją.

Na jakich zasadach działa polisa turystyczna?

Poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe mogą dowolnie określać warunki sprzedawanych polis. W związku z tym turyści przed dokonaniem zakupu powinni dokładnie przeczytać dokument określany jako OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Można w nim znaleźć wszystkie kluczowe zapisy dla zawartej umowy.

Co istotne, OWU obejmuje także wykaz wyłączeń odpowiedzialności. Jest to pewna furtka dla asekuratora, który w określonych przypadkach może odmówić przyznania zwrotu kosztów leczenia. Niestety, pod tym względem również panuje duża dowolność. Toteż uważna lektura warunków ubezpieczenia jest absolutną koniecznością dla każdego turysty!

Czy warto wyrobić kartę EKUZ jadąc do Finlandii?

Karta EKUZ Finlandia niewątpliwie zapewnia szeroki zakres ochrony. Posiadacze tego dokumentu mogą otrzymać bezpłatną pomoc lekarską w sytuacjach zagrażających ich życiu lub zdrowiu. Nie oznacza to jednak, że karta EKUZ Finlandia jest pozbawiona wad. Jedną z nich jest choćby brak refundacji kosztów zorganizowania transportu medycznego do kraju. Ponadto jej posiadacze muszą częściowo płacić za udzielenie niektórych usług (np. większości świadczeń stomatologicznych). Jeżeli ktoś chciałby uzyskać gwarancję całkowicie bezpłatnej pomocy, powinien zakupić prywatne ubezpieczenie turystyczne. Taka polisa zapewni pokrycie niemal wszystkich kosztów związanych z leczeniem. Co jasne, zakup polisy wcale nie wyklucza zasadności posiadania karty EKUZ. Bardziej przezorni turyści mogą skorzystać z obydwu świadczeń!

Sprawdź nasze Ubezpieczenia