Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW to rodzaj polisy, który w ostatnich latach zyskał bardzo dużą popularność. Wysokie zainteresowanie takimi świadczeniami wynika z faktu, że zapewniają one szeroką ochronę oraz możliwość uzyskania odszkodowania w razie nagłego wypadku. Co jasne, ubezpieczenie NNW może mieć bardzo zróżnicowany zakres ochrony, ponieważ jest ono dostępne w wielu różnych wariantach. O czym więc należy pamiętać przy zakupie tego ubezpieczenia? Jak wybrać odpowiednią polisę NNW? Na te pytania odpowiemy w poniższym tekście.

Ubezpieczenie NNW to rodzaj polisy, który w ostatnich latach zyskał bardzo dużą popularność. Wysokie zainteresowanie takimi świadczeniami wynika z faktu, że zapewniają one szeroką ochronę oraz możliwość uzyskania odszkodowania w razie nagłego wypadku. Co jasne, ubezpieczenie NNW może mieć bardzo zróżnicowany zakres ochrony, ponieważ jest ono dostępne w wielu różnych wariantach. O czym więc należy pamiętać przy zakupie tego ubezpieczenia? Jak wybrać odpowiednią polisę NNW? Na te pytania odpowiemy w poniższym tekście.

Ubezpieczenie NNW – co to jest?

Ubezpieczenie NNW to ubezpieczenie chroniące przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Oznacza to, że głównym celem tej polisy jest zapewnienie pomocy osobie, która została poszkodowana w wyniku nagłego incydentu. Ubezpieczenie NNW najczęściej łączy w sobie zapisy dotyczące ochrony życia i zdrowia. Dlatego odszkodowanie może zostać przyznane zarówno w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu, jak i zgonu osoby ubezpieczonej.

Rzecz jasna rodzaj zdarzenia decyduje tutaj o sposobie przekazania pieniędzy. Jeśli posiadacz ubezpieczenia dozna uszczerbku zdrowotnego, ubezpieczyciel wypłaci środki bezpośrednio na jego konto. Natomiast w przypadku jego zgonu pieniądze trafią do rodziny lub innych osób uposażonych.

Tutaj trzeba również podkreślić bardzo ważną kwestię. Mianowicie wszystkie ubezpieczenia NNW dostępne na rynku są świadczeniami dobrowolnymi. Oznacza to, że nie istnieje żaden wymóg prawny, który nakazywałby zakup tej polisy w określonych sytuacjach. Z tego względu każda osoba może samodzielnie zadecydować o tym, czy chce uzyskać dodatkową ochronę.

Co obejmuje ubezpieczenie NNW?

Kluczowym zapisem w przypadku tego świadczenia jest ochrona od następstw nieszczęśliwych wypadków. Taki zapis znajduje się w dosłownie każdej polisie NNW. Jednak to jeszcze nie oznacza, że każda taka polisa zapewni identyczne warunki. Tak naprawdę zdefiniowanie uniwersalnego zakresu ochrony w ramach ubezpieczenia NNW jest dość trudne. Dlaczego?

Przede wszystkim dlatego, że asekuratorzy wprowadzili do sprzedaży mnóstwo różnych wersji opisywanej polisy. Każda z nich ma nieco odmienne warunki, co przekłada się także na inny zakres ochrony. To z kolei sprawia, że przy ocenie poszczególnych ubezpieczeń trzeba patrzeć na nie indywidualnie.

Z drugiej strony na rynku można znaleźć kilka popularnych rodzajów NNW. Jeśli ktoś będzie szukać świadczenia z konkretnej kategorii, poszczególne polisy faktycznie mogą być do siebie dość podobne. Dlatego teraz przedstawimy kilka najpopularniejszych rodzajów ubezpieczeń NNW.

Ubezpieczenie NNW dla kierowców

Każdy właściciel samochodu lub innego pojazdu mechanicznego musi dokonać zakupu obowiązkowego ubezpieczenia OC. Posiadanie ważnej polisy jest niezbędne do tego, aby legalnie poruszać się pojazdem po drogach publicznych. Wszystkie pozostałe ubezpieczenia komunikacyjne mają charakter dobrowolny, a zatem decyzja o ich zakupie należy do właściciela pojazdu. Do tej grupy należą także ubezpieczenia NNW dla kierowców.

Co ciekawe, wspomniane ubezpieczenie często obejmuje nie tylko kierowców, ale także innych pasażerów podróżujących danym pojazdem. To zaś oznacza, że w razie nagłego wypadku pasażerowie również mogą uzyskać rekompensatę finansową za doznane szkody. Dlatego przy zakupie ubezpieczenia warto sprawdzić, czy gwarantowana ochrona obejmuje kierowcę oraz pasażerów.

Jeżeli chodzi o zakres ochrony w komunikacyjnym NNW, najważniejsze zapisy dotyczą nieszczęśliwych wypadków drogowych. Pod tym względem należy rozumieć wszelkie przypadkowe zderzenia, kolizje i wypadki z udziałem ludzi lub zwierząt. Co istotne, część ubezpieczycieli zapewnia prawo do odszkodowania niezależnie od tego, kto był winowajcą danego wypadku. Dlatego jest to naprawdę przydatne świadczenie, które może zagwarantować cenną pomoc.

Ubezpieczenie NNW szkolne

Szkolne ubezpieczenie NNW jest przeznaczone dla dzieci, młodzieży, a nawet dorosłych będących w trakcie edukacji. Zakres tej polisy odnosi się głównie do dwóch aspektów, czyli dojazdu do szkoły oraz samego uczestniczenia w zajęciach.

Niektórzy uczniowie mieszkają z dala od placówki, w której aktualnie się uczą. To z kolei oznacza, że przez pięć dni w tygodniu muszą oni dojeżdżać do szkoły. Niestety, podczas takiej drogi uczniowie mogą ulec wypadkowi komunikacyjnemu. To właśnie przed takimi sytuacjami mają chronić szkolne ubezpieczenia NNW. Każde kompleksowe ubezpieczenie NNW szkolne powinno zapewnić ochronę podczas drogi do i ze szkoły.

Z drugiej strony nieszczęśliwy wypadek może równie dobrze zdarzyć się podczas zajęć dydaktycznych. Dlatego ubezpieczenia szkolne zapewniają pomoc także w takich sytuacjach. Jeśli wypadek zdarzy się w szkole, asekurator zapewni wysokie odszkodowanie, które czasami zostanie uzupełnione za sprawą świadczeń dodatkowych. Jest więc to najlepsze rozwiązanie dla rodziców chcących zapewnić dziecku bezpieczną edukację.

Prywatne ubezpieczenia NNW i polisy dla sportowców

Obydwa opisane wyżej warianty polis NNW są przeznaczone dla konkretnych grup (uczniów i kierowców). Jednak ubezpieczenie NNW na dobrą sprawę może zakupić każda zainteresowana osoba. Standardowa polisa NNW zapewnia całodobową ochronę przed rozmaitymi wypadkami (np. w pracy lub w domu). Co jasne, poszczególni ubezpieczyciele mogą inaczej określić zakres ochrony w swoich polisach. Dlatego tak ważna jest dokładna lektura OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia), gdzie znajdują się wszelkie istotne informacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej.

Nieco innym wariantem tego świadczenia będzie ubezpieczenie NNW dla sportowców. Ta polisa gwarantuje pomoc w przypadku ulegnięcia wypadkowi podczas uprawiania sportu. Jest to dość uniwersalny zapis, dlatego warto dokładnie sprawdzić, jakie sytuacje zostały uwzględnione przez asekuratora w OWU.

Na pewno takie ubezpieczenia powinny zapewniać odszkodowanie umożliwiające pokrycie kosztów leczenia oraz ewentualnej rehabilitacji. Co więcej, równie istotne będzie to, czy zakres ochrony obejmuje także sporty ekstremalne. Warto pamiętać o tym, że uprawianie takich dyscyplin siłą rzeczy wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Dlatego niektórzy ubezpieczyciele wyłączają sporty ekstremalne z zakresu polisy. Analogiczna zasada dotyczy również szczególnie niebezpiecznych profesji (np. strażak, policjant, żołnierz). Czasami może się więc okazać, że przedstawiciele takich zawodów będą musieli kupić polisę o indywidualnie dopasowanym zakresie.

Grupowe ubezpieczenia NNW dla pracowników

Poza wspomnianymi świadczeniami indywidualnymi na rynku można znaleźć także grupowe ubezpieczenia NNW. Najczęściej są one przeznaczone dla pracowników danej firmy lub instytucji. Z tego względu decyzja o zakupie takiego świadczenia należy do dyrekcji danej placówki.

Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków może zapewniać ochronę wyłącznie podczas pracy lub gwarantować ochronę całodobową. Zależy to przede wszystkim od wybranego wariantu polisy oraz indywidualnych ustaleń pomiędzy dyrekcją firmy i ubezpieczycielem. Niemniej taka ochrona z pewnością przyda się pracownikom, którzy będą mogli otrzymać pomoc w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu.

Wyłączenia odpowiedzialności w polisach NNW – na co trzeba uważać?

Powszechnym problemem dla firm ubezpieczeniowych są liczne próby wymuszenia odszkodowań. Dlatego w celu przeciwdziałania podobnym praktykom asekuratorzy stosują tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Są to zapisy poświęcone konkretnym sytuacjom, które zwalniają ubezpieczyciela z odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenie. Innymi słowy, jeśli wypadek będzie wynikiem jednej z wymienionych okoliczności, asekurator może odmówić wypłaty odszkodowania. Dlatego tak ważne jest to, aby zapoznać się z wyłączeniami odpowiedzialności jeszcze przed podpisaniem umowy!

Co jasne, wyłączenia odpowiedzialności także mają charakter indywidualny. Oznacza to, że poszczególni ubezpieczyciele mogą wskazywać na inne przesłanki uprawniające ich do niewypłacenia pieniędzy. Natomiast istnieje kilka przypadków, które niemal zawsze trafiają do rubryki dotyczącej wyłączeń odpowiedzialności. Toteż ubezpieczenie nie zapewni rekompensaty finansowej, gdy:

  • powstała szkoda będzie wynikiem świadomego oraz celowego działania;
  • wypadek nastąpi w wyniku złamania prawa (np. kierowanie pojazdem bez uprawnień, wejście na zamknięty teren);
  • szkoda zostanie spowodowana przez chorobę (nie dotyczy osób posiadających ubezpieczenie od chorób przewlekłych);
  • wypadek będzie efektem rażącego zaniedbania bezpieczeństwa.

Ile kosztuje ubezpieczenie NNW?

Najtańsze polisy NNW można kupić już za kilkanaście złotych. Jednak zakres takich świadczeń jest zazwyczaj dość ubogi. Droższe ubezpieczenia mogą natomiast kosztować od 100 do nawet kilkuset złotych za rok ochrony. Na szczęście wyższa cena zostaje zrekompensowana przez znacznie szerszy zakres ochrony i liczne świadczenia dodatkowe. Dlatego zazwyczaj jest to po prostu lepszy wybór.

Na pewno warto tutaj pamiętać o złotej zasadzie. Otóż zakres ubezpieczenia NNW zawsze powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb. To właśnie warunki ochrony powinny być najważniejszym czynnikiem przy wyborze polisy NNW.

Jak kupić polisę NNW?

Obecnie zdecydowanie najlepszą opcją jest zakup ubezpieczenia NNW online. Wynika to z faktu, że zakup polisy przez internet stanowi bardzo wygodne i praktyczne rozwiązanie. Wszelkie formalności można wówczas wypełnić drogą elektroniczną, a samo opłacenie polisy odbywa się poprzez systemy szybkich płatności. Dzięki temu cała procedura zakupu trwa zaledwie kilkanaście minut.

Co więcej, polisy kupowane online często okazują się tańsze. Ich sprzedaż nie generuje bowiem dodatkowych kosztów, które potem zostają wliczone w składkę. Dzięki temu zakup ubezpieczenia NNW online będzie nie tylko najlepszym, ale również najbardziej opłacalnym cenowo rozwiązaniem.

Najważniejsze informacje:

  • Ubezpieczenie NNW zapewnia ochronę przed następstwami nieszczęśliwych wypadków, które mogą zagrozić życiu lub zdrowiu ubezpieczonego.
  • Każdy posiadacz takiego świadczenia ma prawo do uzyskania rekompensaty finansowej, jeśli ulegnie takiemu wypadkowi. Warto pamiętać, że wysokość odszkodowania zależy w tym przypadku od rodzaju zdarzenia oraz skali doznanych obrażeń.
  • Na rynku można znaleźć różne rodzaje ubezpieczeń NNW, przez co zakres ich ochrony nie jest jednolity. Dlatego tak ważne jest to, aby dopasować zakres NNW do swoich potrzeb.
  • Przed zakupem polisy należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) oraz wykazem wyłączeń odpowiedzialności. Jest to niezwykle ważne, bo nieznajomość zasad ubezpieczenia może mieć bardzo przykre konsekwencje.
  • Jeśli chodzi o zakup polisy NNW, najłatwiej będzie kupić ją przez internet. Teraz można to zrobić jeszcze łatwiej, gdyż wystarczy skorzystać z oferty Polisoteki.