Ubezpieczenie NNW – co to jest i jaki ma zakres?

Słynne porzekadło głosi, że wypadki chodzą po ludziach. Jest w nim sporo prawdy, gdyż nieszczęśliwy wypadek może przytrafić się dosłownie każdemu z nas. Co gorsza, niektóre zdarzenia tego typu mają bardzo poważne i dotkliwe konsekwencje. Dlatego w ofertach towarzystw ubezpieczeniowych pojawia się coraz więcej różnych polis NNW. Jakie są ogólne warunki takich świadczeń? Czy ubezpieczenie NNW może zapewnić skuteczną ochronę przed skutkami nieszczęśliwych wypadków?

Jak działa ubezpieczenie NNW?

Wszystkie ubezpieczenia NNW można zaliczyć do kategorii ubezpieczeń osobowych. Zakres takich świadczeń dotyczy szeroko rozumianej ochrony ludzkiego życia, zdrowia oraz bezpieczeństwa. Natomiast szczegółowe warunki wspomnianej ochrony zależą w głównej mierze od rodzaju wybranego ubezpieczenia.

Sam skrót NNW oznacza następstwa nieszczęśliwych wypadków. Nie jest to jednoznaczne pojęcie, dlatego ubezpieczyciele mogą je definiować według własnych kryteriów. Najczęściej jednak polisy NNW opierają się na podobnej zasadzie. Zakłada ona przyznanie wsparcia finansowego posiadaczowi ubezpieczenia, jeżeli ten dozna uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Co istotne, sam rodzaj wypadku może mieć tutaj bardzo duże znaczenie. Dlaczego? Ponieważ spora część dostępnych polis NNW to świadczenia o określonej specyfice. Przykładowo, najczęściej kupowanymi ubezpieczeniami tego typu są komunikacyjne NNW. Takie polisy stworzono z myślą o kierowcach oraz innych uczestnikach ruchu drogowego. Toteż ten rodzaj NNW zapewni pomoc finansową jedynie w razie wypadku komunikacyjnego. Na analogicznej zasadzie działa np. ubezpieczenie NNW szkolne lub ubezpieczenie NNW turystyczne.

Niektórzy asekuratorzy umożliwiają również zakup osobowego NNW. Ten typ ubezpieczenia ma z reguły najszerszy zakres ochrony, ponieważ obejmuje on wszystkie sytuacje życia codziennego. Mimo to przy zakupie wspomnianej polisy należy uważnie zapoznać się z jej zakresem oraz warunkami.

W jakich sytuacjach polisa NNW zapewni odszkodowanie?

Zadbaj o bezpieczeństwo swojego dziecka w szkole
Najlepsza ochrona w rozsądnej cenie!

Samo uczestnictwo w nieszczęśliwym wypadku nie jest jeszcze podstawą do uzyskania rekompensaty finansowej. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie tylko wtedy, gdy posiadacz polisy dozna szkody na skutek takiego zdarzenia. Takim mianem można określić:

  • czasowy uszczerbek na zdrowiu;
  • trwały uszczerbek na zdrowiu/inwalidztwo;
  • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

W pierwszych dwóch przypadkach odszkodowanie trafia bezpośrednio do osoby ubezpieczonej. Natomiast ewentualny zgon posiadacza polisy na skutek nieszczęśliwego wypadku sprawi, że rekompensata trafi do jego bliskich.

Tutaj trzeba zaznaczyć, że zarówno suma odszkodowania, jak i zakres ochrony w polisach NNW ma elastyczny charakter. Tym samym osoba kupująca takie świadczenie może pod wieloma względami dopasować je do swoich potrzeb. Dobrym przykładem będzie choćby zakres ochrony. Podstawowe warianty ubezpieczeń NNW z reguły zakładają wypłatę odszkodowania jedynie w razie zgonu lub trwałego uszczerbku na zdrowiu. Natomiast bardziej rozbudowane polisy mogą także gwarantować rekompensatę finansową np. przy hospitalizacji spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem. Dlatego przed zakupem wybranej polisy NNW warto zapytać o możliwość dostosowania zakresu ochrony.

Podsumowanie

Ubezpieczenia NNW mają zapewnić ochronę przed skutkami nieszczęśliwych wypadków. Jeżeli osoba ubezpieczona zostanie poszkodowana w wyniku takiego zdarzenia, asekurator powinien wypłacić jej określoną rekompensatę pieniężną. Dostępne polisy NNW mogą mieć ściśle określony (np. NNW komunikacyjne) lub bardziej rozbudowany charakter (NNW osobowe). Ponadto przy zakupie takiego ubezpieczenia asekuratorzy często zapewniają możliwość dostosowania zakresu ochrony do indywidualnych potrzeb. To wszystko sprawia, że polisy NNW zasługują na miano kompleksowych świadczeń. Tym samym mogą one zapewnić ochronę każdemu, kto chciałby ubezpieczyć swoje życie lub zdrowie!

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć