Ubezpieczenie NNW
Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW – co to jest i jaki ma zakres?

Chyba każdy przynajmniej raz słyszał powiedzenie o tym, że wypadki chodzą po ludziach. Niestety, jest w nim sporo prawdy, gdyż nieszczęśliwy wypadek może przytrafić się dosłownie każdemu z nas. Co gorsza, niektóre zdarzenia tego typu mają bardzo poważne i dotkliwe konsekwencje. Dlatego w ofertach towarzystw ubezpieczeniowych pojawia się coraz więcej różnych polis NNW. Jakie są ogólne warunki takich świadczeń? Czy ubezpieczenie NNW może zapewnić skuteczną ochronę przed skutkami nieszczęśliwych wypadków? Zapraszamy do zapoznania się z naszym tekstem.

Jak działa ubezpieczenie NNW?

Wszystkie ubezpieczenia NNW można zaliczyć do kategorii ubezpieczeń osobowych. Zakres takich świadczeń dotyczy szeroko rozumianej ochrony ludzkiego życia, zdrowia oraz bezpieczeństwa. Natomiast szczegółowe warunki wspomnianej ochrony zależą w głównej mierze od rodzaju wybranego ubezpieczenia.

Sam skrót NNW oznacza po prostu następstwa nieszczęśliwych wypadków. Nie jest to jednoznaczne pojęcie, dlatego ubezpieczyciele mogą je definiować według własnych kryteriów. Najczęściej jednak polisy NNW opierają się na podobnej zasadzie. Zakłada ona przyznanie wsparcia finansowego posiadaczowi ubezpieczenia, jeżeli ten dozna uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Co istotne, sam rodzaj wypadku może mieć tutaj bardzo duże znaczenie. Dlaczego? Ponieważ spora część dostępnych polis NNW to świadczenia o określonej specyfice. Przykładowo, najczęściej kupowanymi ubezpieczeniami tego typu są komunikacyjne NNW. Takie polisy stworzono z myślą o kierowcach oraz innych uczestnikach ruchu drogowego. Toteż ten rodzaj NNW zapewni pomoc finansową jedynie w razie wypadku komunikacyjnego. Na analogicznej zasadzie działa np. ubezpieczenie NNW szkolne lub ubezpieczenie NNW turystyczne.

Niektórzy asekuratorzy umożliwiają również zakup osobowego NNW. Ten typ ubezpieczenia ma z reguły najszerszy zakres ochrony, ponieważ obejmuje on wszystkie sytuacje życia codziennego. Mimo to przy zakupie wspomnianej polisy należy uważnie zapoznać się z jej zakresem oraz warunkami.

W jakich sytuacjach polisa NNW zapewni odszkodowanie?

Samo uczestnictwo w nieszczęśliwym wypadku nie jest jeszcze podstawą do uzyskania rekompensaty finansowej. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie tylko wtedy, gdy posiadacz polisy dozna szkody na skutek takiego zdarzenia. Mianem takiej szkody można określić np.:

  • czasowy uszczerbek na zdrowiu;
  • trwały uszczerbek na zdrowiu/inwalidztwo;
  • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

W pierwszych dwóch przypadkach odszkodowanie trafia bezpośrednio do osoby ubezpieczonej. Natomiast ewentualny zgon posiadacza polisy na skutek nieszczęśliwego wypadku sprawi, że rekompensata trafi do jego bliskich.

Tutaj trzeba zaznaczyć, że zarówno suma odszkodowania, jak i zakres ochrony w polisach NNW ma elastyczny charakter. Tym samym osoba kupująca takie świadczenie może pod wieloma względami dopasować je do swoich potrzeb.

Dobrym przykładem będzie tutaj zakres ochrony. Podstawowe warianty ubezpieczeń NNW z reguły zakładają wypłatę odszkodowania jedynie w razie zgonu lub trwałego uszczerbku na zdrowiu. Natomiast bardziej rozbudowane polisy mogą także gwarantować rekompensatę finansową np. przy hospitalizacji spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem. Dlatego przed zakupem wybranej polisy NNW warto zapytać o możliwość dostosowania zakresu ochrony.

Najważniejsze informacje:

  • Ubezpieczenia NNW stanowią całkiem szeroką grupę świadczeń. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie ochrony przed skutkami nieszczęśliwych wypadków.
  • Zasada działania takiej polisy jest prosta. Jeżeli posiadacz ubezpieczenia zostanie poszkodowany w wyniku pechowego wypadku, asekurator powinien wypłacić mu określoną rekompensatę pieniężną.
  • Warto jednak dodać, że zasady wypłaty odszkodowań mogą różnić się w zależności od typu polisy. Przykładowo, ubezpieczenie komunikacyjne NNW pozwoli na uzyskanie odszkodowania tylko w razie ulegnięcia wypadkowi komunikacyjnemu.
  • Nieco inaczej działają natomiast ogólne NNW w życiu codziennym oraz np. NNW szkolne. Takie polisy powinny zapewnić odszkodowanie w razie wszelkich wypadków doznanych przy wykonywaniu codziennych czynności.
  • Co ważne, przy zakupie takiej polisy ubezpieczyciele często zapewniają możliwość dostosowania zakresu ochrony do indywidualnych potrzeb klienta. Dzięki temu polisy NNW mogą stać się naprawdę kompleksowym zabezpieczeniem.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Co to jest ubezpieczenie NNW?
Ubezpieczenia NNW to polisy osobowe, które mają chronić ubezpieczonego przed skutkami nieszczęśliwych wypadków. Mogą one zapewniać ogólną ochronę (np. NNW w życiu codziennym) lub ochronę dedykowaną konkretnym przypadkom (np. NNW dla kierowców).
Jak działa ubezpieczenie NNW?
Polisa NNW zapewnia odszkodowanie w sytuacji, kiedy ubezpieczony dozna czasowego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu z powodu nieszczęśliwego wypadku. Wtedy asekurator wypłaci mu odszkodowanie. Jeśli natomiast ubezpieczony umrze, środki otrzymają jego bliscy.
Gdzie można kupić ubezpieczenie NNW?
Obecnie najczęściej wybieraną opcją jest zakup polisy online, gdyż jest to łatwa i wygodna alternatywa. Co istotne, polisy tego typu widnieją w ofertach naprawdę wielu asekuratorów. Dlatego warto skorzystać z serwisu Polisoteka, aby znaleźć ubezpieczenie przystosowane do naszych potrzeb.