Kupujesz ubezpieczenie NNW dla dziecka - 5 najważniejszych zapisów!
Ubezpieczenie NNW

Kupujesz ubezpieczenie NNW dla dziecka? Sprawdź te 5 zapisów!

Ubezpieczenie NNW dla dziecka może być niezwykle przydatnym świadczeniem. Jednak wszystko zależy pod tym względem od warunków takiej polisy oraz zakresu ochrony. Dlatego tej polisy nigdy nie należy kupować bez dokładnego sprawdzenia jej warunków. Na co zwrócić szczególną uwagę? Odpowiedź na to pytanie przedstawimy w niniejszym tekście. Jednocześnie podpowiemy tutaj, jakie zapisy są szczególnie ważne, jeśli chodzi o ubezpieczenie NNW dla dziecka. Zapraszamy do lektury naszego tekstu.

1. Zakres ochrony i dostępne świadczenia

Ubezpieczenie NNW to jedna z tych polis, które na przestrzeni ostatnich lat mocno się zmieniły. Kiedyś polisy NNW miały jedynie zapewnić odszkodowanie finansowe za doznane urazy lub szkody. Teraz ich zakres jest znacznie szerszy, czego najlepszym dowodem może być dostępny zakres ochrony.

Rzeczywiście w podstawowych wariantach zakres ochrony często obejmuje wyłącznie NNW i ewentualnie jedno lub dwa dodatkowe świadczenia. Niemniej w bardziej rozbudowanych polisach granica odpowiedzialności asekuratora jest dużo szersza.

Obecnie NNW może chronić także podczas wyjazdów zagranicznych lub przy uprawianiu sportu. Dlatego warto upewnić się, że zakres wybranej polisy NNW został dodatkowo rozszerzony.

2. Wykaz wyłączeń odpowiedzialności

Tutaj sprawa jest dość prosta. Wszystkie ubezpieczenia NNW dla dzieci zawierają pewne wyłączenia odpowiedzialności, a więc sytuacje, kiedy asekurator może odmówić wypłaty odszkodowania. W przypadku takich polis dotyczą one najczęściej:

  • szkód powstałych pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
  • celowego doprowadzenia do szkody;
  • szkód powstałych na skutek złamania prawa (np. wywołania bójki).

Rodzice powinni więc wiedzieć o tym, kiedy asekurator nie zapewni ich dziecku wsparcia finansowego. Jednocześnie można wtedy uczulić pociechę na takie zachowania, aby zapobiec problemom w przyszłości.

3. Okres ubezpieczenia

Aktualnie standardem jest to, że ubezpieczenie NNW dla dziecka działa przez 12 miesięcy. Taki zapis automatycznie oznacza możliwość korzystania z ochrony nawet podczas wyjazdu wakacyjnego.

Dlatego trzeba sprawdzić, czy ubezpieczyciel rzeczywiście zapewni ochronę na 365 dni. Ma to szczególnie duże znaczenie przy zakupie ubezpieczenia szkolnego w sekretariacie. Może się bowiem zdarzyć, że niektórzy ubezpieczyciele zaoferują polisę, która będzie obowiązywać tylko podczas roku szkolnego. Z reguły nie jest to jednak dobre rozwiązanie, dlatego należy pamiętać o weryfikacji okresu ochrony.

4. Suma ubezpieczenia i zasady wypłaty środków

Ubezpieczenie NNW dla dziecka, podobnie jak każda inna polisa, ma zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Takie poczucie ma wynikać przede wszystkim z gwarancji, że ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w razie nagłej sytuacji. Dlatego jest to kolejna kwestia, na którą warto zwrócić uwagę.

Przede wszystkim trzeba sprawdzić sumę ubezpieczenia, czyli maksymalną wysokość odszkodowania, które może zostać wypłacone. Co ważne, to właśnie suma ubezpieczenia w wielu przypadkach służy do ustalenia kwot poszczególnych rekompensat. Przykładowo, ubezpieczyciel może zaznaczyć, że złamana ręka to uraz uprawniający do uzyskania rekompensaty w wysokości 10% SU.

Przy okazji trzeba sprawdzić, kiedy i na jakich zasadach ubezpieczyciel wypłaci takie środki. Co prawda, większość firm stosuje tutaj bardzo podobne zasady. Zazwyczaj szkodę trzeba zgłosić maksymalnie w ciągu kilku dni od zdarzenia. Natomiast sam asekurator ma z reguły 30 dni na wypłatę środków. Warto jednak sprawdzić, czy w przypadku danej polisy nie pojawiają się żadne wyjątki.

5. Zakres i cena polisy na tle konkurencyjnych świadczeń

Na zakończenie zostawiliśmy kwestię, która do dzisiaj jest sporym problemem. Otóż ubezpieczenia NNW dla dzieci wciąż są oferowane w wielu szkołach i placówkach. Niestety, taka sytuacja sprawia, że niektórzy rodzice kupują taką polisę bez większego zastanowienia. Dlatego takie osoby w ogóle nie wiedzą, że często za podobne pieniądze mogą kupić znacznie lepsze ubezpieczenie.

Z tego względu przed zakupem polisy NNW dla dziecka warto porównać jej warunki przynajmniej z 2-3 innymi świadczeniami. Takie porównanie od razu pokazuje wady i zalety poszczególnych rozwiązań. Dzięki temu zakup polisy staje się dużo bardziej świadomą decyzją.

Najważniejsze informacje:

  • Przy zakupie ubezpieczenia NNW dla dziecka trzeba pamiętać o sprawdzeniu kilku ważnych zapisów, które mają kluczowe znaczenie podczas korzystania z ochrony ubezpieczeniowej.
  • Pierwszą i zarazem najważniejszą kwestią jest sam zakres ubezpieczenia. Wykaz gwarantowanych świadczeń powinien być możliwie najszerszy i obejmować liczne aktywności dnia codziennego.
  • Niezwykle ważna jest również suma ubezpieczenia, ponieważ to ona decyduje o wysokości wypłacanych odszkodowań. Warto pamiętać o tym, że nawet przy mniej poważnych urazach dostępna rekompensata jest często liczona procentowo od sumy ubezpieczenia.
  • Trzeba także sprawdzić wykaz wyłączeń odpowiedzialności, aby wiedzieć, kiedy ubezpieczyciel będzie mieć prawo do odmowy przekazania rekompensaty pieniężnej.
  • Przy samym zakupie polisy bardzo ważna jest możliwość porównania zakresu i warunków przynajmniej kilku świadczeń. Takie zestawienie jest najlepszym sposobem na to, aby dokonać bardziej świadomego zakupu ubezpieczenia.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Czy warto kupić ubezpieczenie NNW dla dziecka?
Zdecydowanie tak, ponieważ taka polisa może zapewnić ochronę przed skutkami nieszczęśliwych wypadków. Aby jednak była to kompleksowa ochrona, należy zwrócić uwagę na kilka kwestii, które decydują o opłacalności ubezpieczenia.
Jak wybrać dobre NNW dla dziecka?
Dobre ubezpieczenie NNW dla dziecka to przede wszystkim kompleksowa polisa, która zadziała w wielu różnych sytuacjach. Dodatkowo te najlepsze ubezpieczenia powinny mieć wysoką sumę odszkodowania oraz uwzględniać świadczenia dodatkowe.
Gdzie kupić ubezpieczenie NNW dla dziecka?
Obecnie zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem będzie zakup takiego ubezpieczenia drogą elektroniczną. Taki zakup oznacza oszczędność czasu, energii i pieniędzy. Dodatkowo można wtedy skorzystać z serwisu Polisoteki, aby jeszcze bardziej uprościć całą procedurę.