Ubezpieczenie szkolne – fakty i mity
Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie szkolne – fakty i mity dotyczące tej polisy

Początek nowego roku szkolnego zawsze oznacza nowe obowiązki. Uczniowie muszą przygotować się do nadchodzących zajęć, a rodzice dbają wtedy o kupno najpotrzebniejszych rzeczy i akcesoriów. Jednym z elementów przygotowań do nowego roku szkolnego może być także zakup specjalnej polisy. Ubezpieczenia szkolne cieszą się dużym zainteresowaniem, gdyż zapewniają dzieciom ochronę w trakcie i po zakończeniu nauki. Niestety, polisy szkolne są owiane wieloma mitami i niedopowiedzeniami. W efekcie można usłyszeć wiele nieprawdziwych informacji na temat tych świadczeń. Dlatego wszyscy rodzice powinni zapoznać się z tym ubezpieczeniem. Oto kilka najważniejszych faktów dotyczących polisy szkolnej.

Ubezpieczenie szkolne chroni tylko podczas zajęć – MIT

Jak sama nazwa wskazuje, ubezpieczenie szkolne kojarzy się przede wszystkim ze szkołą. Dlatego niektórzy mogą od razu uznać, że taka polisa zapewne gwarantuje ochronę tylko podczas nauki w szkole. Tymczasem w wielu przypadkach jest zupełnie inaczej.

Ubezpieczenie szkolne najczęściej obowiązuje przez okres dwunastu miesięcy. To oznacza, że ochrona działa także podczas dwóch miesięcy wakacji. Naturalnie od tej reguły mogą zdarzać się wyjątki, choć większość ubezpieczeń ma charakter całoroczny. To siłą rzeczy sprawia, iż polisa chroni dziecko nawet po zakończeniu zajęć.

W związku z tym nie należy obawiać się problemów wynikających np. z wypadku poza terenem szkoły. Ubezpieczenie szkolne również w takiej sytuacji powinno zapewnić odszkodowanie. Identyczna zasada dotyczy wypadków, które przytrafią się np. podczas kolonii lub wakacyjnych obozów.

Ubezpieczenie szkolne w pełni chroni zdrowie i życie dzieci – MIT

Tylko niewielka część rodziców decyduje się na to, aby przeczytać warunki zawieranego ubezpieczenia. Brak czasu oraz trudne zapisy w umowie z pewnością nie ułatwiają lektury warunków polisy. Niemniej to właśnie nieznajomość zapisów ubezpieczeń powoduje, że trudno jest zrozumieć ich zakres ochrony. Dlaczego taka zależność może być bardzo niebezpieczna?

Ponieważ to właśnie warunki polisy określają, czy w danej sytuacji może zostać przyznane odszkodowanie. Jeśli chodzi o ubezpieczenie szkolne, najczęściej nie zapewnia ono kompleksowej ochrony zdrowia. Wynika to z faktu, że fundamentem tej polisy jest ochrona od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Takie świadczenie dotyczy więc sytuacji, w której uszczerbek na zdrowiu powstał na skutek pechowego zdarzenia. Dlatego dziecko nie otrzyma odszkodowania, gdy np. zachoruje lub zostanie zarażone przez swojego rówieśnika.

Rodzice nie mogą zatem uznać, że zakup ubezpieczenia szkolnego rozwiąże wszystkie potencjalne problemy ich dziecka. Pod tym względem dużo lepszą opcją będzie zakup ubezpieczenia na życie i zdrowie. Taka polisa może już rzeczywiście zapewnić duże wsparcie nawet w tych najtrudniejszych życiowych sytuacjach.

Ubezpieczenie dziecka w szkole jest dobrowolne – FAKT

Jaki jest najważniejszy problem dotyczący polis szkolnych? Tutaj można wspomnieć choćby o przypadkach, w których rodzic uzyskuje informacje, iż zakup ubezpieczenia jest obowiązkowy. Niektóre szkoły powołują się nawet na swój własny regulamin lub inne regulacje. Nie ma to jednak żadnego znaczenia.

Do tej pory ubezpieczenie szkolne nie było i nie jest obowiązkowe. Nie istnieje żaden przepis prawny, który zobowiązywałby rodziców do dokonania takiego zakupu. Warto więc dobrze zapamiętać tę zasadę. Co więcej, wszyscy rodzice mają pełną dowolność pod względem wyboru polisy dla dziecka. To oznacza, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać korzystniejszą ofertę ubezpieczenia niż ta zaoferowana przez szkołę.

Ubezpieczenie szkolne pokryje koszty leczenia i rehabilitacji? – FAKT/MIT

Tutaj natrafiamy na pierwsze ciekawe stwierdzenie, które jest jednocześnie faktem i mitem. Jak to możliwe? Spieszymy z wyjaśnieniem.

Otóż jedną z kluczowych zalet ubezpieczenia szkolnego jest gwarancja wypłaty odszkodowania, jeżeli dziecko ulegnie wypadkowi. Niestety, czasami rodzice są wprowadzani w błąd poprzez stwierdzenie, że taka polisa zapewnia pełną refundację leczenia. W rzeczywistości wszystko zależy od tego, jak wysokie okażą się koszty leczenia. Jeśli wypłacona suma odszkodowania będzie niższa niż łączny koszt usług medycznych, ubezpieczenie nie pokryje wszystkich wydatków. Dodatkowo w warunkach polisy może widnieć informacja dotycząca tego, czy asekurator weźmie na siebie ewentualne koszty rehabilitacji.

Tym samym na rynku rzeczywiście można znaleźć polisy, które zapewnią dość kompleksową ochronę. Z drugiej strony nie można uznać, że będzie to dotyczyć każdej polisy NNW szkolnej. Wszystko ponownie zależy od tego, jakie będą warunki wybranego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie szkolne to polisa dla dzieci – MIT

Ubezpieczenie szkolne to potoczne określenie polis NNW przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych kontynuujących naukę. Takie polisy są więc kierowane także do nastolatków, a nawet dorosłych studentów i doktorantów. Warto tutaj jednak dodać, że spora część ubezpieczycieli ustala górną granicę wieku na 26 lat. Tym samym starsi studenci/doktoranci mogą spotkać się z odmową sprzedaży takiej polisy.

Istotna różnica dotyczy także kwestii samego zakupu. Osoby pełnoletnie mogą samodzielnie zakupić takie ubezpieczenie, a w przypadku dzieci i młodzieży decyzję podejmują rodzice. Nie można jednak zaprzeczyć temu, że ubezpieczenie szkolne to naprawdę bardzo uniwersalna polisa.

Ubezpieczenie szkolne można kupić samodzielnie – FAKT

Ubezpieczenie szkolne nie tylko można kupić samodzielnie, ale zazwyczaj to właśnie taka forma zakupu jest najbardziej opłacalna. Dlaczego? Ponieważ szkoły mogą zaoferować rodzicom jedynie dostęp do grupowej polisy NNW. Takie ubezpieczenia są zazwyczaj tańsze, ale przez to mają mocno okrojony zakres ochrony.

Natomiast przy samodzielnym zakupie rodzice mogą dopasować zakres polisy do potrzeb i preferencji dziecka. Może to być np. zakup polisy dla sportowców lub konkretne rozszerzenie zakresu ochrony.

Powyższe zagadnienia stanowią najlepszy dowód na to, iż zakup polisy może sprawiać pewne problemy. Na szczęście, wystarczy pamiętać o kilku aspektach, aby lepiej zrozumieć warunki poszczególnych ubezpieczeń. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci, ubezpieczenie szkolne będzie z pewnością przydatne. Nie można jednak zapominać o dokładnym sprawdzeniu warunków i zasad obowiązujących w przypadku danej polisy.

Najważniejsze informacje:

  • Ubezpieczenie szkolne to bez wątpienia przydatne świadczenie, które może zapewnić dziecku cenną ochronę. Aby jednak tak się stało, rodzice muszą dobrze zrozumieć zasady działania i warunki takich ubezpieczeń.
  • Jednym z największych mitów dotyczących ubezpieczeń szkolnych jest ten, że rodzice muszą kupić taką polisę w sekretariacie szkoły. Jest to kłamstwo na aż dwóch płaszczyznach.
  • Po pierwsze, zakup takiej polisy jest dobrowolny, gdyż nie istnieje żaden prawny obowiązek zakupu szkolnego NNW. Po drugie, jeśli nawet rodzice chcą kupić takie świadczenie, nie muszą dokonywać tego zakupu w sekretariacie.
  • Samodzielny zakup polisy szkolnej jest nie tylko wygodny, ale także pozwala na pełne przystosowanie zakresu polisy do potrzeb dziecka. Dlatego jest to zdecydowanie najlepsza opcja.
  • W internecie można znaleźć liczne ubezpieczenia szkolne o zróżnicowanym zakresie. Toteż rodziców zainteresowanych zakupem takiego świadczenia zachęcamy do skorzystania z usług Polisoteki.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Jakie są mity dotyczące ubezpieczenia szkolnego?
Dwa największe mity zawierają się w stwierdzeniu, że rodzice muszą kupić taką polisę w sekretariacie placówki. Oprócz tego nieprawdą jest to, iż szkolne NNW zapewnia kompleksową ochronę życia i zdrowia. Takie polisy mają bowiem inne założenia.
Jakie są fakty dotyczące ubezpieczenia szkolnego?
Przede wszystkim warto wiedzieć, że zakup takiej polisy jest dobrowolny. Ponadto rodzice mogą kupić takie ubezpieczenie przez internet i tym samym samodzielnie ustalić jego zakres. W ten sposób można zadbać o to, aby polisa była przystosowana do potrzeb dziecka.
Jak kupić ubezpieczenie szkolne online?
W tym celu warto skorzystać z usług serwisu Polisoteka. Dzięki naszej platformie można łatwo i szybko znaleźć ubezpieczenia, które spełniają określone kryteria.