Ubezpieczenie dziecka
Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie dziecka – najczęstsze pytania

Kiedy wakacje dobiegają końca, dzieci i ich rodzice rozpoczynają przygotowania do rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego. Dla wielu rodziców obowiązkową częścią takich przygotowań jest zakup polisy szkolnej. Takie ubezpieczenie ma zadbać o bezpieczeństwo dziecka w trakcie nauki oraz poza szkołą. Co jasne, będzie to możliwe tylko pod warunkiem, że zakres polisy będzie odpowiednio szeroki, a gwarantowana suma odszkodowania pozwoli na pokrycie najważniejszych wydatków. Niestety, dużo osób kupuje takie ubezpieczenia bez wcześniejszego przeanalizowania ich warunków i zasad. Dlatego w tym tekście postaramy się odpowiedzieć na wszystkie najważniejsze pytania dotyczące tych ubezpieczeń. Zapraszamy do lektury.

Czym jest ubezpieczenie szkolne i jakie są jego zasady?

Ubezpieczenie NNW szkolne może być dostępne w wielu różnych wariantach. Nie zmienia to jednak faktu, że główna idea tego świadczenia opiera się na udzieleniu ochrony NNW. Co jasne, ubezpieczenie NNW ma chronić przed doznaniem uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Jeżeli do tego dojdzie, opiekun dziecka może ubiegać się o przyznanie odszkodowania.

Tutaj warto podkreślić, że maksymalna wysokość takiego odszkodowania musi zostać określona w podpisywanej umowie. Dlatego rodzic już przy zawieraniu polisy powinien wiedzieć, jakie odszkodowanie będzie przysługiwać dziecku.

Trzeba również pamiętać o tym, iż odszkodowanie zostanie wypłacone tylko w razie nieszczęśliwego wypadku. Jak należy to rozumieć? Przykładowo, pieniądze nie zostaną przyznane rodzicom, jeżeli dziecko swoim zachowaniem naraziło się na możliwość doznania urazu. Taka zasada dotyczy np. wszelkich niebezpiecznych zabaw, czego przykładem są np. skoki z dużych wysokości.

Ponadto standardowe szkolne ubezpieczenie dziecka nie chroni przed kontuzjami sportowymi lub skutkami chorób przewlekłych. W takich przypadkach rodzice mają do wyboru dwa rozwiązania. Pierwszym z nich będzie znalezienie innej polisy, która zapewni szerszą ochronę. Natomiast drugą opcją będzie odpłatne rozszerzenie zakresu ochrony gwarantowanej w ramach wybranego ubezpieczenia. Należy jednak pamiętać, że nie każdy ubezpieczyciel zapewni taką możliwość.

Czy ubezpieczenie dziecka zapewni odszkodowanie w przypadku choroby?

To pytanie ma ogromne znaczenie dla wielu rodziców, którzy kupują polisę szkolną. Niestety, podstawowe ubezpieczenie NNW z reguły nie obejmuje swoim zakresem chorób. Jedynym wyjątkiem leczenie urazów i wszelkich schorzeń powypadkowych.

Nieco większe możliwości zapewnia indywidualne ubezpieczenia dziecka. Z czego wynika ta różnica? Otóż przy samodzielnym zakupie ubezpieczenia NNW często pojawia się opcja rozszerzenia zakresu ochrony. Ponadto rodzice mogą wtedy zrezygnować z zakupu polisy szkolnej i wybrać bardziej kompleksowe ubezpieczenie życia oraz zdrowia.

Warto przy tym pamiętać, że modyfikacja zakresu polisy nie jest możliwa przy zakupie ubezpieczenia w szkole. Wtedy cały zakres ubezpieczenia jest bowiem ustalany odgórnie.

Jakie są kluczowe zapisy w ubezpieczeniach szkolnych?

Kompleksowe ubezpieczenie dziecka powinno zapewniać szeroką ochronę, która dodatkowo będzie obowiązywać przez cały rok. Aby znaleźć taką polisę, trzeba zwrócić uwagę na kilka niezmiernie ważnych zapisów.

Pierwszym z nich jest zakres ochrony z uwzględnieniem przypadków wyłączenia odpowiedzialności. Tutaj zasada jest jasna. Im więcej zdarzeń będzie objętych ochroną ubezpieczeniową, tym łatwiej będzie otrzymać odszkodowanie. Wobec tego warto koncentrować się na polisach, które zapewnią rekompensatę finansową w wielu różnych sytuacjach.

Drugim istotnym aspektem jest wysokość odszkodowania. Rzecz jasna nie chodzi tutaj nawet o konkretną kwotę, gdyż wysokość świadczenia może zależeć od wielu czynników. Dużo ważniejsza jest suma ubezpieczenia, czyli łączna kwota, którą w ramach umowy może wypłacić ubezpieczyciel. Należy pamiętać o tym, że na wysokość odszkodowania będą wpływać różne czynniki. Przykładem może być: rodzaj doznanego urazu, wysokość kosztów leczenia lub ewentualny wymóg zakupu akcesoriów medycznych. Dlatego co do zasady warto wybierać polisy z wyższą sumą ubezpieczenia.

Czy ubezpieczenie dziecka w szkole jest obowiązkowe?

Niestety, rodzice mogą usłyszeć sprzeczne informacje na temat tego, czy ubezpieczenie dziecka jest wymagane lub obowiązkowe. Na naszym blogu wielokrotnie odpowiadaliśmy na to pytanie, ale jest ono na tyle ważne, że odpowiemy kolejny raz. Nie, zakup takiej polisy nie jest obligatoryjny.

Każde szkolne ubezpieczenie NNW można nabyć dobrowolnie i żadna placówka nie ma prawa tego wymagać. Naturalnie nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, aby zakupić ubezpieczenie oferowane w szkole. Jednak należy mieć świadomość, że nie jest to żaden wymóg, a ponadto wcale nie musi to być najkorzystniejsza opcja.

Gdzie można zakupić szkolną polisę NNW?

Ubezpieczenie dziecka NNW zapewne będzie dostępne w szkolnym sekretariacie. Niemniej jest to tylko jedna z kilku możliwości, jeśli chodzi o zakup takiej polisy. Innym sposobem będzie samodzielny zakup ubezpieczenia online. Dlaczego warto się na to zdecydować?

Takie rozwiązanie zapewnia przede wszystkim możliwość dopasowania zakresu ochrony oraz wyboru dodatkowych świadczeń. Ponadto zakup polisy online stanowi najwygodniejszą i najszybszą alternatywę. Ubezpieczenie oraz wszystkie ważne dokumenty zostaną wtedy przesłane drogą elektroniczną. Co jasne, polisa zakupiona przez internet ma identyczny zakres i warunki. Nie trzeba się obawiać tego, że takie ubezpieczenie będzie gorsze lub mniej opłacalne.

Co więc należy zrobić, aby samodzielnie kupić takie ubezpieczenie? Pierwszym krokiem może być wyszukanie odpowiedniej polisy za pomocą Polisoteki.

Najważniejsze informacje:

  • Rodzice bardzo często bez większego zastanowienia kupują ubezpieczenie dziecka przy okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Jednak zakup dobrej polisy tego typu wymaga przede wszystkim znajomości zasad i warunków takich ubezpieczeń.
  • Przede wszystkim należy wiedzieć, że zakres takich świadczeń zazwyczaj sprowadza się tylko do ochrony NNW. Jedynie te najbardziej kompleksowe ubezpieczenia mogą zaoferować szerszy zakres ochrony.
  • Przy zakupie polisy szkolnej w sekretariacie rodzice tak naprawdę kupują udział w polisie grupowej. Dlatego zakres tego świadczenia jest wówczas ustalony odgórnie i nie można go zmienić.
  • Z tego względu dużo korzystniejszą opcją może być zakup ubezpieczenia szkolnego przez internet. Przy wyborze tej opcji rodzice mogą samodzielnie dopasować zakres oraz warunki polisy.
  • Dodatkowo zakup polisy online to szybka i wygodna alternatywa. Aby jeszcze bardziej ułatwić proces zakupu ubezpieczenia, można skorzystać z naszego serwisu i przy jego pomocy znaleźć odpowiednią polisę.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Czym jest ubezpieczenie dziecka?
Ubezpieczenie dziecka to termin, który może odnosić się do różnych świadczeń. Zazwyczaj dotyczy on tzw. ubezpieczeń szkolnych, czyli grupowych polis NNW. Jednak ubezpieczeniem dziecka może być także indywidualna polisa na życie i zdrowie, a więc bardziej kompleksowa alternatywa.
Jak wybrać dobre ubezpieczenie dziecka?
Zakup polisy szkolnej w sekretariacie może być wygodny, ale zazwyczaj nie jest to najlepsza opcja. Bardziej wymagający rodzice powinni samodzielnie kupić taką polisę przez internet, bo tylko wtedy zyskają możliwość przystosowania jej zakresu.
Co powinno zawierać ubezpieczenie dziecka?
Na pewno liczy się tutaj szeroki zakres ochrony, czyli ochrona ubezpieczeniowa obejmująca liczne ryzyka i sytuacje. Oprócz tego warto zwrócić uwagę na gwarantowaną sumę ubezpieczenia, która powinna być możliwie najwyższa. Co jasne, każde dostępne świadczenie dodatkowe (np. ochrona podczas uprawiania sportu) również będzie plusem.