Ubezpieczenie szkolne – ważne zapisy dodatkowe
Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie szkolne – ważne zapisy dodatkowe

Absolutnym fundamentem ubezpieczeń szkolnych już od dawna jest ochrona przed następstwami nieszczęśliwych wypadków (NNW). Dzięki niej rodzice mogą liczyć na to, że ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, jeśli ich dziecko ulegnie wypadkowi. Jednak takie świadczenie samo w sobie nie gwarantuje kompleksowej ochrony. Dlatego niektórzy ubezpieczyciele próbują wprowadzać nowe świadczenia do zakresu polis szkolnych. Czasami są one gwarantowane odgórnie, a czasami dostępne w formie rozszerzenia ochrony. Toteż w tym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jakie zapisy dodatkowe są najkorzystniejsze pod kątem ochrony dzieci. Co powinno zawierać kompleksowe ubezpieczenie szkolne? Zapraszamy do zapoznania się z tym tekstem.

Ubezpieczenie szkolne i ochrona podczas uprawiania sportu

Zacznijmy od jednego z absolutnie najważniejszych zapisów dodatkowych. Jest nim gwarancja ochrony w czasie uprawiania sportu. Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, że regularna aktywność fizyczna odgrywa kluczową rolę w rozwoju dzieci i młodzieży. Niestety, faktem jest również to, że sport zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem kontuzji. Dlatego dobre ubezpieczenie szkolne musi chronić dziecko także w czasie aktywności sportowych.

W tym miejscu należy jednak podkreślić bardzo ważną kwestię. Mianowicie wielu asekuratorów rozróżnia amatorskie (rekreacyjne) oraz wyczynowe (zawodowe) uprawianie sportu. Amatorskim uprawianiem sportu może być np. aktywność na lekcjach WF-u lub gra na szkolnym boisku. Natomiast wyczynowe uprawianie sportu to już np. gra w profesjonalnym klubie lub uczestniczenie w zawodach.

Dlatego nie można założyć, że ochrona podczas uprawiania sportu w ramach ubezpieczenia szkolnego obejmuje również wyczynową aktywność. Aby to zweryfikować, należy bardzo uważnie przeczytać OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). W tym dokumencie powinny widnieć informacje na temat tego, jak dany ubezpieczyciel definiuje wyczynowe uprawianie sportu.

Ubezpieczenie szkolne i pomoc w organizacji leczenia oraz rehabilitacji

Każdy poważniejszy uraz lub choroba stanowi ogromne obciążenie dla dziecka. Nic więc dziwnego, że rodzice zrobią wtedy wszystko, aby pomóc mu w powrocie do zdrowia. Dobra wiadomość jest taka, że w Polsce wszystkie osoby niepełnoletnie są objęte państwową ochroną zdrowia. Jednak zła wiadomość jest taka, iż standardy takiej opieki nie zawsze są odpowiednie. W efekcie to rodzice muszą niejednokrotnie płacić z własnej kieszeni za niektóre zabiegi.

Rzecz jasna ochrona NNW, która przecież jest fundamentem ubezpieczenia szkolnego, gwarantuje rekompensatę pieniężną. Jednak niektórzy ubezpieczyciele są w stanie zapewnić dodatkowe środki np. na pokrycie kosztów rehabilitacji lub wykonania zabiegów stomatologicznych. Tutaj zasada jest jasna. Każdy taki zapis wchodzący w zakres ubezpieczenia stanowi istotną korzyść.

Przy okazji warto także sprawdzić, ile może wynieść dodatkowa rekompensata pieniężna.

Ubezpieczenie szkolne i pomoc w powrocie do nauki

Nagły wypadek albo choroba może skutkować koniecznością długotrwałego leczenia. Czasami w jego trakcie dzieci muszą pozostać w szpitalu lub w domu. To zaś siłą rzeczy oznacza przerwę w nauce i powstanie bardzo dużych zaległości. Jest to szczególnie ważny problem w przypadku długich nieobecności, ponieważ wtedy ilość materiału do przerobienia staje się ogromna.

Na szczęście w niektórych ubezpieczeniach NNW można znaleźć dodatkowe zapisy dotyczące wsparcia w tym zakresie. Część asekuratorów zapewni wtedy pomoc w organizacji korepetycji, a nieraz nawet częściowe pokrycie ich kosztów. Takie świadczenie z pewnością będzie ważnym wsparciem w powrocie do nauki i nadgonieniu podstawy programowej.

Ubezpieczenie z takim zapisem jest absolutnie kluczowe w przypadku dzieci przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty albo do egzaminu maturalnego.

Ubezpieczenie szkolne i ochrona przed hejtem oraz wsparcie psychologiczne

Relacje międzyludzkie nie zawsze układają się dobrze. Niektóre dzieci mogą mieć spore problemy z nawiązywaniem relacji i budowaniem przyjaźni. Co gorsza, czasami niechęć ze strony rówieśników może przybrać naprawdę dramatyczny charakter i przerodzić się w hejt.

Co prawda, taki problem istniał od zawsze, ale XXI wiek tworzy nowe zagrożenia na tej płaszczyźnie. Najpoważniejszym problemem jest oczywiście tzw. cyberprzemoc, czyli atakowanie dzieci poprzez np. media społecznościowe. Ten problem jest o tyle poważny, że dziecko rzadko kiedy będzie w stanie samodzielnie mu sprostać. Dlatego tutaj po raz kolejny okazuje się, że zewnętrzna pomoc byłaby bardzo przydatna.

Taką pomocą może być świadczenie określane jako ochrona przed hejtem w sieci. W jego ramach niektórzy ubezpieczyciele zapewniają pomoc informatyczną (np. w razie włamania na konto społecznościowe) oraz wsparcie psychologa. Obydwie wymienione możliwości mogą być nieocenioną pomocą dla dzieci dotkniętych problemem cyberprzemocy.

Warto także dodać, że czasami pomoc psychologa jest dostępna jako osobne świadczenie. Z takiego wsparcia można wtedy korzystać nie tylko w razie cyberprzemocy, ale także podczas innych trudnych sytuacji. Jest to o tyle ważne, że w Polsce opieka psychologiczna młodzieży znajduje się w bardzo złym stanie. Toteż dostęp do takiego wsparcia czasami jest dosłownie na wagę złota.

Najważniejsze informacje:

  • Dobre ubezpieczenie szkolne już od dawna nie musi obejmować wyłącznie ochrony NNW. Teraz taka polisa może zapewnić dostęp do kilku naprawdę przydatnych świadczeń dodatkowych.
  • Jednym z nich jest ochrona podczas uprawiania sportu. Ma ona szczególne znaczenie w przypadku dzieci uczęszczających na zajęcia sportowe lub trenujące w różnych klubach.
  • Ubezpieczenie szkolne może także zapewnić dodatkową pomoc w leczeniu i rehabilitacji. Takie wsparcie może polegać np. na wypłacie dodatkowych środków lub organizacji wsparcia psychologa.
  • Jeżeli dziecko z powodu choroby lub wypadku opuści dużą część roku szkolnego, bardzo przydatna będzie gwarancja wsparcia w organizacji korepetycji. Pomoc ze strony korepetytora umożliwi dużo szybsze zapoznanie się z zaległym materiałem.
  • Ubezpieczenie szkolne jest dostępne w ofertach wielu towarzystw. Dlatego najlepszą opcją dla rodziców będzie porównanie takich świadczeń online i wybór najkorzystniejszej oferty. Można to zrobić choćby przy pomocy serwisu Polisoteka.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Czy ubezpieczenie szkolne może zawierać dodatkowe świadczenia?
Tak, a nawet powinno je zawierać! Kompleksowa polisa szkolna nie może składać się tylko ze standardowej ochrony NNW. To właśnie zapisy dodatkowe i dostęp do istotnych świadczeń decydują o wyjątkowości takiego ubezpieczenia.
Jakie zapisy dodatkowe powinno zawierać ubezpieczenie szkolne?
To już zależy przede wszystkim od potrzeb dziecka. Jeżeli np. dziecko regularnie uprawia sport, niezbędna będzie gwarancja ochrony podczas aktywności fizycznej. Ponadto warto zwrócić uwagę na wszelkie zapisy dotyczące dodatkowego wsparcia (np. pomocy psychologa lub korepetytora).
Czy zapisy dodatkowe wpływają na cenę polisy szkolnej?
Tak, ale nie zawsze. Czasami ubezpieczyciel może zapewnić dostęp do danego świadczenia (np. ochrony przed hejtem) w ramach podstawowego zakresu ubezpieczenia. Dlatego tak ważne jest to, aby zawsze uważnie sprawdzać, jakie świadczenia obejmuje dana polisa.