Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie samochodu jest najczęściej kupowanym świadczeniem w całej branży ubezpieczeniowej. Oczywiście taka sytuacja wynika przede wszystkim z faktu, że ubezpieczenie samochodu jest obowiązkowe praktycznie we wszystkich krajach świata. Dlatego każdy kierowca będący właścicielem pojazdu musi zakupić stosowną polisę, aby móc poruszać się swoim samochodem po drogach publicznych. Jednak ubezpieczenie samochodu to nie tylko słynna polisa OC. W ofertach asekuratorów można bowiem odnaleźć znacznie więcej świadczeń przeznaczonych dla kierowców. Jakie polisy komunikacyjne są więc szczególnie ważne? Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie samochodu?

Ubezpieczenie samochodu jest najczęściej kupowanym świadczeniem w całej branży ubezpieczeniowej. Oczywiście taka sytuacja wynika przede wszystkim z faktu, że ubezpieczenie samochodu jest obowiązkowe praktycznie we wszystkich krajach świata. Dlatego każdy kierowca będący właścicielem pojazdu musi zakupić stosowną polisę, aby móc poruszać się swoim samochodem po drogach publicznych. Jednak ubezpieczenie samochodu to nie tylko słynna polisa OC. W ofertach asekuratorów można bowiem odnaleźć znacznie więcej świadczeń przeznaczonych dla kierowców. Jakie polisy komunikacyjne są więc szczególnie ważne? Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie samochodu?

Ubezpieczenie OC samochodu – co to za polisa i jaki jest jej zakres?

Ubezpieczenie OC samochodu to polisa znana każdemu kierowcy, który posiada własny samochód. Obowiązujące przepisy ruchu drogowego nakładają na wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych obowiązek zakupu takiej polisy. Z tego względu warto odpowiedzieć na kilka ważnych pytań dotyczących tego ubezpieczenia.

Czym w ogóle jest ubezpieczenie OC? Nazwa tej polisy stanowi skrót od terminu – Odpowiedzialność Cywilna. Termin ten w ujęciu prawnym oznacza po prostu odpowiedzialność za szkody wyrządzone innej osobie. I to właśnie ta definicja najlepiej oddaje charakter oraz znaczenie ubezpieczeń OC.

Mówiąc krótko – ważne ubezpieczenie OC zapewnia pokrycie szkód spowodowanych korzystaniem z danego pojazdu. Co istotne, taka gwarancja dotyczy zarówno szkód na zdrowiu, jak i mieniu. Wówczas wszelkie należne odszkodowania są wypłacane właśnie z tytułu ubezpieczenia OC.

Dlaczego ubezpieczenia OC samochodu mają różne ceny? Od czego to zależy?

Prawdziwą zmorą młodych kierowców są bardzo wysokie składki ubezpieczenia OC samochodu. Rzeczywiście koszty związane z zakupem takiej polisy najbardziej odbijają się na kieszeni osób, które dopiero niedawno kupiły swój pierwszy samochód. Z jakiego powodu ubezpieczenie jest wówczas tak drogie?

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że wysokość składki ubezpieczenia OC samochodu zależy od kilku czynników. Jednym z nich jest właśnie wiek kierowcy. Dlaczego? Ponieważ statystyki policyjne jasno pokazują, iż wypadki drogowe są najczęściej powodowane przez niedoświadczonych kierowców mających mniej niż 25 lat. To z kolei skłania asekuratorów do podniesienia wysokości składki obowiązującej przy zakupie ubezpieczenia OC.

Drugim istotnym aspektem jest historia wypadkowa. Jeżeli kierowca spowoduje kolizję drogową, asekurator może zwiększyć wysokość składki, którą będzie trzeba opłacić przy odnowieniu polisy. Oczywiście każdy następny wypadek będzie wówczas skutkować kolejną podwyżką. Z tego względu młodzi kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność podczas jazdy. Warto bowiem pamiętać, iż bezwypadkowa historia zapewni z czasem niższą składkę i zarazem korzystniejsze warunki ubezpieczenia.

Co istotne, koszt zakupu polisy OC zależy także od samochodu. Pod tym względem szczególne znaczenie dla ubezpieczyciela ma pojemność silnika. Niestety, samochody napędzane jednostkami o dużej pojemności będą generować wyższe koszty przy nabyciu ubezpieczenia OC. Dlatego młodzi kierowcy mogą zdecydować się na auto o mniejszej pojemności silnika. Taka decyzja pozwoli im zaoszczędzić sporo pieniędzy przy zakupie ubezpieczenia, a dodatkowo obniży także koszty eksploatacji pojazdu. Trudno więc o lepsze rozwiązanie dla osób stawiających na oszczędność.

Ubezpieczenie AC samochodu, czyli kompleksowa ochrona

Ubezpieczenie OC samochodu jest obowiązkowe, co oznacza, że każdy kierowca musi je zakupić. Natomiast wszelkie inne polisy przeznaczone dla posiadaczy pojazdów mechanicznych są już dobrowolne.

Spośród wszystkich dostępnych świadczeń dobrowolnych kierowcy najczęściej decydują się na zakup polisy autocasco, czyli popularnego AC. Głównym założeniem tego ubezpieczenia jest ochrona samochodu przed różnymi zagrożeniami. W tym miejscu należy zaznaczyć, że poszczególni asekuratorzy mogą w inny sposób definiować zakres ubezpieczenia autocasco. Dlatego nie każda polisa AC zapewnia taką samą ochronę. Z tego względu kierowca powinien jeszcze przed jej kupnem dokładnie przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU). To właśnie w nich można znaleźć wszystkie kluczowe informacje dotyczące zakresu polisy.

Jeśli chodzi o ogólny zakres ubezpieczenia AC, polisa najczęściej zapewnia ochronę przed:

  • kradzieżą samochodu,
  • uszkodzeniem samochodu w wyniku pożaru lub działania warunków atmosferycznych,
  • zniszczeniami powstałymi na skutek wandalizmu i działania osób trzecich.

Assistance dla kierowców – pomoc przez całą dobę

Kolejną interesującą propozycją dla kierowców może być polisa assistance. Jej posiadacz uzyskuje prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy drogowej w określonych sytuacjach. Co jasne, głównym świadczeniem zapewnianym w ramach ubezpieczenia assistance jest holowanie. Ponadto w przypadku mniej poważnych awarii wezwani mechanicy mogą naprawić pojazd na miejscu. Dzięki temu właściciel samochodu uzyska możliwość szybkiego kontynuowania jazdy.

Co jeszcze może wchodzić w zakres assistance? Niektórzy asekuratorzy zapewniają swoim klientom dostęp do samochodu zastępczego na czas trwania naprawy. Jest to szczególnie istotne w przypadku osób, które z racji swoich obowiązków nie mogą sobie pozwolić na dłuższe opóźnienia.

Charakterystyka ubezpieczenia assistance sprawia, że jej posiadacz musi mieć możliwość stałego kontaktu ze swoim asekuratorem. Dlatego też niemal wszystkie ubezpieczalnie OC prowadzą specjalne infolinie dla klientów. Zazwyczaj działają one całodobowo, dzięki czemu kierowca może w każdej chwili zgłosić awarię i poprosić o pomoc. Numer kontaktowy z reguły widnieje na polisie, dlatego warto go sobie dodatkowo zapisać w telefonie.

Dodatkowe ubezpieczenia komunikacyjne – NNW, szyby, OC/AC

Oferty ubezpieczycieli obejmują także kilka innych świadczeń komunikacyjnych, które mogą stanowić doskonałe uzupełnienie posiadanej ochrony. Świetnym tego przykładem będzie ubezpieczenie NNW. Nazwa tej polisy stanowi skrót od terminu – Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków. Oznacza to, że jej posiadacz może uzyskać odszkodowanie w sytuacji, gdy wypadek spowoduje u niego uszczerbek na zdrowiu. Oczywiście w przypadku ubezpieczenia NNW dla kierowców ochrona obejmuje przede wszystkim wypadki związane z ruchem drogowym. Jednak niektórzy asekuratorzy mogą zaoferować rozszerzenie takiej ochrony o kolejne ryzyka. Wówczas osoba ubezpieczona uzyska prawo do odszkodowania również w przypadku szkód spowodowanych innymi czynnikami. Co istotne, wysokość rekompensaty zależy od samego uszczerbku na zdrowiu. Przy poważniejszych urazach ubezpieczyciele z reguły wypłacają wyższe odszkodowania.

Ubezpieczenie samochodowe może chronić także samo wyposażenie pojazdu. Sporą popularnością wśród kierowców cieszy się np. ubezpieczenie szyb, a także ubezpieczenie opon. Każda taka polisa zapewnia refundację kosztów związanych z naprawą lub wymianą danego elementu. Co jasne, świadczenia tego typu mogą być tylko dodatkiem do innych ubezpieczeń gwarantujących bardziej kompleksową ochronę.

W tym miejscu warto wspomnieć także o polisach łączonych. Jak sama nazwa wskazuje, idea takich ubezpieczeń polega na połączeniu kilku różnych świadczeń w ramach jednej polisy. Tutaj szczególnie dużą popularnością cieszy się ubezpieczenie typu OC/AC. Przy zakupie takiego świadczenia kierowca otrzymuje podwójną korzyść. Po pierwsze, jego samochód posiada obowiązkowe zabezpieczenie z tytułu polisy OC, a także dodatkową ochronę gwarantowaną przez ubezpieczenie AC. Czy warto kupować ubezpieczenia tego typu? Zazwyczaj jest to bardzo opłacalne rozwiązanie, gdyż składka polisy OC/AC jest dużo niższa niż łączny koszt zakupu dwóch osobnych ubezpieczeń.

Gdzie kupić ubezpieczenie samochodu?

Choć samo ubezpieczenie OC samochodu jest obowiązkowe, kierowca posiada dowolność w wyborze asekuratora, który zajmie się obsługą polisy. Na rynku można bez trudu znaleźć oferty towarzystw ubezpieczeniowych prowadzących działalność w tym zakresie. Zatem jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie samochodu?

Głównym kryterium dla większości kierowców jest oczywiście cena ubezpieczenia. Jednak poza nią warto także zwrócić uwagę na kilka innych czynników. Niektórzy ubezpieczyciele oferują bowiem bardzo atrakcyjne zniżki dla osób, które zdecydują się na zakup polisy komunikacyjnej. Wówczas może okazać się, że np. polisa typu OC/AC będzie bardziej opłacalna niż samo ubezpieczenie OC.

Inne firmy idą o krok dalej i zapewniają swoim klientom darmowe świadczenia dodatkowe przy zakupie wybranych ubezpieczeń. Jest to zdecydowanie najlepsza alternatywa z punktu widzenia kierowcy, gdyż polisę OC i tak trzeba gdzieś kupić. Dlatego też wszystkie dodatkowe korzyści wliczone w cenę ubezpieczenia są przy takiej transakcji bardzo opłacalne.

Oczywiście warto także sprawdzić wiarygodność asekuratora. Co prawda, każda firma sprzedająca ubezpieczenia samochodu i wszelkie inne polisy podlega państwowej kontroli. Jednak dla własnego bezpieczeństwa można poszukać informacji o tym, czy dany asekurator rzetelnie wypełnia swoje zobowiązania.

Online czy stacjonarnie? Jak kupić ubezpieczenie samochodu?

Ubezpieczenia samochodu są sprzedawane na wiele sposobów. Duża konkurencja na rynku sprawia, że poszczególni asekuratorzy próbują dotrzeć do klientów różnymi metodami. Spośród wszelkich dostępnych kanałów sprzedażowych warto wyróżnić działalność stacjonarną oraz internetową.

Stacjonarny zakup ubezpieczenia jest możliwy w placówce wybranego asekuratoralub u agenta. Plusem obydwu metod jest to, że przed podpisaniem dokumentów można dopytać o wszelkie aspekty formalne związane z daną polisą. Niestety, kupowanie ubezpieczenia drogą stacjonarną ma także jedną poważną wadę. Jest nią oczywiście prowizja pobierana zarówno przez agentów, jak i przez pracowników danej firmy. Jej obecność sprawia, że finalna cena ubezpieczenia staje się zauważalnie wyższa.

Na szczęście tego problemu nie mają osoby, które kupują ubezpieczenie online. Dostępność polis elektronicznych jest obecnie bardzo duża, gdyż praktycznie każdy asekurator posiada własny internetowy kanał sprzedaży. Dlaczego warto kupić ubezpieczenie właśnie taką drogą? Po pierwsze, polisy kupowane online są wolne od wszelkich prowizji i innych dodatkowych opłat. Ponadto zakup ubezpieczeń drogą elektroniczną jest bardzo łatwy oraz wygodny, a cała procedura trwa dosłownie kilka minut. Nic więc dziwnego, że większość kierowców kupuje ubezpieczenia przez internet!

Jak ubezpieczyć samochód online? – opis procedury

Zakup ubezpieczeń samochodowych przez internet sprowadza się do wykonania kilku prostych czynności. Przede wszystkim należy oczywiście wybrać ofertę ubezpieczyciela, z którego usług zamierzamy skorzystać. Następnie trzeba wypełnić specjalny formularz uwzględniający dane pojazdu. Podane informacje umożliwią ubezpieczycielowi szybkie wyliczenie składki i wygenerowanie indywidualnej oferty dla danego kierowcy.

Jeżeli przedstawiona oferta jest odpowiednia, należy po prostu wprowadzić do systemu swoje dane osobowe i opłacić składkę. Po przetworzeniu płatności asekurator wysyła komplet dokumentów na podany adres e-mail.

Ubezpieczenie samochodu – podsumowanie

Każdy samochód musi zostać objęty ochroną w ramach ubezpieczenia OC. Jednak poza tym obowiązkowym świadczeniem kierowca może również nabyć inne polisy, które zapewnią dodatkową ochronę samochodu. Spośród wszelkich ubezpieczeń dodatkowych warto wyróżnić polisę AC i assistance, ponieważ te dwa świadczenia są nieocenionym wsparciem w razie różnych nieprzewidzianych sytuacji. Z kolei ubezpieczenie NNW zapewnia kierowcy odszkodowanie, jeżeli dozna on uszczerbku na zdrowiu lub innych szkód w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Jeśli chodzi o zakup ubezpieczeń, najszybszym rozwiązaniem będzie dokonanie transakcji drogą elektroniczną. W ten sposób cała procedura potrwa maksymalnie kilkanaście minut, a komplet dokumentów zostanie dostarczony na podany adres e-mail. Dlatego jest to idealna metoda dla kierowców, którzy chcą szybko i łatwo kupić ubezpieczenie samochodu.