Odprysk na szybie a ubezpieczenie
Ubezpieczenie samochodu

Odprysk na szybie a ubezpieczenie – co robić?

Odprysk na szybie to niewielkie pęknięcie, które może powstać pod wpływem różnych czynników. Najczęściej jest ono wynikiem uderzenia przez niewielki kamień lub bryłkę lodu. Z drugiej strony odpryski mogą powstawać również za sprawą różnicy temperatur, która rozszerza już istniejące pęknięcia. Jednak niezależnie od przyczyny powstania, odprysk na szybie będzie problematyczny dla właściciela pojazdu. Czy w przypadku odprysku na szybie pomoże ubezpieczenie? Co robić w momencie powstania odprysku?

Odprysk na szybie a ubezpieczenie – jaka polisa zapewni pomoc?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC samochodu to ubezpieczenie, które musi mieć każdy właściciel samochodu. Niestety, taka polisa w ogóle nie chroni samego posiadacza ani jego pojazdu. Jeżeli więc kierowca chciałby uzyskać ochronę przed uszkodzeniem auta, powinien zwrócić uwagę na inne świadczenia.

Jeżeli chodzi o odprysk na szybie, ubezpieczenie faktycznie może zapewnić pomoc. Kierowcy mają więc do wyboru dwa różne świadczenia. Pierwszym z nich jest polisa autocasco, czyli popularne ubezpieczenie AC. Polisa AC zapewnia pomoc w przypadku uszkodzenia pojazdu na skutek różnych zdarzeń losowych. To oznacza, że kierowca będzie mógł skorzystać z posiadanej ochrony w razie powstania odprysku na szybie. Ponadto AC zapewni ochronę przed kradzieżą pojazdu.

Drugą alternatywą będzie dedykowane ubezpieczenie szyb. Taka polisa rzadko kiedy jest dostępna w formie indywidualnego świadczenia. Znacznie częściej można ją zamówić jako rozszerzenie w polisach OC i AC. Ubezpieczenie szyb zapewnia pomoc finansową w naprawie lub wymianie uszkodzonej szyby. Asekurator może wtedy zwrócić kierowcy część kosztów naprawy albo całkowicie ją zrefundować. Szczegółowy zakres gwarantowanej pomocy zależy od warunków wybranej polisy.

Odprysk na szybie a wymiana szyby – czy jest to konieczne?

Praktycznie każde widoczne uszkodzenie szyby wymaga reakcji. W przeciwnym razie właściciel samochodu ryzykuje tym, że odprysk zacznie się powiększać i doprowadzi do powstania kolejnych pęknięć. Czy to oznacza konieczność wymiany szyby przy powstaniu niewielkiego odprysku?

Nie do końca. Jeżeli odprysk jest rzeczywiście niewielki, kierowca może zlecić próbę jego usunięcia lub spróbować usunąć go samodzielnie. W tym celu należy zaopatrzyć się w specjalny zestaw naprawczy. Co jasne, usunięcie odprysku (samodzielne lub w serwisie) będzie wiązać się z pewnymi wydatkami. Niemniej takie koszty będą znacznie niższe od wydatku w postaci zakupu i montażu zupełnie nowej szyby.

Więcej informacji na temat polis dla kierowców można znaleźć w bazie serwisu Polisoteka.pl.