Po jakim czasie przychodzi mandat z fotoradaru?
Ubezpieczenie samochodu

Po jakim czasie przychodzi mandat z fotoradaru?

Fotoradary zapracowały na miano prawdziwej zmory kierowców. Sama idea ich stosowania, a także zasady działania fotoradarów budzą sporo wątpliwości. Faktem jest jednak to, że każdego roku kierowcy otrzymują mandaty wystawione na podstawie zdjęć z fotoradaru. Procedura doręczenia takich mandatów musi przebiegać w ściśle określony sposób. Po jakim czasie przychodzi mandat z fotoradaru? Co robić w sytuacji, kiedy mandat przyszedł po upływie terminu?

Po jakim czasie przychodzi mandat z fotoradaru?

Aktualne regulacje prawne dotyczące wystawiania mandatów karnych nie są do końca precyzyjne. Teoretycznie policjanci mają aż 180 dni na wystawienie takiego mandatu. Jednak z drugiej strony mandat powinien zostać wystawiony w ciągu 60 dni od momentu ustalenia sprawcy. Co jasne, ustalenie sprawcy w przypadku zdjęć z fotoradaru nie jest proste. Dlatego kierowcy z reguły otrzymują takie mandaty po upływie kilku tygodniu od wykroczenia.

Rzecz jasna mandat może przyjść nieco wcześniej lub nieco później. Tak naprawdę wszystko pod tym względem zależy od procedur stosowanych przez poszczególne jednostki policji.

Przeterminowany mandat z fotoradaru – co można zrobić?

Przekroczenie dopuszczalnego terminu wysłania mandatu bez wątpienia jest naruszeniem procedur. Tym samym kierowcy mogą wykorzystać fakt zbyt późnego dostarczenia mandatu do odmowy jego przyjęcia. Jednak tutaj pojawia się jeden istotny problem.

W przypadku przekroczenia opisanego terminu policja może skierować do sądu wniosek o ukaranie kierowcy. Wówczas ewentualna grzywna nie zostanie nałożona na podstawie mandatu, gdyż uzasadnieniem będzie wydany wyrok sądowy.

Warto również dodać, że wykroczenia drogowe przedawniają się po upływie roku. Wyjątek dotyczy wykroczeń, które skutkowały wszczęciem postępowania karnego. W tym przypadku przedawnienie następuje po upływie 2 lat.

Po więcej informacji na temat obowiązków i sankcji stosowanych wobec kierowców zapraszamy do odwiedzenia serwisu Polisoteka.pl.