Zgłoszenie małżonka do ubezpieczenia zdrowotnego
Ubezpieczenie zdrowotne

Zgłoszenie małżonka do ubezpieczenia

Zgodnie z polskim prawem praktycznie wszyscy obywateli mogą zostać objęci państwowym ubezpieczeniem zdrowotnym NFZ. Warto jednak wiedzieć o tym, że podstawy do uzyskania takiej ochrony mogą być zupełnie inne. Zdecydowana większość dorosłych obywateli otrzymuje dostęp do państwowego ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia. Jednak takie osoby mogą również zadbać o ubezpieczenie swojej żony lub męża. Zatem jak wygląda zgłoszenie małżonka do ubezpieczenia zdrowotnego? O jakich procedurach oraz zasadach należy pamiętać? Zachęcamy do przeczytania naszego tekstu.

Jak wygląda zgłoszenie małżonka do ubezpieczenia zdrowotnego?

Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie otrzymuje państwowe ubezpieczenie zdrowotne. Wynika to z faktu, że pracodawca ma obowiązek odprowadzić stosowną składkę zdrowotną w imieniu swojego pracownika. Dzięki temu zatrudniona osoba posiada prawo do korzystania ze świadczeń NFZ aż do ustania stosunku pracy.

Co więcej, zatrudnionemu pracownikowi przysługuje prawo zgłoszenia do ubezpieczenia członków swojej najbliższej rodziny. Dotyczy to zarówno dzieci, jak i właśnie małżonków.

Kiedy zachodzi potrzeba zgłoszenia żony lub męża do ubezpieczenia zdrowotnego? Najczęstszym powodem jest utrata pracy przez małżonka. W momencie utraty zatrudnienia dana osoba traci również prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Co prawda, osoby bezrobotne mogą zgłosić się do urzędu pracy i dokonać rejestracji jako bezrobotny. Wówczas to urząd pracy odpowiada za zgłoszenie takiej osoby do ubezpieczenia.

Jeżeli jednak ktoś nie chce się rejestrować jako bezrobotny, ubezpieczenie przez małżonka będzie dobrą alternatywą. W jaki sposób przebiega taka procedura? To już zależy od formy zatrudnienia:

  1. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę/zlecenie zgłaszają pracodawcy chęć dopisania małżonka do ubezpieczenia. Po uzyskaniu takiej informacji pracodawca musi wypełnić wszystkie formalności i potwierdzić dopisanie małżonka do ubezpieczenia.
  2. Przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą mogą samodzielnie dopisać małżonka do swojego ubezpieczenia zdrowotnego. W tym celu należy jedynie wypełnić druk oznaczony jako ZUS ZCNA.

Zgłoszenie żony do ubezpieczenia zdrowotnego – jakie dokumenty będą potrzebne?

Najważniejszym dokumentem do zgłoszenia małżonka jest więc wspomniany druk ZUS ZCNA. Jedyna różnica dotyczy samej procedury jego składania. Osoby samozatrudnione muszą zrobić to samodzielnie. Natomiast pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę/zlecenie po prostu zgłaszają taki fakt swojemu pracodawcy. To on w imieniu pracownika wypełnia niezbędne dokumenty i przekazuje je dalej.

Formalności są więc w tym przypadku ograniczone do minimum. Warto jednak wspomnieć o jednej ważnej kwestii. Czas na zgłoszenie małżonka do ubezpieczenia zdrowotnego wynosi 7 dni od momentu zaistnienia stosownych okoliczności. Jeżeli więc żona lub mąż utraci prawo do ubezpieczenia, małżonek ma 7 dni na zgłoszenie tego faktu.

Warto również wspomnieć o tym, że zgłoszenie małżonka do ubezpieczenia zdrowotnego nie powoduje wzrostu składek. Jest więc to bardzo istotna informacja dla wszystkich przedsiębiorców odpowiadających za samodzielnie płacenie składek zdrowotnych.

Zgłoszenie żony do prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego – co i jak?

Jeszcze prostsze jest zgłoszenie swojego małżonka do prywatnej polisy zdrowotnej. W przypadku takich świadczeń wspomniana możliwość dotyczy także par będących w związkach nieformalnych. Jest więc to ważny atut dla osób żyjących wraz z partnerami. Wystarczy tylko zgłosić swojemu ubezpieczycielowi chęć dopisania partnera lub małżonka do posiadanej polisy. Po uzyskaniu takiej informacji asekurator powinien przestawić określone warunki.

Jeśli chodzi o wady takiego rozwiązania, prywatne polisy zdrowotne mają charakter odpłatny i każdy musi opłacać własną składkę. Dotyczy to również par żyjących razem. Warto zatem pamiętać, że zgłoszenie partnera do ubezpieczenia prywatnego spowoduje wzrost wysokości składki.

Podsumowanie

W Polsce wszyscy ubezpieczeni obywatele mają prawo dopisać swojego małżonka do posiadanego ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to bardzo proste, ponieważ wystarczy tylko wypełnić i złożyć druk oznaczony jako ZUS ZCNA. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą muszą to zrobić samodzielnie, a zatrudnieni powinni przekazać zamiar ubezpieczenia małżonka swojemu pracodawcy. Co ważne, objęcie małżonka swoim ubezpieczeniem nie wpływa na wzrost płaconych składek. Wyjątkiem jest dopisanie żony lub męża do prywatnej polisy zdrowotnej. Wtedy wysokość składki rzeczywiście wzrośnie.