Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu – nie stracisz pieniędzy podczas nagłej zmianie planów!

Kiedy pojawia się atrakcyjna cenowo oferta wyjazdu na wczasy, wielu z nas postanawia z niej skorzystać. Nawet jeżeli urlopu jeszcze nie widać na horyzoncie. Wówczas trzeba liczyć się z tym, że plany mogą ulec zmianie tuż przed samym wyjazdem. Warto kupić ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu, które w takiej sytuacji zapewni zwrot pieniędzy za opłaconą wycieczkę, noclegi czy bilety podróżne.

Dlaczego ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu jest dobrym wyborem?

Podczas zakupu wycieczki z biura podróży z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem należy pamiętać o tym, że w razie rezygnacji żaden z touroperatorów nie zwróci nam w całości jej kosztów. A przecież nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy tuż przed samym jej rozpoczęciem nie spotka nas nieoczekiwane zdarzenie, które uniemożliwi wyjazd. Już na dzień przed wyjazdem zazwyczaj odzyskamy tylko 10% wartości wycieczki. Z kolei w sytuacji, kiedy organizujemy wyjazd na urlop we własnym zakresie, w razie rezygnacji nie możemy liczyć na zwrot zaliczki za zarezerwowane noclegi. Nie możemy też liczyć na zwrot kosztów za bilety podróżne, na przykład lotnicze. Droższe linie zwracają wyłącznie koszty poniesione w związku z opłatami lotniskowymi. Wyjątek stanowi śmierć pasażera lub członka jego najbliższej rodziny – wówczas także za bilety. Być może nie są to astronomiczne sumy, ale w końcu to też pieniądze, na które ciężko pracujemy. Dlatego zamiast machnąć na nie ręką lepiej je odzyskać i przeznaczyć na przykład na wyjazd w innym terminie. Kupując ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu nie zapewniasz sobie ochrony ubezpieczeniowej w trakcie wakacji. Pamiętaj o zakupie ubezpieczenia turystycznego.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu – najważniejsze informacje

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu gwarantuje (pod pewnymi warunkami) zwrot poniesionych kosztów w związku z wyjazdem. Towarzystwa ubezpieczeniowe w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) wskazują na sytuacje losowe, które są podstawą do otrzymania odszkodowania za rezygnację z wycieczki z biura podróży lub za niewykorzystane, a zarezerwowane noclegi i bilety podróżne – w przypadku organizacji urlopu na własną rękę. Do sytuacji, które uprawniają do otrzymania odszkodowania, najczęściej należą:

  • Nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie ubezpieczonego, lub najbliższego członka rodziny (współmałżonka, dziecka);
  • Śmierć ubezpieczonego lub najbliższego członka rodziny;
  • Nasilenie objawów choroby przewlekłej;
  • Powikłania w ciąży lub poród przed 32 tygodniem ciąży;
  • Udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych podczas wyjazdu (dowodu osobistego, paszportu);
  • Uszkodzenie mienia w wyniku działania żywiołu, rozboju i kradzieży;
  • Utrata pracy;
  • W przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne wyznaczenie przez pracodawcę terminu rozpoczęcia pracy na dzień trwania wyjazdu;
  • W przypadku uczniów lub studentów wyznaczenie przez egzaminatora terminu egzaminu poprawkowego na dzień trwania wyjazdu;
  • Uzasadnione zagrożenie zamachem terrorystycznym w miejscu wyjazdu.

Trzeba jednak pamiętać, że oferty towarzystw ubezpieczeniowych są zróżnicowane. Dlatego przed zakupem polisy należy dokładnie przeczytać OWU, jakie dany ubezpieczyciel proponuje. Nie zawsze wszystkie z przedstawionych sytuacji znajdują się w zakresie polisy i są podstawą do otrzymania zwrotu kosztów za rezygnację z wycieczki. Warto mieć to na uwadze i przy wyborze polisy kierować się długością listy zdarzeń, na których wypadek ubezpieczenie zapewnia ochronę. Im jest dłuższa, tym lepiej. Nie zawsze też ubezpieczenie jest dostępne dla wyjazdu zorganizowanego we własnym zakresie.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Kiedy ubezpieczenie nie zapewnia odszkodowania?

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu nie jest tak jak żadna polisa, wolne od wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Są to sytuacje, w których ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania pomimo tego, że do wyjazdu nie doszło. Jeżeli w chwili zakupu wycieczki istniały obiektywne przeciwskazania do odbycia podróży, jak zły stan zdrowia, polisa nie zapewnia żadnej ochrony. Tak samo dzieje się w sytuacji, kiedy ceny walut w państwie, do którego wybieramy się na urlop wzrosną, a nas na to zwyczajnie nie stać i jesteśmy zmuszeni odwołać wyjazd. Choroby psychiczne, alkoholizm, zażywanie substancji psychoaktywnych, próby samobójcze i okaleczanie się także zwalniają ubezpieczyciela z obowiązku wypłaty odszkodowania.

Jak kupić polisę?

W przypadku wycieczki z biura podróży ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu może być kupione razem z polisą turystyczną oferowaną przez touroperatora. Wówczas otrzymamy propozycję rozszerzenia standardowej polisy podróżnej o ryzyko kosztów rezygnacji z wyjazdu. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji możesz też kupić online w Polisotece – wypełnij krótki formularz, wybierz ubezpieczenie, a Polisę dostaniesz na podany przez Ciebie adres email.
Ubezpieczenie kupione w Polisotece zapewni Ci całkowity zwrot kosztów poniesionych w związku z wycieczką.

Co poza ubezpieczeniem rezygnacji z podróży

Przed wyjazdem za granicę warto zadbać o zakup polisy turystycznej, które jest pakietem ubezpieczeń, które mają na celu zapewnić Ci bezpieczeństwo i komfort podczas wyjazdu zagranicznego. Podstawowym celem ubezpieczenia turystycznego jest zapewnienie opieki medycznej za granicę, czyli ubezpieczenie kosztów leczenia (KL). Kolejnym ważnym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) oraz OC w podróży. Polisę turystyczną warto rozszerzyć o ubezpieczenie bagażu lub ubezpieczenie sprzętu sportowego. Wybierając ubezpieczenie pamiętaj, żeby wybrać odpowiednią wysokość sum ubezpiecznia, tak by wybrana kwota wystarczyła na pokrycie poniesionych strat, a w szczególności na pokrycie kosztów leczenia.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć