ubezpieczenie podróży służbowej
Ubezpieczenie turystyczne

Praca za granicą – jakie ubezpieczenie wybrać? ubezpieczenie podróży służbowej, a polisa turystyczna

Praca za granicą stała się dla części Polaków koniecznością. Jeżeli wybierasz się za granicę do pracy – pamiętaj o wykupieniu ubezpieczenia na okres wyjazdu.
Zanim kupisz ubezpieczenie, pamiętaj o kilku szczegółach. Ubezpieczenie podróży służbowej różni się od typowego ubezpieczenia turystycznego. Podpowiemy Ci jak wybrać dobre ubezpieczenie i na co musisz zwrócić uwagę. Ubezpieczenie podróży służbowej jest bardzo podobne do standardowego ubezpieczenia turystycznego, ale są jednak różnice, które mogą się okazać bardzo istotne.

Ubezpieczenie do pracy za granicą, a polisa turystyczna – czym się różną?

Ubezpieczenie do pracy za granicą odróżnia od standardowej polisy turystycznej zakres ubezpieczenia, ale przede wszystkim ryzyko ubezpieczeniowe, które związane jest z tym, czym będzie zajmował się podczas wyjazdu. Istotny wpływ na wysokość składki będzie miał wiek ubezpieczonego, a także miejsce docelowe – czyli kraj, w którym podejmujemy pracę.

Praca za granica, a wyjazd służbowy

Ubezpieczyciele rozróżniają dwa rodzaje ryzyka związanego z pracą. W ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdziesz dwie definicje pracy z rozróżnieniem pracy na umysłową i fizyczną. Jeśli zamierzasz pracować fizycznie, pamiętaj o podaniu tej informacji przed zawarciem polisy. Składka będzie droższa, ale jeśli nie poinformujesz o tym, a coś się stanie – ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

Dlaczego tak się dzieje? Praca fizyczna, szczególnie ta wykonywana z użyciem narzędzi niesie za sobą większe ryzyko oraz, to że uraz będzie poważny.

„Praca fizyczna – podjęcie przez Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej zawodów i czynności wykonywanych w celach zarobkowych i niezarobkowych, jak również w ramach szkoleń praktycznych/zawodowych oraz wolontariatu i praktyk, które opierają się głównie na sile mięśni i umiejętnościach praktycznych (za wyjątkiem praktyk szkolnych i studenckich nie mających
znamion pracy fizycznej takich jak praktyki w recepcji, hotelu, praktyki na uczelni). Przez wykonywanie pracy fizycznej rozumie się wykonywanie wszelkich prac fizycznych a w szczególności czynności z użyciem niebezpiecznych narzędzi, substancji chemicznych, prac spawalniczych, na platformach wiertniczych, prac przy urządzeniach elektrycznych wysokiego napięcia,
prac na wysokościach, remontowo – budowlanych, prac w transporcie (za wyjątkiem pracy kierowcy delegowanego w ramach delegacji służbowej za granicę przez pracodawcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – tylko wariant BUSINESS), w rolnictwie, pod ziemią, w hutnictwie, stoczniach, prac związane ze ścinką i obróbką drewna, prac w usługach gastronomicznych. Za pracę fizyczną nie uważa się prac wykonywanych przez Ubezpieczonego w ramach czynności życia codziennego.”
Zgodnie z definicją Signal Iduna za pracę fizyczną nie uważa się  prac związanych z życiem codziennym.

Choroby przewlekłe

Jeżeli leczysz się lub zdiagnozowano u Ciebie chorobę przewlekłą, w związku z którą Twój stan zdrowia mógłby się pogorszyć, a nie zaznaczysz kupując ubezpieczenie klauzuli choroba przewlekła – możesz nie dostać odszkodowania i będziesz musiał sam zapłacić za leczenie.

Przykładowo, jeśli byłeś pod opieką kardiologa lub wiedziałeś o tym, że masz problemy z sercem i dostaniesz zawału, ubezpieczyciel nie będzie chciał pokryć kosztów hospitalizacji, jeżeli nie podałeś tej informacji podczas wyliczenia składki.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Wybierając się do pracy zagranicą  jednym z ważniejszych ubezpieczeń będzie ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych wypadków NNW, które powinien mieć każdy. Zazwyczaj posiadane przez większość z nas ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych wypadków NNW w życiu codziennym obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej, dlatego w razie wyjazdu z kraju powinieneś się zatroszczyć o zakup ubezpieczenia z możliwie jak najwyższą sumą ubezpieczenia. Pamiętaj, że świadczenie z tytułu ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych wypadków NNW uzależnione jest od dwóch czynników – sumy ubezpieczenia oraz procentowego uszczerbku na zdrowiu.

Leczenie za granicą

Słyszałeś pewnie o karcie EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego). Niestety z przywileju korzystania z karty mogą jedynie objęci ochroną zdrowotną NFZ. Jeżeli jesteś ubezpieczony w Polsce, możesz korzystać z publicznej opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Musisz przed wyjazdem wyrobić sobie kartę w oddziale NFZ. Rozwiązanie to jest dobre dla turystów, uczniów oraz osób wyjeżdżających na w delegację. Inaczej jest w przypadku, gdy będziesz zatrudniony u zagranicznego pracodawcy. W takim wypadku musisz sam zatroszczyć się o Ubezpieczenie Kosztów Leczenia (KL). Wybierając wysokość sumy ubezpieczenia, weź pod uwagę to ile kosztuje opieka medyczna w kraju w którym będziesz pracował. Musisz być rozważny i pamiętać, że ubezpieczyciel zapłaci koszty tylko do wybranej przez Ciebie sumy ubezpieczenia.

W pozostałe ubezpieczenia wchodzące w skład pakietu podróżnego do pracy za granicą nie różnią się od standardowego ubezpieczenia turystycznego. Przed wyjazdem powinieneś rozważyć, zakup ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczenie bagażu.

Oferta dopasowana Twoich potrzeb!!!

Pamiętaj!!! Przed wyjazdem służbowym lub wyjazdem do pracy za granicę musisz zadbać o swoje bezpieczeństwo. Kup ubezpieczenie przez internet w Polisotece bez wychodzenia z domu! Wypełnij prosty formularz, wybierz zakres – Polisę otrzymasz mailem. Zakup przez internet – najłatwiejszym i najwygodniejszym sposobem.