Ubezpieczenie w Tatry Słowackie
Ubezpieczenie turystyczne

Jakie ubezpieczenie w Tatry Słowackie? Co wybrać w góry na Słowacji?

Tatry są pasmem górskim zlokalizowanym na granicy polsko-słowackiej. Jednak to na terytorium naszych sąsiadów znajdują się wszystkie najwyższe wierzchołki Tatr, czyli szczyty mające ponad 2600 metrów. Są to: Gerlach, Łomnica, Lodowy Szczyt oraz Durny Szczyt. Dlatego też słowackie szczyty cieszą się dużym zainteresowaniem wśród amatorów górskich wędrówek. Należy jednak pamiętać o tym, że na Słowacji obowiązują nieco inne zasady dotyczące wspomnianego trekkingu. Reguły te zostały ujęte w regulaminie TANAP-u (Tatranský národný park), czyli najstarszego parku narodowego na terytorium Słowacji. O czym więc muszą wiedzieć turyści? Jakie ubezpieczenie w Tatry Słowackie wybrać? Zapraszamy do lektury!

Czy ubezpieczenie w Tatry Słowackie jest obowiązkowe?

Biorąc pod uwagę tylko regulacje prawne, ubezpieczenie w Tatrach Słowackich nie ma statusu obowiązkowego. Tym samym turyści mogą samodzielnie zadecydować o tym, czy kupią ubezpieczenie turystyczne.

Przy omawianiu tego zagadnienia nie można jednak pominąć dwóch istotnych kwestii. Po pierwsze, na terenie TANAP-u działa HZS, czyli Horská záchranná služba. Jest to odpowiednik polskiego TOPR-u, czyli organizacja odpowiedzialna za ratownictwo górskie. Jednak w przeciwieństwie do polskiego TOPR-u – HZS pobiera opłaty za organizowanie akcji ratunkowych. Jeżeli więc turysta wezwie słowackich ratowników, ci wystawią mu rachunek po zakończeniu akcji. Taką należność można uregulować z własnej kieszeni lub opłacić ją przy pomocy ubezpieczenia. Nie trzeba chyba dodawać, które rozwiązanie jest korzystniejsze dla turysty.

Oprócz tego na terytorium Słowacji obcokrajowcy mogą być zobowiązani do pokrycia części kosztów leczenia. Co jasne, Polacy mają wtedy prawo do korzystania z karty EKUZ. Jednak warto wiedzieć o tym, że nawet EKUZ nie gwarantuje pełnej refundacji leczenia. Tylko ubezpieczenie turystyczne może zapewnić kompleksową refundację zagranicznego leczenia do określonej kwoty.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia w góry na Słowacji?

Na bazie opisanych wyżej informacji można wyciągnąć pierwsze ważne wnioski. Dobre ubezpieczenie w Tatry Słowackie musi gwarantować pokrycie kosztów ratownictwa oraz akcji poszukiwawczej. Tylko taki zapis pozwoli bowiem na uzyskanie środków, które pokryją wszystkie koszty działań HZS-u.

Oprócz tego warto zwrócić uwagę na kwestię ogólnych kosztów leczenia (KL). Taka refundacja pozwoli na pokrycie także tych wydatków, które nie podlegają pod zakres karty EKUZ. Warto więc zadbać o to, aby koszty leczenia również były wysokie.

Na szczęście położenie Słowacji sprawia, że zorganizowanie ewentualnego transportu medycznego do kraju będzie stosunkowo łatwe. Dlatego nie trzeba się zbytnio o to martwić.

Jakie ubezpieczenie wybrać w góry na Słowacji?

Omawianie poszczególnych świadczeń trzeba zacząć od wskazania polisy dostępnej w ofercie PZU. Ubezpieczenie NNW na Szlaku powstało bowiem z myślą o uprawianiu taternictwa. Taka polisa jest dostępna dla osób, które planują wędrówki po polskiej lub słowackiej stronie Tatr. Poza gwarantowanym odszkodowaniem NNW opisywana polisa zapewnia również zwrot kosztów ratownictwa na terenie TANAP-u. Z tego względu warto mieć na uwadze to dedykowane rozwiązanie dla wszystkich taterników.

Oprócz tego turyści mogą zdecydować się na jedno ze zwykłych ubezpieczeń turystycznych. Jeśli tylko taka polisa obejmuje trekking lub inny sport górski, nic nie stoi na przeszkodzie do jej zakupu.

Ile kosztuje ubezpieczenie w Tatry Słowackie?

Wspomniana polisa NNW na Szlaku od firmy PZU jest dostępna w dwóch wariantach czasowych. Wersja jednodniowa kosztuje tylko 2,50 zł. Z kolei za 7-dniową polisę należy zapłacić 17,50 zł. Nie jest więc to wysoka cena za polisę NNW z gwarancją ratownictwa górskiego.

Jeśli chodzi o turystyczne ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży, tutaj stawki mogą być bardzo zróżnicowane. Zazwyczaj za 7-dniową polisę obejmującą ochronę w czasie uprawiania sportów wysokiego ryzyka trzeba średnio zapłacić około 40-60 złotych.

Podsumowanie

Podczas wędrówki po Tatrach Słowackich turysta podlega pod regulacje prawne TANAP-u. Te z kolei różnią się od zasad obowiązujących na terenie TPN-u. Najważniejszą różnicą jest fakt, że słowackie pogotowie górskie (HZS) nie jest darmowe, a turyści muszą płacić za wezwanie ratowników. Jest więc to jeden z najważniejszych argumentów przemawiających za zakupem ubezpieczenia. Jeśli planujesz wędrówkę po Tatrach Słowackich, kup ubezpieczenie turystyczne obejmujące koszty ratownictwa górskiego lub wybierz polisę NNW na Szlaku.