Choroba przewlekła a ubezpieczenie turystyczne
Ubezpieczenie turystyczne

Choroba przewlekła a ubezpieczenie turystyczne

Urlop to wyczekiwany czas odpoczynku od pracy i obowiązków. Chętnie spędzamy go poza domem: w kraju i za granicą, latem i zimą. Planujemy wyjazd lub wyjeżdżamy spontanicznie. Niestety choroba przewlekła nie da nam wolnego na czas wyjazdu. Dlatego, jeśli zmagamy się z takim schorzeniem, koniecznie powinniśmy zapewnić sobie ochronę w postaci właściwej polisy.

Kiedy się ubezpieczyć?

Zawsze wtedy, kiedy chcemy spędzić wczasy, czy ferie za granicą. I niezależnie od tego, czy wyjazd organizujemy na własną rękę, czy wyjeżdżamy przez biuro podróży. Jeśli chorujemy przewlekle, polisa na wypadek następstw takiej choroby jest niezbędna. Bo chociaż urlop to czas wolny od trosk, nie powinniśmy tracić zdrowego rozsądku. W końcu nawet w czasie odpoczynku może dojść do nasilenia objawów, pogorszenia stanu zdrowia i innych, nagłych zdarzeń wynikających z choroby przewlekłej (np. zawału serca, czy wylewu). Prywatne ubezpieczenie zapewni nam i naszym bliskim poczucie bezpieczeństwa. Co prawda, jeśli opłacamy w Polsce składki, na terenie Unii Europejskiej mamy prawo korzystać z EKUZ. Jednak to nie wystarczy — EKUZ zapewnia wyłącznie podstawową opiekę medyczną w nagłych wypadkach i chorobach. Poza tym, jak wskazują statystyki, coraz chętniej wybieramy wypoczynek w odleglejszych zakątkach świata. Właśnie z tych powodów prywatna polisa nie jest bezsensownym wydatkiem.

Zakres polisy

Ubezpieczenie od następstw chorób przewlekłych jest rozszerzeniem standardowej polisy turystycznej, której zakres, w dużym uproszczeniu, obejmuje:

  • zwrot podstawowych kosztów leczenia,
  • odszkodowanie za następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW),
  • organizację pomocy w ramach assistance (np. umówienie wizyty lekarskiej),
  • OC w życiu prywatnym, które gwarantuje odszkodowanie za szkody wyrządzone osobom trzecim (np. za nieumyślne zniszczenie ich mienia).

Natomiast rozszerzenie o choroby przewlekłe zapewnia dodatkowo pokrycie kosztów leczenia za granicą, które są wynikiem nasilenia się objawów lub pojawienia się powikłań wynikających właśnie z choroby przewlekłej. Co więcej, w razie konieczności wynikającej z tego rodzaju choroby, towarzystwo ubezpieczeniowe bierze odpowiedzialność za transport medyczny ubezpieczonego do Polski, a nawet za transport jego zwłok. Wszystko to ma ogromne znaczenie. Szczególnie jeśli uświadomimy sobie, że opłacenie kosztów leczenia specjalistycznego czy transportu to kwota rzędu nawet kilkunastu tysięcy euro. Tymczasem polisę możemy kupić już za kilkadziesiąt złotych.

Choroba przewlekła, czyli co konkretnie?

Chorobę przewlekłą (chroniczną) najprościej opisać jako schorzenie, które rozwija się powoli (z początku objawy mogą być niewidoczne), ma długotrwały przebieg (trwa miesiącami, a nawet latami) i wymaga specjalistycznej opieki. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) przeczytamy, że ubezpieczenie od chorób przewlekłych jest ważne wówczas, gdy choroba zostanie zdiagnozowana przed zawarciem polisy, a ubezpieczony posiada dokumentację medyczną, która potwierdza ten fakt. Warto też zauważyć, że choroba przewlekła według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) to nie to samo co choroba przewlekła w rozumieniu OWU. Towarzystwa ubezpieczeniowe gwarantują ochronę w związku z (między innymi) następującymi chorobami:

  • Astmą (nasilenie objawów może doprowadzić do uduszenia się),
  • Cukrzycą (może doprowadzić do śpiączki cukrzycowej),
  • Nadciśnieniem tętniczym (może doprowadzić do zawału serca),
  • Chorobą wieńcową (może doprowadzić do zawału serca lub udaru mózgu).

Natomiast według towarzystw ubezpieczeniowych chorobą przewlekłą nie jest: choroba psychiczna i depresja, choroba wrodzona, choroba przeniesiona drogą płciową, zakażenie wirusem HIV, ani AIDS. W tych przypadkach nawet rozszerzenie polisy o choroby przewlekłe nie zapewnia ochrony. I nie jest to jedyna sytuacja, kiedy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.

Kiedy jeszcze polisa nie zapewnia ochrony?

Może się zdarzyć tak, że lekarz odradza nam zagraniczne wojaże z uwagi na nasz stan zdrowia, czy przebytą niedawno operację. W tych okolicznościach ubezpieczyciel także nie wypłaci odszkodowania, powołując się przy tym na opinię lekarską. Należy też pamiętać o okresie karencji, który dla polis turystycznych wynosi zwykle do 7 dni. W tym czasie polisa pomimo opłacenia składki nie zapewnia nam ochrony. Z tego powodu nie warto pozostawiać jej zakupu na ostatnią chwilę.

Jak wybrać najlepszą ofertę?

Decydując się na wyjazd z biurem podróży, otrzymamy podstawowe ubezpieczenie turystyczne i propozycję rozszerzenia oferowanej polisy o następstwa chorób przewlekłych. Nikt nas jednak nie zmusi do ubezpieczenia się na taką okoliczność, czy udowodnienia, że jesteśmy zdrowi. Sami musimy mieć na uwadze własne dobro. Nawet jeśli nasz wyjazd jest organizowany przez biuro podróży, interesującą nas polisę możemy kupić we własnym zakresie. Najłatwiej zrobić to bez wychodzenia z domu — przez internet. W Polisotece wystarczy wypełnić formularz i wybrać zakres ubezpieczenia, a polisę otrzymamy na maila. Nic prostszego