NNW – Czy dostaniesz odszkodowanie?

Wykupiłeś ubezpieczenie NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) i doznałeś uszkodzenia ciała. W takiej sytuacji, należy Ci się odszkodowanie. Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne, co oznacza że regulowane jest przez zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczeń (OWU). Czyli wszystkie informacje dotyczące procesu uzyskania odszkodowania zawarte są w książeczce, którą otrzymałeś przed zawarciem umowy. W tym tekście podpowiem Ci, na co należy zwrócić uwagę przy ubieganiu się o odszkodowanie?

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków często jest dodatkiem do różnego typu ubezpieczeń. Możesz je dokupić ubezpieczając samochód, mieszkanie, a nawet kupując ubezpieczenie turystyczne. W szkole nauczyciele nakłaniają nas do kupienie ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków tzw. ubezpieczenie szkolene. Możesz również kupić NNW solo, ale wówczas jest dość drogie. Czym wymienione ubezpieczenia różnią się od siebie i czy można mieć tylko jedno?

  • NNW komunikacyjne – dotyczy nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu lub użytkowaniem pojazdu. W praktyce oznacza to, że świadczenie zostanie wypłacone, jeśli doznałeś uszczerbku na zdrowiu np. podczas wypadku komunikacyjnego lub podczas wsiadania do samochodu. Dość często w umowie określone jest kogo obejmuje ochrona ubezpieczeniowa np. NNWK – czyli Kierującego pojazdem, NNWP pasażerów lub ubezpieczenie obejmujące ochroną jednych i drugich. Ubezpieczając pojazd w zakresie OC zapewniasz ochronę wszystkim pasażerom, ale nie zapewniasz ubezpieczenia kierowcy pojazdu, dlatego ubezpieczenie jest konieczne szczególnie w wariancie dla kierowcy.
  • NNW Domowe – ubezpieczenie, które kupisz razem z polisą domu lub mieszkania. Ubezpieczenie jest imienne i w ramach umowy możesz objąć ochroną ubezpieczeniową wszystkich domowników. Patrz na listę wyłączeń – ponieważ ochrona może nie zadziałać w przypadku uprawiania sportu.
  • NNW Turystyczne – jest jednym ze składników polisy turystycznej niezbędnej podczas wyjazdu na urlop lub wyjazdu służbowego za granicę. Ubezpieczenie to, działa w okresie obowiązywania polisy turystycznej. Możesz kupić je również kupić przed wyjazdem turystycznym na ternie Polski. Pamiętaj!Musisz podać prawdziwe informacje dotyczące sposobu spędzania czasu, tj. jakie dyscypliny sportu zamierzasz uprawiać podczas wakacji oraz udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące chorób przewlekłych. Jeżeli skłamiesz i będziesz miał wypadek – pożegnaj się z odszkodowaniem.
  • NNW Szkolne – w ostatnich latach było bardzo głośno o tego rodzaju ubezpieczeniach, ponieważ dyrektorzy szkół wymuszali na rodzicach zakup ubezpieczenia, wciskając KIT, że są to ubezpieczenia obowiązkowe. BZDURA!!! Jest to ubezpieczenie dobrowolne – warto je kupić, ale najlepiej we własnym zakresie – np. dołączone do ubezpieczenia domu lub mieszkania.Przewagą ubezpieczeń kupionych samodzielnie (zamiast grupowego ubezpieczenia szkolnego) jest możliwość samodzielnego i świadomego wyboru ubezpieczyciela i wysokości sumy ubezpieczenia. Oferty szkół są masówkami i nie są korzystne.

Definicja nieszczęśliwego wypadku

Każdy ubezpieczyciel w OWU określa definicję nieszczęśliwego wypadku. Mogą być w niej wymienione zapisy za np. że jest to zdarzenie związane z ruchem pojazdu (dla NNW dołączonego do polisy komunikacyjnej) lub dla zdarzeń zaistniałych w domu w przypadku ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w związku z ubezpieczeniem domu – wspólnym mianownikiem wszystkich definicji ubezpieczycieli jest to, że zdarzenie jest to zdarzenie zewnętrzne, nagłe, powstałe w sposób nieprzewidywalny oraz wbrew Twojej woli. Bardzo istotnym czynnikiem jest to, że nie wywołałeś zdarzenia szkodowego.

Wyłączenia

Kolejnym punktem w OWU, z którym musisz się zapoznać są wyłączenia z odpowiedzialności, tj. wszystkie sytuacje w których ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli Twój przypadek nie został wymieniony w tym punkcie, możesz ubiegać się o wypłatę odszkodowania.
UWAGA!!!Wyłączone są szkody powstałe pod wpływem alkoholu, a także szkody będące następstwem przewlekłej choroby (o ile nie poinformowałeś ubezpieczyciela o przewlekłej chorobie). W praktyce oznacza to brak odszkodowania np. gdy złamiesz nogę podczas upadku związanego z zasłabnięciem, a leczył się na serce, co przemilczałeś wypełniając wniosek ubezpieczeniowy.

Uszkodzenie ciała

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Podstawą wypłaty świadczenia z tytułu ubezpieczenia NNW jest trwałe uszkodzenia ciała, wskutek nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie wypłacane jest zazwyczaj według procentowego uszczerbku na zdrowiu na postawie tabel, gdzie każde uszkodzenie ma odpowiadający mu próg procentowy wypłacany od określonej podczas zawierania umowy sumy ubezpieczenia.

UWAGA! Nie dostaniesz odszkodowania rekompensującego ból i cierpienie – to nie jest to ubezpieczenie.

Wysokość odszkodowania NNW

Wypłacane odszkodowania (a właściwie – świadczenia) z tytułu NNW, nie są wysokie. Wysokość świadczeń jest uzależniona od dwóch czynników tj. procentowego uszczerbku na zdrowiu oraz wysokości sumy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia NNW wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy złotych (częściej zazwyczaj jest to kilka tysięcy). Najwyższa na rynku suma ubezpieczenia NNW komunikacyjnego wynosi 250 tysięcy złotych. Pamiętaj jednak, że wypłata świadczenia stanowi pewien procent sumy ubezpieczenia.
Przykład:
Kupiłeś ubezpieczenie NNW z sumą ubezpieczenia 100 tysięcy złotych. W wyniku nieszczęśliwego wypadku złamałeś przedramię. Według tabeli w OWU złamanie takie stanowi 5% uszczerbku na zdrowiu. Oznacza to, że otrzymasz świadczenie w wysokości 5 000 złotych. Jeżeli doznałeś poważniejszego uszkodzenia ciała, za kolejne obrażenia doliczane są kolejne punkty procentowe obliczane od sumy ubezpieczenia. Maksymalna kwota świadczenia wynosi 100% ww. sumy i najczęściej dotyczy trwałego inwalidztwa lub śmierci.

Odszkodowanie z NNW, a odszkodowanie z OC

Odszkodowanie z dobrowolnego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest niezależne od świadczenia, które Ci się należy z obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Możesz więc otrzymać dwa odszkodowania z dwóch ubezpieczeń (z wykupionego przez Ciebie ubezpieczenia NNW oraz z OC sprawcy wypadku). W przypadku świadczenia z tytułu OC należna kwota wypłacana jest na zupełnie innych zasadach.

Kiedy zgłosić szkodę?

W przypadku Ubezpieczeń dobrowolnych, szkodę należy zgłosić szkodę niezwłocznie. Ponieważ jest to ubezpieczenie dobrowolne ubezpieczyciel w OWU mógł również zastrzec sobie termin w którym należy szkodę zgłosić. W zależności od procedury ubezpieczyciela, świadczenie zostanie wypłacone w terminie określonym przez OWU lub po zakończeniu leczenia.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć