najlepsze ubezpieczenie na życie
Ubezpieczenie na życie

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie na życie?

Polisy obejmujące ochronę czyjegoś życia to jeden z najstarszych rodzajów ubezpieczeń. Historycy wskazują, że podobne umowy zawierano już przed kilkoma wiekami. Nie ma w tym zresztą nic dziwnego, ponieważ życie stanowi najcenniejsze dobro każdego z nas. Dlatego warto objąć je specjalną ochroną. Ubezpieczenia na życie są obecnie dostępne w wielu różnych wersjach. Jakie zapisy są szczególnie istotne w przypadku takich świadczeń? Na co trzeba zwrócić uwagę przy zakupie polisy na życie?

Ubezpieczenie na życie – najważniejszy zapis

Przez długi czas ubezpieczenie na życie było dość uniwersalne. Takie polisy zakładały bowiem przyznanie odszkodowania bliskim zmarłego, jeżeli ten w chwili śmierci był objęty ochroną ubezpieczeniową. Różnice dotyczyły w zasadzie tylko wysokości takiego odszkodowania. Jednak dzisiejsze ubezpieczenia na życie mają nieraz zdecydowanie bardziej rozbudowany charakter.

Co jasne, główny zapis dotyczący wypłaty odszkodowania w razie śmierci osoby ubezpieczonej pozostał bez zmian. Natomiast ubezpieczyciele wyraźnie rozszerzyli zakres takich świadczeń. Obecnie polisa na życie nie pełni już tylko funkcji finansowego zabezpieczenia. Spora część asekuratorów prowadzi bowiem sprzedaż świadczeń, które gwarantują ochronę i jednocześnie zapewniają możliwość oszczędzania pieniędzy.

Jakie rodzaje ubezpieczeń na życie można znaleźć na rynku?

Największą popularnością wciąż cieszą się tradycyjne ubezpieczenia na życie, które gwarantują wypłatę odszkodowania w razie śmierci ubezpieczonego. Z drugiej strony asekuratorzy przekonują, że ich klienci coraz częściej zwracają uwagę również na inne świadczenia tego typu.

Alternatywą dla tradycyjnych polis na życie stały się choćby ubezpieczenia terminowe. W ich przypadku asekurator wyznacza czas obowiązywania umowy. Zazwyczaj ustaloną granicą okazuje się okres 15-25 lat. Jeżeli posiadacz polisy umrze podczas obowiązywania umowy, jego bliscy otrzymają ustalone odszkodowanie. Natomiast po upływie tego terminu ubezpieczenie traci swoją ważność. Terminowe polisy na życie są zdecydowanie tańsze niż ubezpieczenia gwarantujące ochronę bez limitu czasowego.

Przeciwieństwem ubezpieczeń terminowych są tzw. polisy na dożycie. One również zachowują ważność średnio przez 15-25 lat. Natomiast są to ubezpieczenia o charakterze oszczędnościowym. Wynika to z faktu, że posiadacz polisy otrzyma konkretną sumę pieniędzy, jeśli dożyje końca ważności ubezpieczenia. W przypadku takich świadczeń najważniejszym aspektem nie jest więc ochrona, ale raczej zabezpieczenie czyjejś przyszłości pod względem finansowym.

Jeszcze inne warunki mają tzw. ubezpieczenia posagowe. Ten rodzaj polisy został stworzony z myślą o rodzicach, którzy chcieliby zabezpieczyć przyszłość swojego dziecka. Polisy posagowe gwarantują wypłatę określonej sumy pieniędzy, gdy dziecko osiągnie pełnoletność. Co jasne, taka kwota zostanie przekazana bezpośrednio do rąk lub na konto dziecka.

Czym kierować się przy wyborze ubezpieczenia na życie?

Pierwszym krokiem przy zakupie ubezpieczenia na życie będzie więc wybór rodzaju świadczenia. Każda osoba powinna zastanowić się nad tym, jakie ubezpieczenie najlepiej pasuje do stawianych oczekiwań. Jeżeli polisa ma pełnić wyłącznie funkcję dodatkowego zabezpieczenia, dobrym wyborem będzie tradycyjne ubezpieczenie lub ubezpieczenie terminowe. Z kolei polisy posagowe oraz polisy na dożycie będą lepszym rozwiązaniem dla osób, którym zależy na oszczędzaniu pieniędzy.

Następnie warto zwrócić uwagę na zakres ochrony gwarantowanej w ramach ubezpieczenia. Pod tym względem polisy na życie powinny mieć kompleksowy charakter. Niestety, spora część osób przy zakupie takich ubezpieczeń zwraca uwagę głównie na wysokość składki. Jest to kiepski wyznacznik, gdyż atrakcyjna cena polisy może wynikać np. z obniżonego zakresu ochrony. Dlatego warto mieć to na uwadze. Kompleksowe ubezpieczenie na życie powinno gwarantować odszkodowanie za zgon w wyniku między innymi:

 • nagłej choroby;
 • choroby przewlekłej;
 • nieszczęśliwego wypadku;
 • wypadku w miejscu pracy.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest gwarantowana suma ubezpieczenia. Aby poznać taką kwotę, trzeba naprawdę dobrze zapoznać się z warunkami polisy. Dlaczego? Ponieważ obecnie powszechną praktyką jest uzależnienie wysokości wypłacanego odszkodowania od np. powodu śmierci ubezpieczonego. Przykładowo, zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku może uprawniać do wyższego odszkodowania niż śmierć na skutek przewlekłej choroby. Z tego względu należy dokładnie przeczytać treść podpisywanej umowy.

Nie sposób również pominąć kwestii wyłączeń odpowiedzialności. Ubezpieczenia na życie mogą zapewnić bardzo wysokie odszkodowanie. To z kolei skłania nieuczciwych ludzi do prób wyłudzenia pieniędzy z tytułu zawartej polisy. Aby chronić się przed podobnymi praktykami, ubezpieczyciele stosują liczne wyłączenia odpowiedzialności. Taki wykaz zapewnia im prawo do odmowy wypłaty odszkodowania w określonych przypadkach. Jeżeli chodzi o polisy na życie, wyłączenia odpowiedzialności z reguły obejmują:

 • śmierć w wyniku samobójstwa lub samookaleczenia;
 • zgon na skutek wypadku spowodowanego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
 • śmierć spowodowaną złamaniem prawa (np. wypadek na terenie zamkniętego obiektu).

Dopasowany zakres ochrony to najlepsze rozwiązanie!

Polisa na życie jest bez wątpienia wyjątkowym świadczeniem. Dlatego asekuratorzy coraz częściej pozwalają swoim klientom na pełne dostosowanie jej zakresu. Jest to zdecydowanie najlepsza alternatywa dla osób zainteresowanych zakupem takiego świadczenia.

Aktualnie ubezpieczyciele oferują mnóstwo tzw. rozszerzeń ochrony. Każdy taki zapis zwiększa zakres polisy na życie. Dzięki nim zawarte ubezpieczenie może stać się zdecydowanie bardziej kompleksowe. Najpopularniejsze rozszerzenia w przypadku takich polis obejmują:

 • narodziny dziecka;
 • pobyt w szpitalu;
 • wypadek skutkujący trwałym uszczerbkiem na zdrowiu albo inwalidztwem;
 • zdiagnozowanie poważnej choroby.

Wymienione rozszerzenia słusznie wskazują, że polisa na życie może również zapewniać ochronę zdrowia. Taki zapis będzie szczególnie istotny dla osób będących żywicielami rodziny. Ich choroba może bowiem okazać się wyjątkowo dużym problemem. Dlatego odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia z pewnością ułatwi przetrwanie takiej sytuacji. Będzie to istotne wsparcie zarówno dla chorego, jak i dla wszystkich jego bliskich.

Podsumowanie

Ubezpieczenie na życie to świadczenie gwarantujące wypłatę określonego odszkodowania w przypadku śmierci osoby objętej ochroną. Takie środki trafiają wówczas do bliskich zmarłego, którzy mogą wykorzystać je do zabezpieczenia swojej przyszłości. Co istotne, polisy na życie są obecnie dostępne w wielu różnych wariantach. Dlatego każdy może znaleźć świadczenie odpowiadające jego potrzebom. Przy zakupie takiej polisy warto zwrócić szczególną uwagę na: sumę ubezpieczenia, zakres ochrony oraz wyłączenia odpowiedzialności. Znajomość tych zapisów pozwoli na lepsze zrozumienie warunków ubezpieczenia.