Polisa OC w życiu prywatnym – dlaczego warto ją mieć?

Codzienne życie obfituje w różne zdarzenia, które można określić mianem pecha. Zazwyczaj takie pechowe wypadki nie pociągają za sobą poważnych konsekwencji. Problem pojawia się jednak w chwili, gdy ktoś nieumyślnie wyrządzi szkodę na zdrowiu lub mieniu innego człowieka. Wówczas do całej sprawy muszą zaangażować się organy ścigania. Co gorsza, winowajca prawdopodobnie zostanie zobowiązany do pokrycia kosztów wyrządzonej szkody. Te z kolei mogą nieraz być naprawdę wysokie. W takich momentach jedynym ratunkiem będzie polisa OC w życiu prywatnym. Na czym polega ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

Polisa OC w życiu prywatnym – co to jest?

W Polsce z ubezpieczeniem OC zetknęli się wszyscy kierowcy. Komunikacyjne OC stanowi bowiem jedno z nielicznych obowiązkowych ubezpieczeń. Tym samym każdy właściciel pojazdu mechanicznego musi dysponować ważną polisą. Komunikacyjne ubezpieczenie OC pozwala na pokrycie szkód wyrządzonych innym osobom podczas prowadzenia samochodu.

Na bardzo podobnej zasadzie działa także polisa OC w życiu prywatnym. W jej przypadku asekurator gwarantuje wypłacenie określonej rekompensaty finansowej osobom, które zostały poszkodowane przez posiadacza polisy. Takie świadczenia uwzględniają zarówno szkody wyrządzone na mieniu, jak i zdrowiu.

Co istotne, jedną z podstawowych zasad ubezpieczenia OC w życiu prywatnym jest reguła świadomego działania. Oznacza ona, że ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie tylko wtedy, gdy posiadacz polisy spowodował szkodę w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Każde działanie o charakterze celowym i świadomym jest automatycznie wyłączone z zakresu ubezpieczenia. Ponadto nie jest to jedyne wyłączenie odpowiedzialności. Asekuratorzy nie odpowiadają również za szkody:

  • powstałe na skutek złamania obowiązującego prawa przez posiadacza polisy;
  • wyrządzone pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
  • spowodowane prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym przypadku należy zakupić OC biznesowe).

Jeżeli posiadacz ubezpieczenia nieświadomie wyrządzi szkodę innej osobie, asekurator wyceni powstałe straty i wypłaci odszkodowanie. Dzięki temu można szybko rozwiązać powstały spór i uniknąć rozstrzygania go na drodze sądowej.

W jakich sytuacjach polisa OC w życiu prywatnym może zadziałać?

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Zdecydowana większość szkód zgłaszanych z tytułu OC w życiu prywatnym dotyczy problemów związanych z używanym mieszkaniem. Swoistą „klasyką” w przypadku takich świadczeń jest zalanie sąsiada. Jeśli takie zdarzenie powstało z winy użytkownika lokalu, będzie on zobowiązany do wypłacenia poszkodowanemu sąsiadowi rekompensaty finansowej. Co istotne, odszkodowania wymagane w przypadku strat na nieruchomościach są wyjątkowo wysokie. Dlatego zdecydowana większość osób nie będzie w stanie uregulować ich z własnej kieszeni. Wówczas ubezpieczenie OC w życiu prywatnym staje się ostatnim kołem ratunkowym, które może uchronić przed poważnymi kłopotami finansowymi.

Czasami opisywana polisa może także znaleźć zastosowanie w innych przypadkach. Przykładowo, podczas okresu zimowego właściciele domów jednorodzinnych mają obowiązek odśnieżania chodnika przylegającego do ich nieruchomości. Jeżeli ktoś o tym zapomni, losowy przechodzień może poślizgnąć się na śliskim chodniku i np. złamać nogę. Wtedy taka osoba ma pełne prawo do ubiegania się o wypłatę odszkodowania przez zarządcę danej nieruchomości. Na szczęście polisa OC w życiu prywatnym zapewni pokrycie kosztów takiej rekompensaty. Analogiczna zasada dotyczy innych życiowych okoliczności, takich jak:

  • atak posiadanego psa lub innego zwierzęcia na drugiego człowieka;
  • wyrządzenia szkód przez nasze dziecko;
  • nieumyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu podczas uprawiania sportu (np. gry w piłkę lub jazdy na rowerze).

Jak i za ile można kupić OC w życiu prywatnym?

Polisy OC w życiu prywatnym rzadko kiedy są dostępne w formie indywidualnych świadczeń. Zdecydowana większość asekuratorów oferuje je jako rozszerzenie ochrony udzielanej w ramach ubezpieczeń nieruchomości. Jak wpływa to na zakup opisywanego świadczenia? Aby kupić OC w życiu prywatnym, najpierw należy zamówić polisę dla domu lub mieszkania. Przed podpisaniem umowy można sprawdzić, czy takie świadczenie wchodzi w zakres kupowanej polisy. Jeżeli nie, należy zgłosić asekuratorowi chęć rozszerzenia ochrony o dodatkowe OC w życiu prywatnym.

Na jaki wydatek muszą przygotować się osoby zainteresowane takim świadczeniem? Zazwyczaj składka dodatkowych polis OC w życiu prywatnym jest naprawdę niska. Najtańsze warianty ubezpieczeń tego typu można zakupić już za cenę około 10-20 złotych rocznie! Naturalnie taką składkę należy wliczyć w cenę samego ubezpieczenia nieruchomości. Dzięki temu można uzyskać bardziej precyzyjny obraz szacowanych kosztów. Niestety, ciężko tutaj przedstawić ogólną kalkulację, gdyż ceny ubezpieczeń nieruchomości zależą od wielu czynników. Zazwyczaj najtańsze oferty takich świadczeń uwzględniają składkę o wartości około 150-300 złotych za rok ochrony. Natomiast właściciele większych domów lub mieszkań mogą zapłacić nieco więcej przy zakupie takiej polisy.

Podsumowanie

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zapewnia pokrycie kosztów naprawienia szkód, które nieumyślnie wyrządził posiadacz polisy. Ogromna większość ubezpieczycieli oferuje możliwość zakupu tego świadczenia jedynie przy zamawianiu polisy dla domu lub mieszkania. Wtedy OC w życiu prywatnym staje się jednym z rozszerzeń ochrony. Taka polisa zapewni odszkodowanie osobom poszkodowanym w wyniku między innymi: zalania mieszkania, zachowania dziecka lub posiadanego zwierzęcia. Z drugiej strony należy pamiętać, że ubezpieczyciel wypłaci rekompensatę tylko wtedy, gdy dana szkoda powstała w sposób nieumyślny. Jeśli ktoś zamierza wykorzystać OC w życiu prywatnym jako alibi dla swoich działań, asekurator nie przyzna poszkodowanym żadnych pieniędzy. To zaś będzie oznaczać, że cały ciężar pokrycia kosztów wyrządzonych szkód spadnie na winowajcę.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć