Ubezpieczenie od utraty pracy

Utrata pracy może dotknąć każdą zatrudnioną osobę. W takim przypadku często mogą pojawić się problemy ze spłatą dotychczasowych zobowiązań, na przykład rat pożyczek oraz kredytów. Aby zapobiec takim sytuacjom, można zdecydować się na ubezpieczenie od utraty pracy. Co to za rodzaj polisy? Jak działa polisa od utraty pracy?

Czy istnieje ubezpieczenie od utraty pracy?

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują szeroką gamę różnych ubezpieczeń dla swoich klientów. Wśród nich znajdują się również ubezpieczenia od utraty pracy, które pozwalają na zabezpieczenie osoby ubezpieczonej w momencie utraty pracy.

Polisa od utraty pracy najczęściej jest oferowana jako dodatkowa opcja dla ubezpieczenia na życie oraz dodatkowo przy długoletnich umowach kredytowych i pożyczkowych.

Ubezpieczenia od utraty pracy nie można zakupić jako samodzielna polisa, dlatego też wchodzi ono tylko w skład innego ubezpieczenia na życie.

Głównym celem polisy od utraty pracy jest zapewnienie osobie ubezpieczonej środków w momencie, w którym nie będzie ona osiągała stałego dochodu ze względu na utratę pracy. Ubezpieczyciel wypłaca wtedy określoną kwotę przez wskazany czas zgodnie z zapisami w OWU – Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie od utraty pracy można wykupić we własnym zakresie, wybierając polisę na życie.

W przypadku ubezpieczeń kupowanych podczas zaciągania kredytów i pożyczek mamy dwie opcje – możemy zdecydować się na zakupienie polisy w banku albo też na wybranie jej samodzielnie, na przykład przez kalkulator ubezpieczeniowy.

Ubezpieczenie tego typu najczęściej zapewnia ochronę na 12 miesięcy i służy do bezpośredniego spłacenia zobowiązań.

Jak działa ubezpieczenie od utraty pracy?

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Polisa ubezpieczeniowa od utraty pracy przeznaczona jest dla osób, które chcą zabezpieczyć się przed sytuacją, gdy tracą pracę i jednocześnie muszą stale spłacać swoje zobowiązanie. Pozwala ono wtedy na zachowanie stabilności finansowej wtedy, gdy utracimy pracę.

Ubezpieczenie od utraty pracy może zapewnić ochronę w poniższych sytuacjach:

  • Zwolnienie z pracy przez przedsiębiorcę,
  • Ogłoszenie upadłości firmy,
  • Zamknięcie firmy przez przedsiębiorcę.

Warto jednocześnie wskazać, że polisa tego typu nie jest tym samym, co polisa od niezdolności do pracy. Są to dwa oddzielne rodzaje ubezpieczeń. W przypadku ubezpieczenia od utraty pracy pomoc jest doraźna, natomiast polisy od niezdolności do pracy może być ona stała.

Pomoc finansową w ramach polisa od utraty pracy można otrzymać zarówno wtedy, gdy jest się osobą zatrudnioną, jak i wtedy, gdy prowadzi się własną firmę. W drugim przypadku warunkiem jest ogłoszenie upadłości oraz wyrejestrowanie firmy.

Warto jednocześnie wskazać, że istnieje szereg sytuacji, gdy ubezpieczenie nie zadziała, dlatego otrzymanie odszkodowania nie będzie wtedy możliwe.

Ubezpieczenie od utraty pracy nie zadziała w sytuacjach jak:

  • Rozwiązanie umowy o dzieło albo umowy zlecenia,
  • Zwolnienie się pracownika z pracy,
  • Rozwiązanie stosunku pracy przy porozumieniu stron,
  • Wygaśnięcie umowy na czas określony,
  • Utrata pracy w firmie, w której pracuje bliska osoba,
  • Utrata pracy na skutek działań wojennych, zamieszek czy strajków.

Więcej informacji o warunkach ubezpieczenia można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia – OWU.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć