Ubezpieczenie osobowe – co to jest i jakie są jego rodzaje

Priorytetem każdego człowieka powinno być jego własne zdrowie oraz życie. Aby o nie zadbać, należy wprowadzić do swojej codziennej codzienności zasady zdrowego stylu życia. Oprócz tego można również zabezpieczyć swoje życie poprzez zakup specjalnego ubezpieczenia. Na rynku znajduje się obecnie wiele polis poświęconych ochronie życia lub zdrowia. Każda polisa tego typu stanowi tzw. ubezpieczenie osobowe. Jakie rodzaje takich świadczeń można obecnie znaleźć w ofertach ubezpieczycieli?

Ubezpieczenie osobowe – definicja

Towarzystwa ubezpieczeniowe wprowadziły na rynek setki różnych świadczeń. Przez to niektórzy mogą odnieść wrażenie, że podział ubezpieczeń również jest bardzo rozbudowany. Jednak w rzeczywistości wystarczy skupić się na absolutnie fundamentalnym podziale, który wyróżnia tylko dwa rodzaje świadczeń. Są to ubezpieczenia osobowe oraz polisy zapewniające ochronę mienia.

Wspomniany podział został także uregulowany za sprawą zapisów Kodeksu cywilnego. Art. 829. Kodeksu cywilnego określa, czego dotyczy ubezpieczenie osobowe:

Art. 829 kc:

„§ 1. Ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć:
1) przy ubezpieczeniu na życie – śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku;
2) przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków – uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku”.

Jeżeli chodzi o bardziej ogólną definicję takich świadczeń, można ją sformułować w następujący sposób:

Definicja:

„Ubezpieczenie osobowe to polisa obejmująca ochronę: zdrowia, życia oraz zdolności do pracy danego człowieka. Takie świadczenie pozwala więc na uzyskanie rekompensaty finansowej w razie: choroby, wypadku lub zgonu”.

Co ma na celu ubezpieczenie osobowe?

Powyższe informacje można wykorzystać do zobrazowania najważniejszego celu polis osobowych. Jest nim gwarancja udzielenia wsparcia finansowego osobie ubezpieczonej, która utraciła zdrowie lub zdolność do pracy. Takie środki pozwalają choremu na zabezpieczenie swojej przyszłości oraz opłacenie bieżących wydatków.

W przypadku zgonu osoby ubezpieczonej celem polisy jest zapewnienie stabilności finansowej bliskim zmarłego. Jeśli posiadacz polisy umrze, stosowne odszkodowanie zostanie wypłacone jego najbliższej rodzinie.

Jakie są rodzaje ubezpieczenia osobowego?

Istnieje wiele różnych świadczeń, w których zakres ochrony dotyczy kwestii życia lub zdrowia. Za najpopularniejsze polisy tego typu uchodzą obecnie ubezpieczenia na życie. Ich idea polega na wypłacie określonego odszkodowania w przypadku śmierci osoby objętej ochroną. Takie środki trafiają bezpośrednio do bliskich zmarłego. Co istotne, większość ubezpieczeń na życie można również zakupić w bardziej rozbudowanej wersji. Wówczas zakres polisy uwzględnia również rekompensatę finansową za:

 • pobyt w szpitalu;
 • trwałe inwalidztwo;
 • ciężką chorobę;
 • wypadki skutkujące niezdolnością do pracy.
Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Kolejnym typem ubezpieczeń osobowych są polisy NNW. W ich przypadku odszkodowanie jest wypłacane tylko wtedy, gdy osoba ubezpieczona zginie lub dozna poważnego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Jakie zdarzenia zaliczają się do tej kategorii? Ubezpieczyciele za nieszczęśliwe wypadki uznają między innymi:

 • wszelkie wypadki komunikacyjne;
 • nagłe choroby;
 • wypadki w czasie pracy;
 • urazy powstałe podczas codziennych aktywności (np. złamanie kostki w czasie spaceru).

Do kategorii polis osobowych należy także zaliczyć ubezpieczenia turystyczne. Ich zakres jest podobny do przedstawionych wyżej świadczeń. Tutaj również pojawia się gwarancja wypłaty odszkodowania w przypadku śmierci turysty lub szkody doznanej w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Jednak ubezpieczenia turystyczne zawierają jeszcze jeden niezwykle istotny zapis – gwarancję pokrycia kosztów leczenia zagranicznego. Dzięki niej turysta nie musi obawiać się o to, że nagła choroba podczas podróży zrujnuje jego budżet.

Jaka jest różnica między polisą majątkową i osobową?

W jednym ze wcześniejszych akapitów pojawiła się informacja o tym, że polisy można podzielić na świadczenia majątkowe oraz osobowe. Dlatego w tym miejscu warto pokrótce omówić różnice między takimi ubezpieczeniami. Co jasne, zakres i definicję polis osobowych można znaleźć w pierwszej części tego artykułu.

Tymczasem polisy majątkowe to świadczenia gwarantujące szeroko rozumianą ochronę mienia. Pod pojęciem mienia mogą kryć się między innymi:

 • dobra materialne;
 • nieruchomości;
 • samochody.

Co ciekawe, ubezpieczenia majątkowe także można podzielić na dwie kategorie. Pierwszą z nich są polisy poświęcone ochronie mienia należącego do osoby ubezpieczonej. Tutaj można wymienić np. ubezpieczenia komunikacyjne (AC, assistance) lub ubezpieczenia nieruchomości (polisa dla domu jednorodzinnego, mieszkania itd.). Natomiast do drugiej grupy zaliczają się wszystkie polisy typu OC. One również zapewniają ochronę mienia, jednak w tym przypadku jest to mienie należące do innych osób. Ubezpieczenia OC mają bowiem umożliwić pokrycie kosztów zniszczeń spowodowanych przez posiadacza polisy. Dlatego zakup niektórych świadczeń tego typu jest obecnie obowiązkowy.

Różnica między polisami majątkowymi i osobowymi jest więc bardzo prosta. Ubezpieczenie osobowe dotyczy ochrony konkretnego człowieka, czyli jego życia oraz zdrowia. Natomiast polisy majątkowe mają na celu ochronę rozmaitych dóbr materialnych.

Ile kosztuje ubezpieczenie osobowe?

Na to pytanie nie da się odpowiedzieć w sposób jednoznaczny. Poszczególne ubezpieczenia osobowe mają przecież zupełnie inne warunki i zakres ochrony. Przykładowo, standardowa polisa na życie obowiązuje przez całe lata. Natomiast ubezpieczenie turystyczne jest ważne tylko w czasie kilku lub kilkunastu dni. Bardzo istotne znaczenie ma również wiek osoby ubezpieczonej. Polisy zapewniające ochronę młodszym osobom są dużo tańsze niż analogiczne świadczenia dla emerytów.

Ze względu na opisane problemy podawanie konkretnych cen nie ma większego sensu. Dużo lepszym rozwiązaniem będzie zdefiniowanie widełek cenowych dla świadczeń zaliczanych do kategorii polis osobowych. Trzeba jednak pamiętać o tym, że stawka ubezpieczenia zależy od wielu czynników. Toteż poniższe dane należy traktować jako podgląd:

 • polisa na życie – od 30 do 100 złotych miesięcznie (360-1200 złotych rocznie);
 • ubezpieczenie turystyczne – średnio kilka lub kilkanaście złotych za każdy dzień ochrony; Kup ubezpieczenie turystyczne online i nie przepłacaj!
 • polisa typu NNW – kilka złotych miesięcznie (kilkadziesiąt złotych rocznie);
 • pakiety medyczne i ubezpieczenia zdrowotne – od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie. Kup ubezpieczenie zdrowotne online!

Podsumowanie

Ubezpieczenie osobowe obejmuje życie, zdrowie lub zdolność do pracy danego człowieka. Tym samym polisa może zapewnić odszkodowanie w sytuacji, gdy osoba ubezpieczona ulegnie wypadkowi, zachoruje lub umrze. Dokładna wartość rekompensaty finansowej zależy od sumy zawartego ubezpieczenia oraz rodzaju powstałej szkody. Co istotne, ubezpieczenia osobowe nieraz mają charakter grupowy. Wówczas chronią one przynajmniej kilka osób. Jeżeli chodzi o zakup takich świadczeń, większość polis osobowych można nabyć za stosunkowo niewielkie pieniądze. Dlatego warto dobrze zastanowić się nad taką inwestycją, gdyż może ona zapewnić wsparcie w razie niespodziewanych życiowych problemów.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć