Suma ubezpieczenia w polisach turystycznych
Ubezpieczenie turystyczne

Suma ubezpieczenia w polisach turystycznych

W przypadku ubezpieczeń zdecydowanie najlepszym wyznacznikiem ich jakości jest poziom gwarantowanej ochrony. Aby móc go określić, należy wziąć pod uwagę kilka istotnych czynników. Pierwszym z nich jest zakres wspomnianej ochrony, jej zasady oraz warunki wypłaty rekompensat pieniężnych. Poza tym warto również pamiętać o wyłączeniach odpowiedzialności, a także sumie ubezpieczenia. Czym jest suma ubezpieczenia i w jaki sposób wpływa ona na warunki polisy? Co sprawia, że suma ubezpieczenia w polisach turystycznych ma aż tak duże znaczenie?

Suma ubezpieczenia – co to jest?

Suma ubezpieczenia jest nieraz określana potocznym mianem wysokości odszkodowania. Takie nazewnictwo nie wzięło się z przypadku. Suma ubezpieczenia rzeczywiście definiuje bowiem górną granicę odpowiedzialności finansowej asekuratora. Innymi słowy, to ona określa kwotę, którą posiadacz polisy może otrzymać w ramach zakupionego świadczenia. Nie trzeba więc dodawać, że suma ubezpieczenia to zapis niezwykle istotny dla wszystkich osób kupujących polisy.

Co ciekawe, suma ubezpieczenia wcale nie musi być pojedynczym zapisem. Koniec końców wiele ubezpieczeń ma obecnie bardzo złożony charakter. To oznacza, iż jedna polisa często składa się z kilku osobnych świadczeń. Dlatego do poszczególnych zapisów może być przypisana zupełnie inna suma ubezpieczenia. Nabywcy polis muszą więc o tym pamiętać.

Powyższa zależność odnosi się między innymi do ubezpieczeń turystycznych. W takich polisach można znaleźć kilka świadczeń, które uprawniają turystów do uzyskania rekompensaty finansowej. Co jasne, wysokość poszczególnych kwot może być kompletnie inna.

Suma ubezpieczenia w polisach turystycznych – wysokość świadczeń

Niewątpliwie najważniejszym zapisem znajdującym się w ubezpieczeniach turystycznych jest gwarancja refundacji kosztów leczenia zagranicznego. Jak sama nazwa wskazuje, zapewnia ona turyście prawo do uzyskania refundacji wydatków związanych z leczeniem poza granicami kraju. Jest to niezwykle ważne, ponieważ obcokrajowcy z reguły muszą samodzielnie płacić za uzyskanie pomocy medycznej. Toteż wspomniane świadczenie stanowi fundament ubezpieczeń turystycznych.

Jaka powinna być wysokość kosztów leczenia? W teorii należałoby uznać, że im wyższa będzie taka kwota, tym lepiej dla samego turysty. W praktyce większości turystów powinna wystarczyć refundacja w zakresie do około 200-400 tysięcy złotych (40-80 tysięcy euro). Taka kwota pozwoli na pokrycie kosztów niemal wszystkich podstawowych zabiegów medycznych i ambulatoryjnych. Jeżeli jednak turysta chciałby uzyskać jeszcze szerszą ochronę, powinien postawić na ubezpieczenie z nielimitowanymi kosztami leczenia. Posiadacze takich polis nie muszą martwić się o wysokość poniesionych wydatków, gdyż asekurator zapewni im pełną refundację. Wspomniane ubezpieczenia przyda się w czasie wyjazdu do krajów, gdzie opieka medyczna jest wyjątkowo droga. Przykładem może być Szwajcaria, Japonia, Nowa Zelandia lub Stany Zjednoczone Ameryki.

Jeżeli chodzi o pozostałe świadczenia, ich wysokość również zależy od wybranego wariantu polisy. Pod tym względem uniwersalnym wyznacznikiem może być wysokość składki ubezpieczenia. Nie da się bowiem zaprzeczyć temu, że najdroższe polisy często zapewniają wyższy poziom ochrony. Co prawda, od tej reguły zdarzają się wyjątki, ale są one raczej nieliczne.

Uśredniona wysokość podstawowych świadczeń w polisach turystycznych wygląda następująco:

Suma ubezpieczenia w polisach turystycznych – o czym jeszcze trzeba pamiętać?

Opisane kwoty mogą robić duże wrażenie, ponieważ są one dość wysokie. Jednak wszyscy turyści zainteresowani zakupem dedykowanego ubezpieczenia dla podróżnych muszą pamiętać o jednej ważnej kwestii. Otóż w warunkach polisy zawsze widnieje maksymalna suma ubezpieczenia. To nie oznacza jeszcze, że turysta otrzyma właśnie takie odszkodowanie.

Asekuratorzy zawsze starają się bowiem dopasować wysokość wypłacanej rekompensaty do skali powstałych szkód. Taką zależność można zobrazować na przykładzie ubezpieczenia NNW. Jest ono świadczeniem mającym chronić przed skutkami nieszczęśliwych wypadków. To oznacza, że ubezpieczyciel wypłaci stosowne odszkodowanie turystom, którzy ulegli takiemu wypadkowi. Jeżeli turysta odniósł w nim poważne obrażenia, kwota wypłaconego odszkodowania będzie wyższa. Z kolei przy lżejszych urazach wysokość rekompensaty finansowej zostanie obniżona. Warto więc zapamiętać, iż turysta wcale nie musi uzyskać najwyższego dostępnego odszkodowania.

Dlatego przy zakupie ubezpieczenia turystycznego warto znaleźć odpowiedni kompromis pomiędzy ceną polisy i gwarantowaną sumą ubezpieczenia. Wbrew pozorom zakup najdroższej polisy nie zawsze będzie uzasadniony. Jeśli wybrana polisa zapewnia naprawdę wysoką sumę ubezpieczenia, a przy tym jest nieco tańsza, warto ją zakupić!

Podsumowanie

Suma ubezpieczenia może zostać określona mianem wysokości odszkodowania. Zapis ten określa bowiem maksymalną kwotę, która będzie przysługiwać turyście w ramach danego świadczenia. Co ważne, trzeba pamiętać o tym, że dostępne ubezpieczenia mogą być bardzo rozbudowane. Idealnym tego przykładem są polisy turystyczne, które zazwyczaj składają się z kilku różnych świadczeń. Każdy taki zapis może być objęty inną sumą ubezpieczenia. Z tego względu przy zakupie polisy bardzo istotne jest dopasowanie jej warunków do swoich własnych potrzeb. Rzecz jasna niektórzy będą wychodzić ze słusznego założenia, że droższa polisa na pewno zagwarantuje szerszą ochronę. Jednak w praktyce większy wydatek wcale nie musi być uzasadniony. Jeżeli turysta oceni, że dana suma ubezpieczenia jest wystarczająca, nie ma sensu na siłę szukać droższego ubezpieczenia. W tej kwestii zachowanie kompromisu pomiędzy sumą ubezpieczenia i wysokością składki będzie wyjątkowo dobrym pomysłem.