Ubezpieczenie turystyczne do USA

Podróż do USA to dla wielu osób marzenie życia. Dzisiaj, w dobie tanich lotów oraz po włączeniu Polski do Programu Ruchu Bezwizowego, realizacja swojego amerykańskiego snu jest jeszcze łatwiejsza. Gdy również planujesz wyjazd, nie zapomnij kupić ubezpieczenie turystyczne do USA. Sprawdź, dlaczego warto ją mieć i jak wybrać tę najlepszą dla siebie!

​USA – informacje MSZ

 • Stany Zjednoczone są krajem bezpiecznym dla turystów.
 • W USA istnieje ryzyko zamachów terrorystycznych.
 • Na lotniskach stosowane są zaostrzone zasady bezpieczeństwa.
 • W dużych miastach i w okolicy atrakcji turystycznych istnieje ryzyko drobnych kradzieży.
 • Z powodu pandemii COVID-19 mogą pojawić się specjalne obostrzenia dla osób wyjeżdżających do Stanów Zjednoczonych.
 • Ostrzeżenia dotyczące podróży do USA publikowane są systematycznie na stronach MSZ.

​Podróż do USA – jak działa ubezpieczenie turystyczne?

Do swojego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych warto się dobrze przygotować. Oznacza to nie tylko wcześniejsze wykupienie biletów lotniczych, zarezerwowanie noclegu oraz przygotowanie planu zwiedzania, ale także zakupienie polisy turystycznej.

Ubezpieczenie turystyczne ma na celu zabezpieczenie podróżującego przed skutkami losowych zdarzeń, w tym nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą mieć miejsce w trakcie wyjazdu zagranicznego. Towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa wówczas powstałe koszty i może wypłacić odszkodowanie, gdy dojdzie do zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.

Polisa turystyczna do USA nie jest obowiązkowa, ale warto ją wykupić, ponieważ jej brak może oznaczać poważne problemy.

W Stanach Zjednoczonych koszty leczenia są bardzo wysokie, a także trzeba pokryć je z własnej kieszeni. Rachunki sięgają wtedy niekiedy dziesiątek tysięcy czy setek tysięcy dolarów w przypadku poważnych dolegliwości. Również bardzo drogi jest transport medyczny z USA do Polski, gdy koszty także liczone są w dziesiątkach tysięcy dolarów.

Osoby, które będą posiadały wykupione ubezpieczenie turystyczne do USA, nie muszą ponosić tych kosztów we własnym zakresie. Wtedy opłaci je ubezpieczyciel, a podróżnik może uniknąć ogromnych kosztów wynikających z losowych sytuacji.

Umowę ubezpieczenia turystycznego do Stanów Zjednoczonych warto zawrzeć wtedy, gdy:

 • Planuje się wyjazd turystyczny – zwiedzanie, wypoczynek.
 • Podczas wyjazdu zamierza się uprawiać sporty.
 • Podróżuje się do rodziny, znajomych.
 • Zamierza się podjąć pracę fizyczną.

Warto też podkreślić, że ubezpieczenie można kupić też wtedy, gdy wyjazd odbywa się razem z biurem podróży. Indywidualne polisy zapewniają szerszą ochronę niż polisy biur.

Polisy podróżne do USA są oferowane przez wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniej oferty?

​Jakie ubezpieczenie turystyczne wybrać na wakacje w USA?

Aby wymarzone wakacje w Stanach Zjednoczonych nie zakończyły się astronomicznym rachunkiem za leczenie, wyrządzone szkody czy transport medyczny do Polski, warto wykupić dobre ubezpieczenie turystyczne, które będzie zapewniało ochronę w szerokim zakresie.

Towarzystwa ubezpieczeniowe przygotowały dla swoich klientów rozbudowaną ofertę polis turystycznych. Można zapoznać się z nimi łatwo w kalkulatorach ubezpieczeń online, aby wybrać najkorzystniejsze ubezpieczenie na podróż do USA.

Aby wybrać dobrą ofertę ubezpieczenia do Stanów Zjednoczonych, należy wziąć pod uwagę poniższe parametry:

1. Cel wyjazdu do USA

Podróż do Stanów Zjednoczonych może mieć charakter krajoznawczy, ale również może obejmować uprawianie sportów czy też prace fizyczną. Przy wyborze polisy należy zatem uwzględnić cel wyjazdu.

Przy zakupie ubezpieczenia można wskazać na cele jak:

 • Wypoczynek i zwiedzanie.
 • Sporty ekstremalne.
 • Nurkowanie.
 • Sporty wysokiego ryzyka.
 • Sporty zimowe – narty, snowboard.
 • Praca fizyczna.

Gdy zatem wyjazd ma polegać na wypoczynku, lecz też na uprawianiu sportów, wtedy warto uwzględnić je przy wyborze polisy. Gdy dojdzie do zdarzenia, które nie będzie objęte ochroną, wtedy towarzystwo ubezpieczeniowe nie pokryje jego kosztów!

2. Stan zdrowia turysty

Podczas wyboru ubezpieczenia turystycznego należy także wziąć pod uwagę swój stan zdrowia. Osoby z chorobami przewlekłymi będą wymagały specjalnego rozszerzenia, które zapewni odpowiednią ochronę podczas wyjazdu. W przeciwnym przypadku ubezpieczyciel może nie pokryć kosztów.

Do chorób przewlekłych zaliczane są między innymi choroby układu krążenia, cukrzyca, astma i inne choroby układu oddechowego, osteoporoza, choroby autoimmunologiczne, nowotwory, epilepsja.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Polisy turystyczne pozwalają turyście na otrzymanie szerokiej ochrony ubezpieczeniowej. Jest ona zależna od wybranego wariantu, dlatego też warto wziąć pod uwagę różne propozycje towarzystw.

Podstawowa ochrona w ramach ubezpieczenia turystycznego do USA włącza:

 • Koszty leczenia.
 • Koszty transportu medycznego.
 • Ratownictwo.

Dodatkowo ubezpieczenie może obejmować także szerszy zakres zdarzeń, aby zapewniać podróżnikowi szerszą ochronę w losowych sytuacjach.

Dodatkowe opcje do polisy turystycznej do Stanów Zjednoczonych:

 • Assistance.
 • Assistance samochodowy.
 • Ubezpieczenie bagażu.
 • Ubezpieczenie dla sportowców.
 • OC sportowe.
 • NNW – następstwa nieszczęśliwych wypadków.
 • Ubezpieczenie sprzętu sportowego.
 • Ubezpieczenie za opóźniony albo odwołany lot.
 • OC w życiu prywatnym.
 • Ubezpieczenie opóźnionego bagażu.
 • Ubezpieczenie rezygnacji, przerwania podróży.
 • Zdarzenia pod wpływem alkoholu.

4. Suma ubezpieczenia

Podczas wyboru odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego do Stanów Zjednoczonych warto także uwzględnić sumę ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia, określana także jako suma gwarantowana lub gwarancyjna, to maksymalna kwota, jaką może wypłacić ubezpieczyciel w ramach polisy. Im jest ona wyższa, tym mniejsze ryzyko dla podróżującego, ponieważ w przeciwnym razie musi on pokryć nadwyżkę ponad limit.

Jako że koszty leczenia, koszty ratownictwa i akcji poszukiwawczych w USA oraz transportu medycznego i transportu zwłok ze Stanów Zjednoczonych są bardzo wysokie, warto wybierać polisy o wyższych sumach ubezpieczenia.

​Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne na wyjazd do USA?

Koszt ubezpieczenia dla tygodniowego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych w celach wypoczynkowych rozpoczyna się już od około 45 zł, natomiast kończy się na około 200 zł.

Rozrzut cenowy ubezpieczeń jest efektem różnych wariantów ofert – zakresu polisy oraz sum gwarantowanych. Najtańsze polisy nie uwzględniają najczęściej tak szerokiej gamy zdarzeń i pokrywają niższe koszty. By uzyskać lepszą ochronę, trzeba dopłacić.

Warto jedna podkreślić, że koszty polis podróżnych do Stanów Zjednoczonych są kalkulowane indywidualnie, dlatego najlepiej wykonać samodzielne wyliczenia. Można zrobić to nawet w tym momencie, korzystając z kalkulatorów ubezpieczeń online.

Kalkulator ubezpieczeń turystycznych sprawdza ceny polis w kilkunastu różnych towarzystwach jednocześnie, co pozwala na łatwe porównanie ze sobą ofert i wybór tej najlepszej. Za pośrednictwem kalkulatora można także wykupić polisę – po naciśnięciu przycisku przy ofercie jesteśmy przenoszeni na stronę ubezpieczyciela, gdzie można dokończyć transakcję. Polisę można zatem zakupić nawet w tym momencie!

​Co obejmuje ubezpieczenie turystyczne do USA?

Ubezpieczenie turystyczne do Stanów Zjednoczonych może pomóc podróżnikowi w poniższych sytuacjach:

 • Koszty leczenia – wizyta u lekarza, pobyt w szpitalu, badania, leki, zabiegi, operacje.
 • Koszty transportu medycznego – transport do kraju po urazie, chorobie, także w przypadku śmierci ubezpieczonego.
 • Ratownictwo – organizacja akcji ratowniczej, poszukiwawczej.
 • Assistance – pomoc w podróży, między innymi usługi tłumacza, prawnika, opiekunki dla dzieci, organizacja kosztów leczenia, pomoc telefoniczna dla turysty.
 • Assistance samochodowy – dotyczy użytkowników samochodów, na przykład przy wypożyczeniu samochodu.
 • NNW – następstwa nieszczęśliwych wypadków – odszkodowanie wypłacane za uszczerbek na zdrowiu, śmierć ubezpieczonego.
 • OC w życiu prywatnym – wypłacane przy wywołaniu nieumyślnych szkód przed ubezpieczonego, dotyczy szkód w mieniu i szkód osobowych.
 • Ubezpieczenie bagażu – odszkodowanie wypłacane przy uszkodzeniu, kradzieży, zagubieniu bagażu.
 • Ubezpieczenie dla sportowców – włącza określone sporty, należy zapoznać się z ich listą w OWU.
 • OC sportowe – pokrywa koszty szkód wywołanych w trakcie uprawiania sportów.
 • Ubezpieczenie sprzętu sportowego – odszkodowanie wypłacane za uszkodzenie, kradzież lub zagubienie sprzętu sportowego.
 • Ubezpieczenie za opóźniony albo odwołany lot – odszkodowanie wypłacane dla ubezpieczonego, gdy jego lot opóźnił się o określny czas lub został całkowicie odwołany.
 • Zdarzenia pod wpływem alkoholu – po wykupieniu tego rozszerzenia ubezpieczyciel pokryje także koszty zdarzeń, które ubezpieczony wywołał po spożyciu alkoholu.
 • Ubezpieczenie opóźnionego bagażu – odszkodowanie wypłacane wtedy, gdy bagaż turysty nie został dowieziony na czas.
 • Ubezpieczenie rezygnacji, przerwania podróży – odszkodowanie wypłacane wtedy, gdy z ważnych przyczyny trzeba będzie zrezygnować lub przerwać wyjazd.

​Gdzie kupić ubezpieczenie turystyczne do USA?

Zakupienie ubezpieczenia turystycznego jest bardzo proste i można zrobić to nawet bez wychodzenia z domu!

Najprostszym sposobem, aby wykupić polisę, jest skorzystanie z kalkulatora ubezpieczeń turystycznych. Za jego pomocą można nie tylko sprawdzić ceny polis w wielu towarzystwach jednocześnie, ale również zawrzeć umowę online.

Polisę można także wykupić stacjonarnie, jednak jest to mniej wygodny sposób w porównaniu z zakupieniem jej przez internet. Ubezpieczenia oferowane są bezpośrednio w towarzystwach oraz u agentów ubezpieczeniowych.

​Podsumowanie

Aby wymarzona podróż do Stanów Zjednoczonych nie stała się przyczyną poważnych długów, warto wykupić ubezpieczenie turystyczne. W cenie jedynie kilkudziesięciu złotych można zabezpieczyć się przed wysokimi kosztami leczenia, transportu medycznego czy wywołanych nieumyślnie szkód. Umowę można zawrzeć nawet na jeden dzień przed wyjazdem – wszystko przez internet!

Sprawdź nasze Ubezpieczenia