Odmowa odszkodowania – kiedy nie zadziała ubezpieczenie turystyczne?

Wybierasz się za granicę i kupiłeś ubezpieczenie turystyczne. Bardzo rozsądnie! Decyzja ta, może uratować Twój urlop i oszczędzić Ci wielu problemów.
Musisz jednak wiedzieć, że są sytuacje w których Twoje ubezpieczenie nie zadziała. W tym tekście wyjaśnię Ci na co zwrócić uwagę, w jakich sytuacjach ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania lub świadczenia. Odmowa odszkodowania – nie jesteś na nią skazany i możesz jej uniknąć.

Ubezpieczenia turystyczne są dobrowolne. Oznacza to, że towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie na postawie zasad opisanych w Polisie i ogólnych warunkach ubezpieczenia. Są to dokumenty, z którymi musisz się zapoznać – będę powtarzała to jak mantrę! Nie ma na rynku ubezpieczenia od wszystkiego, dlatego musisz wiedzieć, co kupujesz. To Twój obowiązek jako Klienta i nikt, za Ciebie tego nie zrobi.

Odmowa odszkodowania – Kiedy ubezpieczenie nie zadziała?

Brak wykupionej opcji ubezpieczenia w Polisie.

Towarzystwo ubezpieczeniowe pozwali Ci na samodzielne wybranie zakresu ubezpieczenia podróżnego i ustalenie sumy ubezpieczenia. Chcąc zaoszczędzić przy zakupie polisy, gdy okroisz swoje ubezpieczenie z dodatkowych opcji lub, gdy wybierzesz niskie sumy ubezpieczenia – sam narażasz się na odmowę i dodatkowe koszty po wypadku. Dobrze zastanów się, czy oszczędność kilu złotych będzie opłacalna.
Polisa turystyczna składa się z kilku opcji:

  • ubezpieczenie kosztów leczenia
  • ubezpieczenie akcji ratowniczej i poszukiwawczej
  • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
  • ubezpieczenie bagażu
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
  • ubezpieczenie sprzętu sportowego
  • Assiatance w podróży

Aby zapewnić sobie pełną ochronę ubezpieczeniową, musisz wybrać odpowiednie opcje ubezpieczenia. W sytuacji, gdy pominiesz lub zrezygnujesz z którejś opcji ubezpieczenia, a przytrafi Ci się wypadek lub zachorujesz – nie dostaniesz odszkodowania.
Przykład:Przed wyjazdem kupiłeś polisę turystyczną i zrezygnowałeś z ubezpieczenia NNW uznając, że nie jest Ci ono potrzebne (przecież nie planujesz ryzykownych wakacji tylko leniwe „wczasowanie” i nic złego się nie wydarzy…). Niestety podczas wyjazdu poślizgnąłeś się i skończyło się skomplikowanym złamaniem łokcia. W takiej sytuacji nie możesz się ubiegać o świadczenie z powodu uszczerbku na zdrowiu.

Sporty ekstremalne i sporty podwyższonego ryzyka

Wybierając się na wyjazd i masz zamiar uprawiać sport podwyższonego ryzyka lub sporty ekstremalne – zgłoś to ubezpieczycielowi przed zawarcie umowy. Zazwyczaj opcja ta wymaga opłacenia dodatkowej składki. Informacje, które dyscypliny uważane są za ekstremalne znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń.
Przykład:Wypełniając wniosek ubezpieczeniowy nie wspomniałeś o tym, że masz zamiar uprawiać surfing (a jest on wspisany w OWU jak sport ekstremalny). Zapłaciłeś niższą składkę i jesteś zadowolony, ale… podczas surfowania przeceniłeś swoje umiejętności i trafiłeś do szpitala po niefortunnym wypadku. W tej sytuacji ubezpieczyciel ma prawo odmówić pokrycia kosztów leczenia.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Udział w zawodach

Udział w zawodach jest również jaki wyczynowe uprawianie sportu bardzo często wyłączone z polisy turystycznej jest z klasycznej polisy podróżnej. Dla zawodników wybierających się na zawody, turnieje sportowe należy wykupić tzw. ubezpieczenie sportowe, które z uwagi na dużo większe ryzyko jest droższe od polisy turystycznej.

Zatajenie choroby przewlekłej

Jeżeli leczysz się z powodu choroby przewlekłej i nie wykupisz opcji w polisie, ubezpieczyciel nie wypłaci Ci odszkodowania. Leczysz się cukrzycę, padaczkę, astmę, przeszedłeś zawał bądź mają nowotwór, a nawet nadciśnienie lub inną chorobę przewlekłą, która może skutkować powikłaniami lub nagłym pogorszeniem stanu zdrowia koniecznie wykup tę opcję. W innym wypadku towarzystwo ubezpieczeń nie pokryje za kosztów wizyty u lekarza lub kosztów pobytu w szpitalu.

Odmowa odszkodowania – inne powody, kiedy nie dostaniesz pieniędzy:

Wypełniając wniosek podałeś wszystko zgodnie z prawdą. Czy jest jeszcze jakieś ryzyko, że nie dostaniesz odszkodowania? Tak – warto wiedzieć na co uważać oraz czego się wystrzegać!

  • Nie zastosowanie się do zapisów w umowie dotyczących poinformowania towarzystwa o wypadku. Takie zapisy brzmią mniej więcej tak: W razie wystąpienia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, (…), ubezpieczony albo osoba występująca w jego imieniu zobowiązany jest przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie – niezwłocznie zgłosić telefonicznie lub faksem prośbę o pomoc do Centrum Alarmowego (…). [wycinek z OWU PZU Wojażer – więcej na ten temat w samym OWU]
  • Nie otrzymamy zwrotu pieniędzy również w przypadku, gdy nie zachowaliśmy rachunków, na podstawie których towarzystwo miałoby wypłacić pieniądze (między innymi za wizytę lekarską czy zakup lekarstw).
  • Gdy ubezpieczyciel zastrzega sobie (oczywiście w OWU), że nie odpowiada za szkody o wartości niższej niż dana kwota (franszyza integralna) bądź stosuje udział własny, czyli przyjętą umownie kwotę zmniejszającą wypłatę odszkodowania (franszyza redukcyjna). Zwykle są to drobne kwoty – od stu do kilkuset złotych, głównie przy ubezpieczeniu bagażu, sprzętu sportowego czy OC.

Nie otrzymamy pieniędzy za wypadki, które opisane są w OWU w wyłączeniach, czyli sytuacje, w których towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. Lista wyłączeń w zależności od ubezpieczyciela może być inna, ale zazwyczaj są to zdarzenia wynikające z winy umyślnej, powstałe pod wpływem alkoholu lub leków, prób samobójczych. Tę część OWU przeczytaj koniecznie!

Jeśli spędzasz aktywnie czas na urlopie przeczytaj także: ubezpieczenie dla żeglarzy, ubezpieczenie na narty lub snowboard oraz ubezpieczenie sportowe.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć