Ubezpieczenie turystyczne dla aktywnych – na co zwrócić uwagę?

Lato czy zima… żagle, czy wyjazd na narty, nie ważne, gdzie – zawsze, gdy wyjeżdżasz za granicę i będziesz uprawiał sport powinieneś kupić ubezpieczenie sportowe. W tym tekście dowiesz się na, co zwrócić uwagę i jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie. Wyjaśnimy co to jest ubezpieczenie podróżne, ubezpieczenie narciarskie i ubezpieczenie sportowe.

Ubezpieczenie turystyczne – najważniejsze informacje

Polisa turystyczna jest pakietem kilku ubezpieczeń, które razem chronią Cię przed skutkami nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń losowych jakie mogą Ci się przytrafić podczas wycieczki zagranicznej.
W skład polisy turystycznej wchodzi:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia (KL),
 • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW),
 • Assistance w podróży,
 • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC),
 • ubezpieczenie bagażu/ sprzętu sportowego. Przed wyborem ubezpieczenia sportowego upewnij się w jaki sposób uprawiana przez Ciebie dyscyplina sportu jest definiowana przez ubezpieczyciela. Może się okazać, że jest do sport wysokiego ryzyka lub sport ekstremalny. W takiej sytuacji będziesz musiał
  za opłatą dodatkowej składki rozszerzyć zakres ochrony, tak by być chronionym w przypadku szkody. Informację tę znajdziesz w definicjach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie podróżne, ubezpieczenie na narty, ubezpieczenie sportowe – Czym się różnią?

Ubezpieczenie podróżne, ubezpieczenie narciarskie i ubezpieczenie sportowe są do siebie bardzo podobne i tak naprawdę można wrzucić je do jednego worka ubezpieczeń turystycznych. Wszystkie składają się ze sklejki tych samych wariantów ubezpieczeń – różnią się jednak dodatkami i sumami ubezpieczenia.
W przypadku ubezpieczenia sportowego powinieneś  zwrócić uwagę na:

 • wysokość sumy ubezpieczenia – z uwagi na wysokie ryzyko wypadku wybrana suma ubezpieczenia kosztów leczenia powinna być na tyle wysoka, by wystarczyła na pokrycie kosztów leczenia i pobytu w szpitalu. Minimalna suma ubezpieczenia dla sportowca to 30 000 Euro.
 • klasyfikację sportu w definicjach – sprawdź, czy Twoja dyscyplina sportu jest objęta ubezpieczeniem i czy  nie ma jej w wyłączeniach odpowiedzialności.  Jeżeli nie podasz informacji o uprawianej dyscyplinie sportu  – może okazać się, że nie dostaniesz odszkodowania
 • pokrycie kosztów transportu do Polski – transport medyczny jest bardzo drogi. Sprawdź, czy ubezpieczyciel zapewni Ci w ramach ubezpieczenia pokrycie kosztów powrotu do Polski.

Ubezpieczenie kosztów leczenia

Jest to najważniejszy składnik polisy dla podróżującego sportowca. Ubezpieczenie to chroni ponoszeniem kosztów leczenia (KL). Polisy proponowane przez biura podróży lub firmy zajmujące się organizacją wyjazdów mają zazwyczaj niskie sumy ubezpieczenia (tutaj) , które nie są wystarczające zwłaszcza w przypadku, gdy przytrafi Ci się jakaś poważna kontuzja podczas uprawiania sportu. Wyższa suma ubezpieczenia jest niezbędna szczególnie mając na uwadze wysokie koszty leczenia Jeśli planując podczas zagranicznego urlopu uprawiać sport, a szczególności sport o wysokim stopniu ryzyka, dopilnuj aby Twoje ubezpieczenie kosztów leczenia miało wystarczająco wysoką sumę ubezpieczenia.

Koszt wizyty u internisty w krajach Europy Zachodniej to kilkadziesiąt Euro, w przypadku, gdy doznasz kontuzji i konieczności hospitalizacji lub operacji może okazać się, że koszt może wynosić kilkadziesiąt tysięcy Euro.  W ramach tej sumy ubezpieczyciel pokryje koszt wizyty, konsultacji lekarskiej, koszt badań, hospitalizacji, transportu oraz zakupionych lekarstw.

Jeśli wybierasz się w góry, zamierzasz żeglować zwróć uwagę, czy ubezpieczyciel pok koniecznie zwróć uwagę na to, czy ubezpieczyciel pokryje koszty akcji poszukiwawczej i ratowniczej.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Kolejnym ważnym ubezpieczeniem dla sportowca wyjeżdżającego za granicę jest ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). Jest to ubezpieczenie które zapewni Ci wypłatę świadczenia w przypadku uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku.  Według definicji zawartej w Ogólnych Warunkach Bezpieczne Podróże Signal Iduna: Nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.”

Zgodnie z definicją ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu powstały w przypadku złamania, ale nie jeżeli zachorujesz. Kluczowym hasłem w tej definicji jest uszczerbek na zdrowiu: „Trwały uszczerbek na zdrowiu – trwałe uszkodzenie ciała Ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem objętym ubezpieczeniem, przy czym za trwałe uszkodzenie ciała rozumie się trwały ubytek struktury i funkcji narządu lub kończyny. Za trwały uszczerbek na zdrowiu w rozumieniu niniejszych OWU uważa się tylko i wyłącznie te rodzaje uszczerbków, które zostały wymienione w Tabeli procentowej świadczeń z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, znajdującej się w § 16 ust. 3 niniejszych OWU”.

Co to oznacza? Złamanie, skręcenie zranienie może zostać ujęte w tabeli uszczerbków, ale nie przysługuje świadczenie w przypadku siniaków lub dolegliwości bólowych. Wysokość świadczenia wypłacanego z NNW będzie zależała od wysokości sumy ubezpieczenia oraz procentowego uszczerbku na zdrowiu.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC)

Równie ważnym składnikiem polisy turystycznej jest ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC). Ubezpieczenie to chroni nas przed ponoszeniem  kosztów leczenia jeżeli przypadkiem wyrządzimy komuś szkodę np. wpadniemy na kogoś na stoku narciarskim. Dodatkowo ubezpieczenie to chroni wszelkie inne zdarzenia spowodowane przez nas osobie trzeciej podczas wyjazdu np. zarysowanie czyjegoś samochodu, uszkodzenie wyposażenia hotelowego itp. niefortunnych zdarzeń.

Możesz również ubezpieczyć bagaż lub sprzęt sportowy. Jeżeli posiadasz wartościowy sprzęt sportowy warto wydać kilka dodatkowych złotych i ubezpieczyć sprzęt od uszkodzeń w wyniku nieszczęśliwego wypadku jak również od kradzieży.

Ubezpieczyciel nie zapłaci jednak za Twoje zapominalstwo – jeżeli pozostawisz sprzęt niezabezpieczony bez opieki, nie dostaniesz zwrotu pieniędzy.

Przeczytaj też:jak wybrać polisę turystyczną

Pamiętaj!

 1. Wybierając ubezpieczenie sportowe wybierz wyższe sumy ubezpieczenia niż w przypadku standardowej wycieczki. Uprawiając sport jesteś bardziej narażony na poważne kontuzje.
 2. Sprawdź, czy uprawiana przez Ciebie dyscyplina sportu jest w definicjach w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia jest uznawana za sport wysokiego ryzyka lub sport ekstremalny.
 3. Sprawdź, czy wybrane przez Ciebie ubezpieczenie zawiera koszty akcji ratowniczej i poszukiwawczej, zwłaszcza gdy jesteś miłośnikiem gór i morza.

Dobre ubezpieczenie turystyczne zapewni Tobie i osobom, z którymi wyjeżdżasz, pełną ochronę w czasie zagranicznego urlopu. Kup polisę na wyjazd przez internet i bądź mądry przed szkodą!

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć