Jak wybrać ubezpieczenie turystyczne do Portugalii?

Marzysz o urlopie w kraju, w którym aż przez 300 dni w roku świeci słońce? Portugalia spełni Twoje oczekiwanie! A jeżeli zastanawiasz się, czy zabrać ze sobą EKUZ, czy kupić ubezpieczenie turystyczne do Portugalii, podpowiadamy.

Opieka medyczna w Portugalii

EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) upoważnia osoby ubezpieczone w ramach NFZ do otrzymania, po jej okazaniu, opieki medycznej w krajach europejskich. A skoro mowa o Portugalii EKUZ ważna jest też na jej wyspach — Maderze i Azorach. Dokument ten jest bezpłatnie wydawany przez NFZ, po złożeniu wniosku we właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale. Trzeba jednak wiedzieć, że EKUZ jest honorowana tylko w państwowych placówkach medycznych. I nawet w ich przypadku nie oznacza całkowicie darmowego leczenia. Warto też zaznaczyć, że EKUZ uprawnia do otrzymania tylko niezbędnej pomocy medycznej. W Portugalii publiczne przychodnie zazwyczaj są czynne od 8:00 do 20:00. Jedynie w większych miastach są czynne całą dobę. A wizyta, w zależności od placówki, oznacza konieczność wniesienia opłaty administracyjnej w wysokości od 5 euro do 10 euro. Tylko dzieci do 12 roku życia i kobiety w ciąży są z niej zwolnione.

Trzeba też dodać, że kolejki do lekarzy są długie. Może się też okazać, że w naszej okolicy nie ma gabinetu lekarskiego, który współpracuje z publiczną służbą zdrowia. Wówczas pozostanie nam prywatna wizyta lekarska, a tej EKUZ nie refunduje. Koszt zwyczajnej wizyty w prywatnym gabinecie lekarskim wynosi ok. 80 euro. Do szpitala potrzebne jest skierowanie lekarskie. Chyba że konieczna jest natychmiastowa pomoc. Wówczas trzeba wnieść opłatę, która w zależności od placówki wynosi od 10,35 euro do 20,65 euro. EKUZ nie pokrywa kosztów transportu medycznego z udziałem karetki lub helikoptera z lekarzem na pokładzie do Polski i transportu zwłok. Z tych wszystkich powodów zarówno polskie MSZ, jak i NFZ radzą zakupić prywatne ubezpieczenie turystyczne do Portugalii (również do innych krajów).

Zalety ubezpieczenia podróżnego do Portugalii

Ubezpieczenie kosztów leczenia

Ubezpieczenie turystyczne w swoim standardowym zakresie zawiera ubezpieczenie kosztów leczenia. W razie nagłego zachorowania lub wypadku gwarantuje ono pokrycie wszelkich kosztów leczenia (w tym badań i operacji) zarówno w państwowych, jak i w prywatnych placówkach medycznych. W ramach ubezpieczenia kosztów leczenia towarzystwo ubezpieczeniowe zapłaci też za transport medyczny do Polski i transport zwłok. Z tych powodów jest to najważniejszy składnik ubezpieczenia turystycznego do Portugalii i każdego innego kraju. Zalecana suma ubezpieczenia przypisana do wskazanego ryzyka, podczas urlopu w Europie, wynosi co najmniej 20.000 EUR. Przy czym „co najmniej” to słowo-klucz.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW gwarantuje odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu lub inwalidztwo, do którego dojdzie w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Wysokość odszkodowania jest wyliczana przez towarzystwo ubezpieczeniowe na podstawie procentowo oszacowanego stopnia doznanego urazu. Dlatego im wyższa suma ubezpieczenia przy tym ryzyku na polisie podróżnej, tym wyższe odszkodowanie. W przypadku śmierci ubezpieczonego odszkodowanie w wysokości całej sumy ubezpieczenia trafi do jego bliskich.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Pomoc w podróży, czyli Assistance

W ramach Assistance ubezpieczyciel zapewnia pomoc o każdej porze dnia i nocy. Wystarczy kontakt telefoniczny z Centrum Alarmowym danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Spośród szeregu usług dostępnych w zakresie Assistance do najważniejszych należy zorganizowanie transportu medycznego do Polski i transportu zwłok. Koszty pokryje ubezpieczyciel.

Dodatkowa ochrona na wakacje w Portugalii

Z uwagi na odległość Portugalii od Polski najwygodniejszym środkiem transportu jest samolot. W związku z tym, podczas zakupu ubezpieczenia turystycznego do Portugalii, warto ubezpieczyć swój bagaż. Zazwyczaj otrzymamy od razu ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. W sytuacji uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży ubezpieczenie podróżne do Portugalii zapewni nam wówczas odszkodowanie. Podczas urlopu za granicą pomocne jest też ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC w życiu prywatnym). Ubezpieczenie to chroni nas przed finansowymi konsekwencjami nieumyślnego spowodowania urazu fizycznego u osoby trzeciej lub uszkodzenia jej mienia. Obowiązek wypłaty zadośćuczynienia poszkodowanemu przejmuje na siebie ubezpieczyciel. Również wtedy, kiedy to nasza pociecha jest sprawcą szkody.

Ubezpieczenie turystyczne do Portugalii dla osób chorych przewlekle

Osoby, które w Polsce leczą się z powodu choroby przewlekłej (astma, cukrzyca, choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, nowotwór, etc.), są zobowiązane poinformować o tym fakcie towarzystwo ubezpieczeniowe podczas zakupu ubezpieczenia turystycznego do Portugalii. Dla własnego dobra. Ubezpieczenie podróżne do Portugalii musi być wówczas rozszerzone o ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych. W razie nasilenia objawów takiej choroby w trakcie urlopu w Portugalii standardowa polisa podróżna nie zapewnia żadnej ochrony. Inaczej mówiąc, ubezpieczyciel nie pokryje kosztów leczenia. Co równie ważne, jeżeli lekarz odradza podróż, warto go posłuchać. Opinia lekarska, która zaleca pozostanie w kraju, stanowi dla towarzystw ubezpieczeniowych powód do odmowy wypłaty odszkodowania. Nawet pomimo rozszerzenia zakresu ubezpieczenia turystycznego do Portugalii o ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych.

Aktywny wypoczynek w Portugalii

Aktywny wypoczynek oznacza, że ubezpieczenie turystyczne do Portugalii musi być rozszerzone o ochronę w związku z uprawianiem sportów. W przeciwnym razie ubezpieczyciel nie pokryje kosztów leczenia i nie wypłaci odszkodowania z ubezpieczenia NNW za wypadek podczas aktywnego wypoczynku. Standardowe ubezpieczenie turystyczne zasadniczo swoim zakresem obejmuje amatorskie uprawianie sportów rekreacyjnych. Ale gros sportów jest uważanych za sporty wysokiego ryzyka, czy wręcz ekstremalne. Dlatego przed zakupem ubezpieczenia podróżnego do Portugalii trzeba dokładnie sprawdzić, do jakiej kategorii dany ubezpieczyciel zalicza sport, który chcemy uprawiać. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) danego ubezpieczyciela.

Co ważne, w przypadku sportów wodnych ubezpieczenie turystyczne do Portugalii w swoim zakresie musi zawierać ubezpieczenie akcji ratowniczej! Zazwyczaj jest ono wymieniane w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia lub Assistance. Niekiedy jednak jest traktowane jako osobne ryzyko na polisie podróżnej. W Portugalii prądy morskie, chociaż na pierwszy rzut oka niewidoczne, są niezwykle silne i niebezpieczne. Nie trudno o wypadek na wodze. Wówczas za wezwanie służb poszukiwawczych i ratowniczych, bez właściwego ubezpieczenia turystycznego, trzeba zapłacić z własnej kieszeni. Przy okazji rozszerzenia zakresu ubezpieczenia podróżnego do Portugalii o uprawianie sportów istnieje też możliwość ubezpieczenia sprzętu sportowego. Zapewnia ono ochronę na wypadek dokładnie tych samych zdarzeń, co wspomniane już ubezpieczenie bagażu.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć