ubezpieczenie turystyczne do niemiec
Ubezpieczenie turystyczne

Jak wybrać ubezpieczenie turystyczne do Niemiec?

Niemcy są krajem, który chętnie odwiedzamy. Szczególnie w celach zarobkowych. Ale nie tylko. Letnie wyjazdy na niemieckie wyspy Bałtyku i Morza Północnego, które są znane z czystych plaż i znakomitych warunków do uprawiania sportów wodnych, a w zimie kurorty narciarskie w południowych Niemczech cieszą się dużą popularnością wśród turystów z całego świata. Także z Polski. Dlatego dziś podpowiadamy, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w trakcie pobytu u sąsiada zza Odry? I jakie ubezpieczenie turystyczne do Niemiec kupić?

Bezpieczeństwo w Niemczech

W ostatnich latach w Europie doszło do wielu ataków terrorystycznych i prób ich dokonania. Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Niemczech nie przekazuje do opinii publicznej informacji o stopniu zagrożenia atakiem terrorystycznym. Ale na niemieckich ulicach, dworcach, czy lotniskach widać wzmożone patrole policyjne. Polskie MSZ apeluje o zachowanie ostrożności i czujności podczas pobytu w Niemczech. Szczególnie w miejscach, w których gromadzą się rzesze ludzi. Przed wyjazdem do Niemiec warto też zarejestrować się w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz”. W sytuacji zagrożenia umożliwi to sprawne działanie polskim służbom konsularnym w Niemczech i udzielenie nam oraz naszym bliskim natychmiastowej pomocy. Numer alarmowy w Niemczech to 112. A w nadzwyczajnej sytuacji (jak zaginięcie bliskiej osoby, czy wypadek śmiertelny z jej udziałem) po godzinach pracy polskiego urzędu konsularnego w Niemczech w dni powszednie lub w weekend mamy prawo i możliwość zadzwonić na alarmowy numer konsula dyżurnego i oczekiwać pomocy. Trzeba jednak wiedzieć, że w Niemczech funkcjonuje czterech konsulów dyżurnych, a każdy z nich działa na innym obszarze.

EKUZ w Niemczech to za mało

Ubezpieczenie w NFZ upoważnia nas do otrzymania opieki medycznej podczas pobytu w Niemczech. Bez znaczenia jest powód naszej podróży do Niemiec. Konieczne jest natomiast posiadanie potwierdzenia ubezpieczenia w ramach polskiego powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Inaczej mówiąc, potrzebna jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli EKUZ. Wniosek o jej wyrobienie należy złożyć w oddziale NFZ. Sama EKUZ nic nie kosztuje. Ale świadczenia medyczne, do których uprawnia jej posiadanie, nie są całkowicie darmowe. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to za mało, bo:

  • EKUZ umożliwia otrzymanie opieki medycznej w sytuacji nagłego zachorowania lub wypadku, ale wyłącznie w zakresie koniecznym z medycznego punktu widzenia do uratowania życia. W jej ramach nie przysługuje transport medyczny do Polski, w tym transport zwłok oraz akcja ratownicza w górach, czy na morzu.
  • EKUZ jest honorowana tylko w państwowych szpitalach i gabinetach lekarskich.

Koszty opieki medycznej w Niemczech

Co równie ważne, z EKUZ otrzymamy pomoc medyczną na zasadach, które panują w danym kraju. W Niemczech pacjenci w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego współuczestniczą w kosztach leczenia. Stąd nawet z EKUZ w portfelu trzeba wnieść określone opłaty:

  • 10 EUR przy pierwszej wizycie u lekarza w danym kwartale;
  • 10 EUR za każdy dzień hospitalizacji (przy czym pobyt w szpitalu nie może być dłuższy niż 28 dni w skali roku);
  • 10% kosztów transportu medycznego do szpitala na terenie Niemiec (ale nie mniej niż 5 EUR i nie więcej niż 10 EUR);
  • 10% ceny leków i opatrunków (ale nie mniej niż 5 EUR i nie więcej niż 10 EUR).

Skoro EKUZ ma liczne ograniczenia czy jest sens w jej wyrabianiu? Tak. A to dlatego, że bez niej zwyczajna wizyta u lekarza oznacza koszt około 50 euro, a cena jednej doby w szpitalu (bez kosztów badań i operacji) wynosi co najmniej 500 euro! Warto jednak zapewnić sobie dodatkową ochronę i kupić ubezpieczenie turystyczne do Niemiec.

Co powinno zawierać ubezpieczenie turystyczne do Niemiec?

Ubezpieczenie podróżne do Niemiec musi być skrojone na miarę naszych rzeczywistych potrzeb. Niezależnie od celu podróży w zakresie ubezpieczenia turystycznego powinno się znaleźć:

Ubezpieczenie kosztów leczenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia – w jego ramach ubezpieczyciel pokrywa wszelkie koszty związane z leczeniem w państwowych i prywatnych placówkach medycznych oraz koszt transportu medycznego i transportu zwłok do Polski. Zalecana suma ubezpieczenia kosztów leczenia w przypadku wyjazdu do Niemiec to co najmniej 30.000 EUR.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW – gwarantuje odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem. W przypadku śmierci ubezpieczonego odszkodowanie trafia do uposażonego, czyli osoby upoważnionej do odbioru świadczenia. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe ewentualne odszkodowanie. Natomiast nie istnieje kwota zalecana przy tym ubezpieczeniu. Warto jednak przy jej ustalaniu mieć na uwadze charakter wyjazdu do Niemiec. Pracownicy fizyczni i sympatycy sportów wysokiego ryzyka lub ekstremalnych są narażeni na większe ryzyko doznania urazu fizycznego niż pracownicy umysłowi czy miłośnicy turystyki krajoznawczej. Stąd w ich przypadku suma ubezpieczenia turystycznego do Niemiec przypisana do ryzyka NNW powinna być możliwie najwyższa.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – o ile w Polsce ten typ ubezpieczenia jak na razie nie jest popularny, o tyle w Niemczech jest to jedno z najważniejszych ubezpieczeń. Według niemieckiego prawa każdy, kto wyrządzi szkodę osobie trzeciej, jest zobowiązany do zapłacenia jej odszkodowania (czy to za szkodzę osobową, czy za szkodę w mieniu). Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym sprawia, że roszczenia finansowe poszkodowanego wobec sprawcy pokrywa ubezpieczyciel. Sugerowana, minimalna suma ubezpieczenia OC w życiu prywatnym podczas podróży do Niemiec wynosi 20.000 EUR.

Usługi Assistance

Usługi Assistance – to pomoc w podróży. Po uprzednim kontakcie z infolinią ubezpieczyciela, u którego zostało zawarte ubezpieczenie turystyczne do Niemiec, pracownik zorganizuje wizytę u lekarza, czy transport medyczny do Polski i transport zwłok. Naturalnie nie ma znaczenia to, kto wykona ów telefon. W końcu ubezpieczony może nie być w stanie zadzwonić osobiście. Warto zadbać o to, by ubezpieczenie podróżne do Niemiec w swoim zakresie zawierało Assistance. W ten sposób oszczędza się dodatkowych, niepotrzebnych zmartwień swoim bliskim.

Co jeszcze powinno się znaleźć w zakresie ubezpieczenia podróżnego do Niemiec?

Ubezpieczenie turystyczne do Niemiec (jak i do każdego innego kraju) w swoim zakresie musi zawierać te ryzyka, na które z największym prawdopodobieństwem jesteśmy narażeni podczas pobytu za granicą. I dlatego:

  • jeżeli wyjeżdżamy w celach zarobkowych, a konkretnie do pracy fizycznej, podczas zakupu ubezpieczenia podróżnego do Niemiec (w placówce, czy przez Internet) musimy poinformować o tym towarzystwo ubezpieczeniowe. Zakres ubezpieczenia turystycznego musi być rozszerzony o ryzyko wyjazdu do pracy. Dopiero wówczas zyskamy pełną ochronę.
  • jeżeli wyjeżdżamy na urlop, w którego trakcie chcemy aktywnie wypoczywać, zakres ubezpieczenia turystycznego musi być rozszerzony o ryzyko związane z uprawianiem sportu. Co równie ważne, w przypadku sportów zimowych i wodnych ubezpieczenie podróżne do Niemiec w swoim zakresie musi zawierać ubezpieczenie akcji ratowniczej.
  • jeżeli leczymy się z powodu choroby przewlekłej (tj. astma, cukrzyca, nowotwór, nadciśnienie, etc.), ubezpieczenie turystyczne do Niemiec trzeba rozszerzyć o ubezpieczenie następstw choroby przewlekłej.

Przy wskazanych ryzykach warto wedle własnego osądu zwiększyć sumę ubezpieczenia kosztów leczenia.
Właściwie spersonalizowane ubezpieczenie podróżne do Niemiec to gwarancja spokoju. Nie tylko naszego, ale także naszych bliskich.