Generali z myślą o podróży — wszystko, co powinieneś wiedzieć o tym ubezpieczeniu

Polisa Generali z myślą o podróży jest stworzona dla każdego, kto podróżuje po Polsce lub wyjeżdża za granicę. Przyjrzyjmy się jej zatem bliżej.

Polisa pełna możliwości

Podczas czytania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia pierwsze, co zwraca uwagę to zakres terytorialny polisy. Ubezpieczenie jest dostępne dla trzech stref geograficznych:

 • Strefa Europa – obejmuje terytoria państw europejskich oraz terytoria krajów z Basenu Morza Śródziemnego i Wysp Kanaryjskich;
 • Strefa Świat – obejmuje terytoria wszystkich państw świata, poza Polską;
 • Strefa Polska – obejmuje terytorium Polski.

OWU przedstawia też warianty ubezpieczenia. W zależności od celu podróży do wyboru jest opcja:
Podróże zagraniczne lub po Polsce – dla osób, które wyjeżdżają na wakacje, czy ferie;

 • Wyjazd do pracy – dla osób, które podejmują zatrudnienie za granicą;
 • Sport – dla miłośników aktywnego wypoczynku w Polsce lub za granicą.

Rodzaj umowy ubezpieczenia podróżnego od Generali zależy od liczby osób ubezpieczonych. Możemy ubezpieczyć się indywidualnie, rodzinnie (kiedy wyjeżdżamy ze swoimi bliskimi) lub grupowo (kiedy wyjeżdżamy do pracy). Warto zaznaczyć, że przy umowie rodzinnej lub grupowej zakres polisy jest taki sam dla wszystkich osób ubezpieczonych. Natomiast sumy ubezpieczenia za poszczególne zdarzenia dotyczą każdej z ubezpieczonych osób oddzielnie. Ale to nie wszystko, bo rodzaj umowy zależy też od okresu, na jaki polisa jest zawarta. Podczas podróży krajowych i zagranicznych, które trwają krócej niż rok lub kiedy wyjeżdżamy sporadycznie, warto zawrzeć umowę krótkoterminową. Natomiast w sytuacji, kiedy w ciągu roku wyjeżdżamy często z kraju lub stale przebywamy poza Polską, lepiej jest wybrać umowę długoterminową i kupić ubezpieczenie na cały rok. Ten wachlarz możliwości sprawia, że polisa Generali z myślą o podróży jest ciekawą ofertą. A to nie koniec!

Generali z myślą o podróży – zakres ubezpieczenia

Zakres polisy jest tym, co zazwyczaj interesuje nas najbardziej. I bardzo słusznie, bo kto chce kupić kota w worku? Trzeba wiedzieć, w jakich okolicznościach nasza polisa zapewnia ochronę, czyli kiedy otrzymamy odszkodowanie. Generali oferuje podstawowy zakres polisy zarówno dla podróży po Polsce, jak i poza jej granice. Natomiast za dodatkową opłatą możemy ubezpieczyć się na wypadek innych zdarzeń, których podstawowa polisa nie obejmuje.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Strefa Europa i Świat

Podstawowy zakres ubezpieczenia w Strefie Europa oraz Świat zapewnia zwrot kosztów leczenia poniesionych w trakcie podróży zagranicznej. W razie wypadku, czy zachorowania polisa pokrywa koszty związane z badaniami, zabiegami, hospitalizacją, wynagrodzeniem dla lekarzy, lekarstwami i opatrunkami, rehabilitacją, etc. Poza tym w podstawowym pakiecie otrzymamy usługi Assistance, w ramach których pracownik Generali umówi wizytę lekarską, pomoże w odzyskaniu utraconego bagażu, czy zablokuje karty płatnicze w razie kradzieży. Co jednak najważniejsze Assistance gwarantuje też transport medyczny do Polski i transport zwłok oraz pokrycie wszelkich kosztów z tym związanych.
Polisę dla podróży zagranicznych możemy rozszerzyć o:

 • NNW, czyli następstwa nieszczęśliwych wypadków — gwarantuje odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu, inwalidztwo, czy śmierć w wyniku wypadku;
 • OC w życiu prywatnym – zapewnia ochronę w razie wyrządzenia szkody osobie trzeciej (zarówno za spowodowanie obrażeń fizycznych, jak i uszkodzenie mienia);
 • ubezpieczenie rezygnacji z wyjazdu – gwarantuje zwrot kosztów za nocleg czy bilet, jeżeli z przyczyn losowych podróż nie dojdzie do skutku;
 • ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego — umożliwia odszkodowanie za uszkodzenie, zagubienie i kradzież np. walizki, czy nart;
 • ubezpieczenie od choroby przewlekłej – zapewnia ochronę w razie zaostrzenia objawów choroby;
 • pasywny udział w wojnie lub aktach terroru – gwarantuje odszkodowanie w przypadku stania się ofiarą wskazanych zdarzeń.

Strefa Polska

Polisa różni się od ubezpieczenia w dwóch pozostałych strefach. Wynika to z faktu, że jej podstawowy zakres obejmuje wyłącznie NNW. Natomiast ubezpieczenie możemy rozszerzyć o: koszty leczenia, Assistance, OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie rezygnacji z wyjazdu oraz ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego.

Odszkodowania nie będzie!

Jeśli w wyniku choroby wieńcowej w trakcie wyjazdu za granicę dojdzie do zawału serca, a nie posiadamy rozszerzenia polisy o następstwa chorób przewlekłych, nie otrzymamy odszkodowania. Polisa nie zapewnia też żadnej ochrony (nawet w najszerszym swoim zakresie) w związku z chorobą psychiczną, chorobą przenoszoną drogą płciową, czy samookaleczeniem. Także w przypadku celowego uszkodzenia sprzętu sportowego, czy pozostawienia bagażu bez opieki ubezpieczyciel nie zapłaci ani złotówki. To tylko kilka z przykładów sytuacji, za które towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności. Szczegółowe informacje znajdują się w OWU Generali z myślą o podróży.

Od kiedy polisa zapewnia ochronę?

Przy wyjeździe za granicę ubezpieczenie Generali z myślą o podróży staje się aktywne z chwilą przekroczenia granicy. Z kolei kupując ubezpieczenie w trakcie pobytu za granicą, ochrona rozpoczyna się dopiero po trzech dniach od zawarcia polisy. Z tego powodu lepiej załatwić wszystkie formalności przez podróżą. Jeśli natomiast polisę zawarliśmy na wyjazd w Polsce, zapewnia nam ona ochronę już w chwili opuszczenia miejsca zamieszkania.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć