Ubezpieczenie od powodzi – dlaczego warto je kupić

Niedawna seria intensywnych opadów deszczu przypomniała Polakom o tym, że ryzyko powodzi w naszym kraju jest naprawdę realne. Pamiętny 1997 rok dobitnie ukazał niszczycielską siłę żywiołu. Oczywiście ogólnokrajowe powodzie nie zdarzają się zbyt często, ale już lokalne podtopienia mają miejsce niemal każdego roku. Dlatego też osoby mieszkające w nieruchomościach położonych nieopodal rzek oraz zbiorników wodnych są szczególnie narażone na takie ryzyko. Co prawda, trudno jest walczyć z tak silnym żywiołem, jednak można skutecznie zabezpieczyć swój majątek. Tę możliwość zapewnia specjalne ubezpieczenie od powodzi.

Ubezpieczenie od powodzi – co warto o nim wiedzieć?

Ubezpieczenie od powodzi gwarantuje ochronę majątku, w tym także nieruchomości, przed niszczącymi skutkami powodzi oraz ulewnych deszczy. Tutaj trzeba jednak wyjaśnić pewną nieścisłość. Ubezpieczenie od powodzi nie wchodzi w zakres standardowych polis mieszkaniowych. Niektórzy mogą przecież zakładać, że skoro zakupili standardowe ubezpieczenie nieruchomości, to ich dom jest chroniony również przed powodzią. Jednak z reguły takie myślenie okazuje się błędne, ponieważ polisy mieszkaniowe rzadko zapewniają ochronę przed katastrofami naturalnymi.

Najczęściej ubezpieczenie od powodzi ma charakter indywidualny, przez co należy zakupić je osobno. Oczywiście zdarzają się nieliczne przypadki, gdy dany ubezpieczyciel oferuje takie świadczenie w ramach innej polisy. Niemniej z reguły właściciele nieruchomości muszą dokonać takiego zakupu oddzielnie.

Co istotne, ubezpieczenie od powodzi może chronić nie tylko przed samą powodzią! Zasadniczo zakres ochrony w takiej polisie powinien obejmować wszelkie zniszczenia spowodowane destrukcyjnym wpływem wody. Nie ma więc znaczenia to, czy szkoda powstała w wyniku powodzi, czy np. ulewnych deszczy lub topniejącego śniegu. Z drugiej strony takie ubezpieczenie nie chroni przed szkodami wynikającymi z przyczyn innych niż katastrofy naturalne. Przykładowo, zalanie piwnicy powstałe na skutek pęknięcia rur nie zostanie uznane za szkodę uprawniającą do odszkodowania. Dlatego warto dokładnie czytać ogólne warunki ubezpieczenia (OWU).

Czy każdy właściciel nieruchomości może kupić ubezpieczenie od powodzi?

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Logicznym wydaje się stwierdzenie, że ubezpieczenie od powodzi powinni kupić właściciele tych nieruchomości, które są szczególnie narażone na zalanie. Niestety, opisana zależność może w rzeczywistości znacząco utrudnić zakup polisy. Część ubezpieczycieli korzysta wówczas z tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Takie zapisy są często stosowane w odniesieniu do tych nieruchomości, które z różnych względów są bardziej zagrożone ryzykiem powodzi. Dotyczy to więc wszelkich domów położonych nieopodal rzek, jezior lub innych zbiorników wodnych, a także np. potoków górskich.

Czy można więc znaleźć rozwiązanie tej patowej sytuacji? Na szczęście tak! Warto wiedzieć o tym, że nie wszyscy ubezpieczyciele stosują wspomnianą klauzulę dotyczącą wyłączenia odpowiedzialności. W związku z tym trzeba znaleźć takiego asekuratora, który nie przewiduje ograniczeń dotyczących sprzedaży ubezpieczeń od powodzi. Tutaj ponownie przyda się dokładna lektura OWU, ponieważ to w warunkach ubezpieczenia powinny znaleźć się informacje dotyczące wyłączenia odpowiedzialności.

Na co jeszcze należy uważać przy zakupie ubezpieczenia od powodzi?

Zakres ochrony i klauzula dotycząca wyłączenia odpowiedzialności to dwa aspekty, na które z pewnością trzeba zwrócić uwagę. Jednakże w treści ubezpieczeń pojawia się jeszcze jeden problematyczny zapis, czyli okres karencji.

Okres karencji to po prostu wyznaczony czas, jaki musi upłynąć od zakupu polisy, aby stała się ona ważna. Ubezpieczenie od powodzi niemal zawsze zawiera taki zapis. Dlaczego jest on tak istotny? Ponieważ ma on kluczowe znaczenie dla właściciela nieruchomości. Jeżeli bowiem szkoda wystąpi przed zakończeniem okresu karencji, asekurator może zgodnie z prawem odmówić wypłaty odszkodowania. W ten sposób ubezpieczyciele chronią się przed próbami wyłudzenia pieniędzy przez osoby, które kupią polisę dopiero podczas powodzi. Co istotne, długość okresu karencji jest ustalana indywidualnie przez poszczególnie firmy. Toteż przed wyborem konkretnego ubezpieczenia należy sprawdzić, kiedy zacznie ono tak naprawdę obowiązywać.

Ostatnie wydarzenia w naszym kraju pokazały, że z naturą w wielu przypadkach po prostu nie da się wygrać. Dlatego właściciele nieruchomości powinni już wcześniej rozważyć zabezpieczenie swojego majątku. Ubezpieczenie od powodzi stanowi pod tym względem niemal idealne uzupełnienie standardowej polisy mieszkaniowej. W ramach opisywanego ubezpieczenia można otrzymać ochronę przed powodzią, deszczem, topniejącym śniegiem oraz innymi zagrożeniami naturalnymi. Szczegółowy zakres ochrony można znaleźć w warunkach ubezpieczenia. Trzeba również pamiętać o zakupie polisy ze stosownym wyprzedzeniem. W przeciwnym razie można mieć poważne problemy z uzyskaniem odszkodowania, jeżeli nieruchomość zostanie zalana jeszcze przed upływem okresu karencji.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć