Ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego – na co zwrócić uwagę?

Zastanawiasz się nad ubezpieczeniem kredytu hipotecznego? Chcesz dowiedzieć się większej ilości informacji o tym, na co zwrócić uwagę? Doskonale się składa. Obecnie Główny Urząd Statystyczny GUS podaje, że przeciętnie za jeden metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej w 2019 roku trzeba było zapłacić około 4,5 tys. złotych. Sprawdź, na co zwrócić uwagę i na które z kwestii uzyskasz odpowiedź podczas lektury naszego artykułu.

Zgodnie z danymi uzupełnionymi przez KPF i IRG SGH Polacy najczęściej finansują inwestycje mieszkaniowe z częściowym wykorzystaniem kredytu hipotecznego. W 2016 roku udział gospodarstw domowych, które planowały sfinansować zakup mieszkania z wykorzystaniem kredytu hipotecznego, wynosi obecnie 36,3 procent. Z kolei już w 2017 roku było to 46,8 procent. Dla porównania rok później, ponad połowa Polaków zamieszkania sfinansować zakup mieszkania częściowo kredytem. Do podstawowego zabezpieczenia kredytu hipotecznego zalicza się wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Ochrona ubezpieczenia kredytu hipotecznego może odbywać się również za sprawą wykupu odpowiedniego ubezpieczenia.

Co to jest ubezpieczenie kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny to zazwyczaj wysokie rozwiązanie zaciągane na okres nawet kilkudziesięciu lat. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Biuro Informacji Kredytowej, w lipcu 2019 roku średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego, wynosiła około 277 tysięcy złotych. Ze względu na zainteresowanie pożyczeniem dużej kwoty, każdy bank poszukuje sposób na zabezpieczenie przed ryzykiem braku spłaty zobowiązania.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że w momencie kredytu hipotecznego ustanawiana jest na rzecz banku hipoteka w księdze wieczystej nieruchomości. Aktualnie wyróżnia się cztery rodzaje hipoteki:

  • przymusową, czyli hipotekę, która obciąża nieruchomość wbrew woli właściciela. Jest ona stosowana w sytuacji, gdy wierzytelność stwierdzona jest tytułem wykonawczym na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.
  • kaucyjną – aktualnie nie jest ona stosowana w momencie zabezpieczenia wierzytelności. Niemniej jednak została ona ustanowiona wtedy, kiedy w dniu ustalenia zabezpieczenia wartość wierzytelności nie mogła być precyzyjnie określona. Hipoteka kaucyjna określała górną granicę kwoty zobowiązania, jaka mogła być wynikiem zawierania umowy cywilnoprawnej.
  • odwróconą – hipoteka polega na tym, że bank lub inna instytucja finansowa zdecydowała się na uiszczenie klientowi świadczenie. Jednocześnie uzyskuje ona prawo do lokalu mieszkalnego po śmierci klienta.
  • umowna – hipoteka ustanawiana jest w formie zabezpieczenia dla banku w momencie zaciągania kredytu, Właściciel nieruchomości za pośrednictwem tego typu hipoteki decyduje się na to, że uzyskał od kredytodawcy pieniądze z przeznaczeniem na nabycie danej nieruchomości oraz, że dokona spłaty zobowiązania w ustalonym w terminie umowie.

Jakie są rodzaje ubezpieczenia kredytu hipotecznego?

Wśród dostępnych form ubezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego, warto wymienić kilka rodzajów polis. Obecnie dostępne są rozwiązania takie jak:

  • ubezpieczenie pomostowe,
  • ubezpieczenie na życie od kredytu hipotecznego,
  • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego lub braku wkładu własnego,
  • ubezpieczenie nieruchomości,
  • ubezpieczenie utraty pracy i utraty zdolności wykonywania pracy.

Dlaczego warto skorzystać z ubezpieczenia kredytu hipotecznego? Przede wszystkim do zabezpieczenie dla banku, bo zmniejsza ono ryzyko braku płatności raty. Oprócz tego banki w sytuacji ubezpieczenia kredytu są skłonniejsze do podjęcia pozytywnych decyzji o przyznaniu dużych kwot finansowania. Banki oczekują od nas cesji z polis ubezpieczeniowych, które zabezpieczają spłatę kredytu.

Ubezpieczenie na życie a kredyt hipoteczny

Bez dwóch zdań śmierć kredytobiorcy to ogromne ryzyko dla banku, który udziela kredyt hipoteczny. Można na szczęście zniwelować to ryzyko, za sprawą wykupu przez zainteresowaną osobę właściwego ubezpieczenia na życie do kredytu hipotecznego. Najczęściej tego rodzaju ubezpieczenie nie jest obowiązkowe. Niemniej jednak – to najczęściej rozwiązanie, które działa na korzyść klienta. Po zawarciu ubezpieczenia na życie możemy negocjować lepsze warunki umowy kredytowej. Jak działa ubezpieczenie na życie w przypadku śmierci kredytobiorcy przed spłatą hipoteki? Wówczas ubezpieczyciel bierze na siebie odpowiedzialność za pokrycie pozostałej części kosztów do spłaty. Jedynym haczykiem jest ustalona wcześniej górnej granicy odpowiedzialności odszkodowawczej, która została wyznaczona przez sumę gwarancyjną.

Jaki jest koszt ubezpieczenia kredytu hipotecznego na życie? Wszystko zależy od tego, jak wysoka suma została ustalona dla polisy na życie kredytobiorcy. Najlepszym rozwiązaniem jest fakt, aby suma gwarancyjna była ustalona w odpowiedniej wysokości, aby pokryć ewentualne zobowiązania kredytu hipotecznego. Istotnym aspektem jest także zakres ochrony ubezpieczeniowej. Ma ono znaczenie przy ustalaniu składki ubezpieczeniowej. Forma zabezpieczenia powinna dotyczyć poważnego zachorowania, śmierci kredytobiorcy lub pobytu w szpitalu. Skład ubezpieczeniowa na ubezpieczenie kredytu hipotecznego od śmierci kredytobiorcy może wynosić około kilkanaście-kilkadziesiąt złotych w ciągu miesiąca.

Ubezpieczenie od utraty pracy a kredyt hipoteczny

W trakcie wyliczenia zdolności kredytowej klienta podczas wydawania decyzji o udzielenie zobowiązania finansowego, bank może wziąć pod uwagę bieżące dochody klienta. Niestety podczas okresu spłaty kredytu może zdarzyć się sytuacja, w której kredytobiorca traci pracę i jest pozbawiony źródła podstawowych dochodów, które pozwalają na spłatę kolejnych rat. Wypadek ten nie musi się przytrafić w momencie wykupienia ubezpieczenia od utraty pracy lub zdolności jej wykonywania. Ochrona tego rodzaju nie pozostaje obowiązkowa, jednak pozwala ona na rozpoczęcie rozmów o negocjowanie z bankiem preferencyjnych form uzyskania kredytu hipotecznego. Koszt takiego ubezpieczenia kredytu hipotecznego pozostaje ustalany indywidualnie z klientem. Może on wynieść 1-1,5 procent całego kredytu w skali roku.

Ubezpieczenie pomostowe a kredyt hipoteczny

Przed tym, jak właściwe zabezpieczenie w postaci hipoteki będzie ustanowione na nieruchomości kupowanej z pomocą finansowania z kredytu hipotecznego, jaki został uzyskany w banku, warto zastosować przejściowe zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia pomostowego. Składka na ubezpieczenie pomostowe jest płacona do momentu wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Ubezpieczenie pomostowe ma charakter przejściowy i jest zwykle obowiązkowe. Okres ochrony ubezpieczenia dotyczy momentu między dniem udzielenia kredytu, a chwilą, w jakiej założona zostanie hipoteka na daną nieruchomość oraz zostanie ona wpisana do księgi wieczystej. Trudno jednoznacznie określić, ile kosztuje ubezpieczenie pomostowe. Każdy bank ma prawo do zaprezentowania innej oferty oraz indywidualnego ustanowienia składek na ubezpieczenie pomostowe. Zazwyczaj koszty tej formy ochrony to równowartość około 0,7 procent od całkowitej kwoty kredytu, jaki zostanie udzielony przez bank.

Gdzie kupić ubezpieczenie kredytu hipotecznego?

Zastanawiasz się nad tym, gdzie najlepiej kupić ubezpieczenie kredytu hipotecznego? Wówczas jednym z lepszych rozwiązań pozostanie skorzystanie z propozycji takich jak porównywarka online. Nadszedł czas na to, abyś mógł cieszyć się z porównywania ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu. Tego rodzaju możliwości są dostępne ze względu na porównywarki online, które umożliwiają dokładną analizę ofert z dowolnego miejsca na świecie i o dowolnej porze.

W trakcie poszukiwania ubezpieczenia kredytu hipotecznego najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z możliwości analizowania przynajmniej kilku ofert konkretnych towarzystw ubezpieczeniowych. Szczegółowe informacje na temat dostępnych rozwiązań i zakresu ochrony znajdziesz w OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia. To dokument, który gwarantuje możliwość zapoznania się z indywidualnymi zasadami ubezpieczenia.