Podatek od wzbogacenia
Ubezpieczenie nieruchomości

Podatek od wzbogacenia a mieszkanie i dom (nieruchomości). Ile wynosi?

Proces nabywania nieruchomości wiąże się z tym, że kupujący najczęściej skupia się na cenie mieszkania, układzie nabywanej nieruchomości, a także jej lokalizacji. Warto pamiętać jednak o tym, że w związku z tym procesem musimy zmagać się z obowiązkami takimi jak podatki, w tym podatkiem od wzbogacenia się. Sprawdź ile wynosi taki podatek i uzyskaj odpowiedzi na pytania takie jak:

Wysokość podatku od wzbogacenia się jest uzależniona od wartości nabywanej nieruchomości. Im większy dom lub mieszkanie, to konieczny do zapłacenia podatek, może być zatem dużym obciążeniem.

Podatek od wzbogacenia się – co to jest?

Podatek od wzbogacania się to pojęcie, które jako takie nie istnieje prawnie, a jest tylko stwierdzeniem potocznym. W rzeczywistości nosi nazwę podatku od czynności cywilnoprawnych w skrócie PCC. To rodzaj podatku, który zostaje pobieramy między innymi od umowy sprzedaży. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 o podatku PCC, obowiązkowemu podatkowi podlegają czynności cywilnoprawnych takie jak:

 • umowy zamiany i sprzedaży praw majątkowych oraz rzeczy,
 • umowa darowizny – w sytuacji przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów lub zobowiązań darczyńcy,
 • umowa pożyczki pieniędzy na rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy spółki,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy o dział spadku i umowy o zniesienie współwłasności.

Podatkowi od wzbogacenia się podlegają także zmiany wyżej wymienionych umów. Odbywa się to w momencie, jeśli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, orzeczenia sądów, w tym polubownych, ugody w momencie, kiedy wywołują one skutki prawne. Działanie podatku od czynności cywilnoprawnych są uregulowane przez ustawę z dnia 9 września 2000 roku.

PCC dotyczy bowiem takich rzeczy jak między innymi:

 • ruchomości, w tym samochodów, maszyn rolniczych i motocykli,
 • nieruchomości, w tym działek budowlanych, mieszkaniach i budynkach,
 • praw majątkowych, w tym wierzytelności i praw autorskich.

Ile procent wynosi podatek od wzbogacenia się w przypadku nieruchomości?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, ile procent wynosi podatek od wzbogacania się. Warto zdawać sobie jednak sprawę, że płacimy go na podstawie ustalonego procentu wysokości rynkowej konkretnego przedmiotu lub zdarzenia. Jak to wytłumaczyć? Kwota podatku jest zależna między innymi od rodzaju umowy i wartości przedmiotu. Najczęściej stawki podatku od wzbogacania się wynosi od 1 do 2 procent wartości rynkowej produktu. Istnieją również pewne wyjątki. Na przykład wzbogacenie się z tytułu czynności nieujawnionych może zostać obłożone podatkiem nawet o wysokości 20 procent.

W przypadku nieruchomości zakupionych z rynku wtórnego, PCC wynosi 2 procent. Podatku od wzbogacenia się przy nieruchomościach nie należy płacić w momencie, kiedy sprzedający prowadzi działalność gospodarczą i jest płatnikiem VAT. Wówczas nawet kupowanie mieszkania z rynku wtórnego nie zobowiązuje do samodzielnego wpłacania podatku PCC.

W momencie zakupu nieruchomości z rynku pierwotnego, podatku od wzbogacenia się nie zapłacimy. Warto jednak pamiętać o tym, że konieczne jest wówczas opłacenie podatku VAT. W momencie spełniania przez nieruchomości programu mieszkaniowego, stawka VAT wynosi 8 procent wartości nieruchomości. Jesteś zainteresowany skorzystaniem z tej stawki podatku? Mieszkanie nie może mieć więcej niż 150 metrów kwadratowych lub dom nie może mieć powierzchni większej niż 300 metrów kwadratowych. W momencie nabywania z rynku pierwotnego nieruchomości większej, podatek VAT wynosi 23 procent wartości nieruchomości. Nabywanie nieruchomości z rynku pierwotnego, wymaga zapłacenia podatku PCC od ustanowionej hipoteki nie nieruchomości. W takiej sytuacji podatek wynosi 19 złotych.

Istnieją sytuację, kiedy nie trzeba płacić podatku PCC podczas zakupu mieszkania. Oto one:

 • mieszkanie od dewelopera, który jest płatnikiem podatku VAT,
 • mieszkanie zakupione jest od spółdzielni, a nieruchomość obejmuje prawo spółdzielcze własnościowe,
 • mieszkanie ze względu na wywłaszczenie wcześniej posiadanego, które finansowane jest ze środków pochodzących z odszkodowania z tego tytułu,
 • wykupienie mieszkania komunalnego na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • nabywca wykupuje nieruchomość na mocy przepisów o ochronie i kształtowaniu.

Podatek od wzbogacenia się a mieszkanie z rynku pierwotnego i wtórnego

Podatek od czynności cywilnoprawnych to obowiązek każdego, kto dokonał czynności prawnych w tym zakupu i nie opłacił przy tym podatku VAT. Taka sytuacja ma miejsce między innymi podczas zakupu nieruchomości. Dotyczy to tylko zakupu domu lub mieszkania z rynku wtórnego. Mieszkania z tak zwanej drugiej ręki są zakwalifikowane do wysokości PCC, który wynosi 2 procent wartości rynkowej nieruchomości. Podatek od wzbogacania się w sytuacji kupna nieruchomości z rynku wtórnego, jest uiszczany za pośrednictwem notariusza sporządzającego umowę sprzedaży. Zadaniem notariusza jest odprowadzeniem odpowiedniej kwoty do urzędu skarbowego. Istotny jest również fakt, że oprócz podatku PCC kupujący będzie zobligowany zapłacić również taksę notarialną według wysokości, ustalonych przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Podatek od wzbogacenia się a dom

W przypadku tytułu określonej czynności cywilnoprawnej w tym zakupu domu, dojdzie do konieczności zapłaty podatku od wzbogacenia się, należy zdawać sobie sprawę z tego, w jaki sposób go zapłacić i jaki jest na to czas. Osoba, która zdecydowała się na dokonanie tego typu zakupu ma 14 dni na zapłacenie podatku od wzbogacenia się. Niestety w tej sytuacji potwierdza się zasada, że nieznajomość prawa szkodzi. Urząd Skarbowy bowiem nie poinformuje o konieczności zapłacenia daniny. Zadaniem podatnika jest obliczenie kwoty podatku, a kolejnym krokiem będzie zapłacenie go w odpowiednim urzędzie skarbowym. Dokonać tego można za pomocą formularza PCC-3, który jest możliwy do złożenia osobiście lub w wersji online.

Podatek od wzbogacenia się – kto płaci?

Jak wygląda aspekt opłacania podatku od wzbogacania się? Kto pozostaje zobowiązany do jego zapłaty? Warto zdawać sobie sprawę z tego, że kwestia, kto płaci podatek od wzbogacania się została uregulowana prawnie. Należy pamiętać, że obowiązek podatkowy wraz z ciężarem zapłaty podatku od wzbogacania się ciąży w przypadku:

 • umowy zamiany – na dwóch stronach,
 • umowy sprzedaży – na kupującym,
 • darowizny – na dwóch stronach,
 • umowy dożywocia – na nabywcy,
 • umowy o dział spadku bądź o zniesienie współwłasności – na podmiocie nabywającym rzeczy,
 • ustanowienia odpłatnego użytkowania (w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności) – na użytkownicy lub nabywającym prawo do służebności,
 • umowy pożyczki lub depozytu nieprawidłowego – na tym, kto bierze pożyczkę lub przechowawcy,
 • ustanawianie hipoteki – na składającym oświadczenie woli o ustanowienie hipoteki,
 • umowy spółki cywilnej – na wspólnikach.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że w momencie, kiedy czynność prawna kwalifikuje się do zapłaty podatku od wzbogacania się, istnieją sytuacje, kiedy nie musimy się tym przejmować. Zwolnienie z zapłaty podatku od wzbogacania się następuje w momencie, kiedy wartość rynkowa zakupionego przedmiotu nie przekracza 1000 złotych. Warto zdawać sobie jednak sprawę z tego, że nie dotyczy to kwoty zakupu, a realnej wartości rynkowej produktu, bo ma to ogromne znaczenie i mogą to być dwie różne kwoty.

Zamierzasz dowiedzieć się więcej na temat podatku od wzbogacania się oraz informacji, które pozwolą Ci na jeszcze lepsze zrozumienie tematu? Koniecznie zapoznaj się z możliwością kontaktu z ekspertami finansowymi i podatkowymi. Dzięki ich pomocy znajdziesz najlepsze rozwiązanie.