Polisa mieszkaniowa a OC w życiu prywatnym
Ubezpieczenie nieruchomości

Polisa mieszkaniowa a OC w życiu prywatnym

Zakup polisy mieszkaniowej stanowi najlepszą inwestycję pod kątem zabezpieczenia posiadanej nieruchomości. Warto jednak pamiętać o tym, że przy zakupie takiego ubezpieczenia asekuratorzy oferują nabywcy możliwość rozszerzenia zakresu uzyskiwanej ochrony. Jest to możliwe zarówno poprzez rozszerzenie podstawowego zakresu ubezpieczenia, jak i poprzez zakup dodatkowych świadczeń. Jeżeli chodzi o polisy mieszkaniowe, bardzo przydatnym dodatkiem może okazać się ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Na jakich zasadach działa taka polisa i co trzeba o niej wiedzieć?

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – co to jest?

Jeżeli ktoś nie interesował się tematyką ubezpieczeń, może zakładać, że polisy OC są przeznaczone tylko dla kierowców. Koniec końców to właściciele samochodów stanowią najliczniejszą grupę nabywców takich świadczeń. Jednak nie tylko oni mogą korzystać z ubezpieczeń OC. Wspomniane polisy OC w życiu prywatnym są dostępne dla wszystkich zainteresowanych klientów.

Trzeba jednak podkreślić, że ubezpieczenia OC (ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej) różnią się od zwykłych polis. Standardowe polisy gwarantują bowiem wypłatę odszkodowania w razie wystąpienia szkód majątkowych albo osobowych. Natomiast ubezpieczenia OC zapewniają sfinansowanie naprawy szkód, które posiadacz polisy nieświadomie wyrządził innym osobom. Tym samym asekurator przejmuje wtedy na siebie odpowiedzialność za powstałe zniszczenia.

Co jasne, zakres takich ubezpieczeń może być bardzo zróżnicowany. Jeśli chodzi o ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, obejmują one wszystkie czynności dnia codziennego. Jest to niezwykle ważna informacja, gdyż takie polisy nie pokryją szkód wyrządzonych np. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – zakres gwarantowanej ochrony

Kiedy zatem wspomniane ubezpieczenia mogą zagwarantować pomoc? Przykładem aktywowania się polisy OC będzie np. przypadkowe uszkodzenie sąsiedniego mieszkania. Najczęstszą sytuacją tego typu jest zalanie mieszkania na skutek awarii instalacji wodnej. Jeśli do tego dojdzie, osoby poszkodowane mogą skierować swoje roszczenia do właściciela lub najemcy danego mieszkania. Na szczęście posiadacze polisy OC mają pewność tego, że poszkodowani otrzymają rekompensatę finansową bezpośrednio od ubezpieczyciela. Dlatego powstała sytuacja nie będzie miała wpływu na ich prywatny budżet.

Innym przykładem może być nieumyślne wyrządzenie szkody na zdrowiu innej osoby podczas uprawiania sportu. Czasami zwykły brak uwagi podczas np. jazdy na rowerze może doprowadzić do zderzenia z inną osobą. Jeżeli poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu, sprawca zdarzenia może zostać zobowiązany do wypłacenia rekompensaty finansowej. W takich przypadkach polisa OC w życiu prywatnym również zostanie aktywowana.

Co ciekawe, obecnie standardem stała się już rozszerzona forma ochrony OC w życiu prywatnym. Większość asekuratorów uznaje, że ochrona jest automatycznie rozciągana na dzieci oraz zwierzęta należące do posiadacza polisy. Dzięki temu ubezpieczyciele zobowiązują się również do pokrycia strat spowodowanych przez dziecko lub pupila. Jest to niezwykle istotne, ponieważ takie szkody zdarzają się dość często. Ponadto nawet najlepsi rodzice i opiekunowie nie są w stanie zawsze upilnować małego dziecka lub zwierzaka. Toteż wspomniana polisa będzie wówczas bardzo cennym zabezpieczeniem.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – o czym warto pamiętać?

Zakup ubezpieczenia OC bez dwóch zdań stanowi dobre zabezpieczenie. Nie oznacza to jednak, że posiadacze takich świadczeń są całkowicie zwolnieni z odpowiedzialności. Asekuratorzy wyraźnie deklarują pokrycie powstałych szkód tylko wtedy, gdy wynikną one z przypadku i nieumyślnego działania. Dlaczego jest to takie ważne?

Ponieważ niektóre osoby mogą uważać, że asekurator pokryje wszystkie szkody wyrządzone innym osobom. Nie jest to jednak prawda. Zarówno celowe działanie, jak i brak ostrożności będą podstawą do odmowy wypłacenia rekompensaty finansowej. Jeżeli asekurator podejmie taką decyzję, obowiązek wypłaty odszkodowania spadnie w całości na barki sprawcy. Nie wolno więc o tym zapominać.

Posiadacze polisy OC w życiu prywatnym są zobowiązani do zachowania ostrożności w celu ograniczenia ryzyka powstania szkody. Toteż zbyt lekkomyślne zachowanie (np. pozostawienie agresywnego psa bez opieki) może skutkować odmową wypłaty odszkodowania. Dlatego też nigdy nie należy traktować polisy OC jako całkowitego zabezpieczenia. Taka polisa może zapewnić pomoc tylko wtedy, gdy powstała szkoda naprawdę była wynikiem nieszczęśliwego zdarzenia.

Pozostałe wyłączenia odpowiedzialności w opisywanych świadczeniach mogą dotyczyć:

  • szkód wyrządzonych pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz wszelkich innych substancji odurzających;
  • zniszczeń powstałych na skutek rażącego zaniedbania ze strony posiadacza polisy;
  • szkód wyrządzonych na mieniu należącym do posiadacza polisy (np. porysowanie samochodu przez dziecko).

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – wysokość rekompensaty

Nie każda polisa OC w życiu prywatnym zapewni odpowiednią ochronę. Tak naprawdę pod tym względem kluczowym czynnikiem będzie wysokość gwarantowanej rekompensaty. Tylko wysokie odszkodowanie zapewni możliwość pokrycia nawet tych najpoważniejszych szkód. O jakich kwotach można więc mówić w przypadku polis OC w życiu prywatnym?

Dolnym progiem takiej rekompensaty powinna być kwota wynosząca co najmniej 100 tysięcy złotych. Nie jest to najwyższe odszkodowanie, jednak pozwoli ono na pokrycie wielu powstałych szkód. Standardowe ubezpieczenie OC w życiu prywatnym powinno zapewniać rekompensatę rzędu 200-300 tysięcy złotych. Przy takiej kwocie można już zakładać, że wystarczy ona na pokrycie niemal wszystkich zniszczeń.

Jeżeli zaś chodzi o górną granicę odpowiedzialności, zależy już ona od wybranego ubezpieczyciela. W wielu najbardziej rozbudowanych polisach można znaleźć kwoty rzędu 500 tysięcy złotych. Taki wymiar odszkodowania może sprawdzić się także w razie spowodowania szkody poza granicami Polski. Tym samym jest to rzeczywiście kompleksowa ochrona.

Co jasne, wysokość gwarantowanej rekompensaty jest nierozerwalnie związana z ceną polisy. Droższe ubezpieczenia co do zasady zapewniają wyższe odszkodowanie.

Podsumowanie

Polisa OC w życiu prywatnym jest niezwykle przydatna. Tylko dzięki niej można uzyskać pomoc w razie spowodowania szkód na czyimś mieniu albo zdrowiu. Dlatego też takie świadczenie stanowi często wybierany dodatek do polisy mieszkaniowej. Jego nabywcy powinni jednak zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii. Pierwszą z nich jest wykaz wyłączeń odpowiedzialności. Znajomość tych zasad jest bardzo ważna, ponieważ ich złamanie uniemożliwi uzyskanie pomocy w pokryciu wyrządzonych szkód. Drugim istotnym czynnikiem będzie gwarantowana suma rekompensaty. W standardowych polisach powinna ona wynosić przynajmniej 200-300 tysięcy złotych. Jeśli jednak komuś zależy na kompleksowej ochronie, powinien postawić na jeszcze bardziej rozbudowany wariant świadczenia. Takie polisy mogą zapewnić ochronę OC sięgającą nawet równowartości 500 tysięcy złotych!