Sprzedaż mieszkania a ubezpieczenie nieruchomości
Ubezpieczenie nieruchomości

Sprzedaż mieszkania a ubezpieczenie nieruchomości – co dzieje się z kupionym ubezpieczeniem?

Zakup dedykowanej polisy mieszkaniowej stanowi najlepszy sposób na zabezpieczenie posiadanej nieruchomości. Jest więc to korzystne zarówno dla osób mieszkających w takim lokalu, jak i dla osób planujących jego sprzedaż. Warto jednak zauważyć, że sprzedaż ubezpieczonej nieruchomości może rodzić poważne dylematy. Podstawowe pytanie dotyczy tego, co dzieje się z zakupionym ubezpieczeniem w momencie sprzedaży nieruchomości? Czy taka polisa zostaje automatycznie unieważniona, a może ubezpieczyciele przewidują inne rozwiązanie?

Sprzedaż mieszkania a ubezpieczenie nieruchomości

Opisany dylemat pojawia się przy sprzedaży każdego mieszkania albo domu objętego ochroną ubezpieczeniową. Wynika to z faktu, że praktycznie wszystkie polisy mieszkaniowe należą do grona świadczeń długoterminowych. Tym samym mogą one zapewniać ochronę nawet przez kilka lat. Jeżeli więc właściciel nieruchomości zdecydował się na zakup ubezpieczenia, taka polisa może wciąż być ważna w chwili sprzedaży mieszkania.

Dlatego można śmiało założyć, że mnóstwo osób stanie przed opisanym wyżej problemem. Jak więc sprzedaż mieszkania wpłynie na zakupione ubezpieczenie? Tak naprawdę trudno jest wskazać jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. Każdy ubezpieczyciel może bowiem zastosować swoje indywidualne procedury w sytuacji, kiedy chronione dobro (w tym przypadku nieruchomość) ma nowego właściciela.

Jeśli zatem ktoś planuje sprzedaż ubezpieczonego mieszkania, może od razu skontaktować się ze swoim asekuratorem. W trakcie takiej rozmowy wystarczy zapytać, jakie procedury zostaną zastosowane przy sprzedaży chronionej nieruchomości. Uzyskanie wspomnianych informacji powinno wyjaśnić wszystkie wątpliwości.

Co jasne, sprzedaż nieruchomości wiąże się z koniecznością wypełnienia wielu kwestii formalnych. Toteż wiele osób może po prostu zapomnieć o wcześniejszym kontakcie ze swoim asekuratorem. Dlatego w tym miejscu warto odpowiedzieć na kolejne ważne pytanie. Jakie decyzję mogą zostać podjęte przez ubezpieczyciela w związku ze sprzedażą nieruchomości?

Sprzedaż mieszkania a ubezpieczenie nieruchomości – unieważnienie polisy

Pierwszym i zarazem najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest unieważnienie zawartego ubezpieczenia w momencie sprzedaży nieruchomości. Z jakiego powodu posiadacze ubezpieczeń mieszkaniowych mogą spodziewać się takiej decyzji? Otóż polisy mieszkaniowe należą do grona ubezpieczeń majątkowych. Natomiast uniwersalną zasadą stosowaną w przypadku takich świadczeń jest unieważnienie polisy w momencie, gdy chronione dobro zostanie sprzedane. Z tego względu można zakładać, że większość ubezpieczycieli zastosuje się właśnie do tego przepisu.

Jak dokładnie będzie wyglądać taka procedura od strony formalnej? Najpierw asekurator będzie musiał zadbać o uzyskanie dokumentacji potwierdzającej sprzedaż nieruchomości. Co jasne, wszystkie niezbędne dokumenty powinien dostarczyć nabywca polisy, czyli osoba sprzedająca dany dom lub mieszkanie. Następnie asekurator wprowadzi takie dokumenty do systemu i jednocześnie wyda decyzję o unieważnieniu polisy.

Po uzyskaniu takiej decyzji nabywca polisy może domagać się zwrotu części składki za okres niewykorzystanej ochrony. Warto bowiem wiedzieć, że taką możliwość zapewnia aktualne prawo ubezpieczeniowe. Jeżeli zawarta polisa zostaje przedwcześnie unieważniona, jej nabywca może uzyskać częściowy zwrot składki. Nie dotyczy to jednak sytuacji, kiedy unieważnienie polisy było efektem naruszenia jej warunków.

Rzecz jasna dokładna wysokość zwracanej kwoty zależy od indywidualnych okoliczności.Tutaj duże znaczenie ma między innymi wybrany schemat płatności za zakupione ubezpieczenie. Polisy mieszkaniowe zazwyczaj są kupowane na okres 2-3 lat. Nabywca polisy może opłacić taką polisę z góry lub zapłacić w ratach. Przy płatności z góry asekurator zwróci składkę za cały okres niewykorzystanej ochrony. Natomiast przy płatności ratalnej ubezpieczyciel zwróci część już opłaconej składki oraz anuluje wezwanie do uiszczenia kolejnych rat.

Sprzedaż mieszkania a ubezpieczenie nieruchomości – przeniesienie polisy

Natychmiastowe unieważnienie polisy mieszkaniowej to najczęstsze rozwiązanie przy sprzedaży nieruchomości. Jednak trzeba wyraźnie podkreślić, że nie stanowi ono jedynej alternatywy. Część asekuratorów może bowiem dopuszczać możliwość przeniesienia zawartej polisy na nowego właściciela nieruchomości. Co warto wiedzieć o tej procedurze?

Przede wszystkim należy mieć na uwadze fakt, że przeniesienie polisy nie zawsze jest możliwe. Aktualne regulacje prawne zapewniają asekuratorom dowolność w podejmowaniu takich decyzji. Tym samym to ubezpieczyciel sam musi wyrazić zgodę na przeniesienie polisy. Jeżeli tego nie zrobi, ubezpieczenie zostanie unieważnione (zgodnie z opisanymi wyżej procedurami).

Asekuratorzy mogą jednak wydać także pozytywną opinię na temat przeniesienia polisy na nowego właściciela nieruchomości. Wtedy ubezpieczyciel powinien skontaktować się z nabywcą domu lub mieszkania i poinformować go o dalszych procedurach. Przeniesienie polisy odbywa się zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez asekuratora. Dlatego też zarówno nabywca polisy, jak i nowy nabywca nieruchomości powinni uczestniczyć w takiej procedurze.

W momencie przeniesienia polisy nowy nabywca nieruchomości bierze na siebie określone zobowiązania. Najważniejszym z nich może być konieczność opłacenia pozostałych rat polisy. Tutaj warto podkreślić, że przy przenoszeniu polisy ubezpieczyciel ma prawo do ponownego wyliczenia wysokości składki. Tym samym nowy właściciel nieruchomości może otrzymać mniej atrakcyjną lub wręcz korzystniejszą ofertę.

Przy przenoszeniu polisy trzeba również wziąć pod uwagę zakres jej ochrony. Być może nowy właściciel uzna, iż jest on niewystarczający lub zbyt szeroki. W takiej sytuacji warto zapytać o możliwość modyfikacji warunków zawartego ubezpieczenia. Jeżeli asekurator wyrazi zgodę, nowy właściciel nieruchomości będzie mógł dopasować zakres ochrony do swoich potrzeb.

Podsumowanie

Sprzedaż mieszkania objętego ważnym ubezpieczeniem może wywoływać wątpliwości związane z zawartą polisą. Dlatego warto wiedzieć o tym, że w takiej sytuacji w grę wchodzą dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest unieważnienie zawartej polisy oraz zwrot części składki za niewykorzystany okres ochrony. Większość ubezpieczycieli decyduje się na takie rozwiązanie w chwili, gdy klient zgłasza sprzedaż chronionej nieruchomości. Natomiast drugą, choć rzadziej stosowaną, alternatywą jest przeniesienie polisy na nowego właściciela mieszkania. Aby było to możliwe, asekurator musi wydać stosowną zgodę. To oznacza, że wiele zależy od decyzji samego towarzystwa. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, nowy właściciel nieruchomości przejmie wszystkie zobowiązania wynikające z zawartej umowy. Co ważne, niektórzy ubezpieczyciele pozwalają na zmianę zakresu i warunków polisy przy jej przenoszeniu. Warto zatem dopytać o taką możliwość.