Zakres ubezpieczenia AC

Zainteresowanie ubezpieczeniami AC stale rośnie, dzięki czemu ubezpieczyciele mogą pochwalić się coraz lepszymi statystykami sprzedaży. Wynika to przede wszystkim z faktu, że coraz więcej kierowców docenia liczne korzyści płynące z zakupu AC. Naturalnie w przypadku polis AC oraz wszystkich innych ubezpieczeń dobrowolnych kluczowym czynnikiem jest zakres ubezpieczenia. To od niego zależą dokładne ramy ochrony udzielanej w ramach zawartej umowy. Zatem co obejmuje zakres ubezpieczenia AC? Jakie świadczenia są w jego przypadku najistotniejsze?

Zakres ubezpieczenia AC – ochrona przed kradzieżą

Od lat kierowcy wymieniają się różnymi metodami, które miałyby zapewnić lepsze zabezpieczenie samochodu przed potencjalnymi złodziejami. Niestety, brutalna prawda jest taka, że nawet ogromny postęp technologiczny w tworzeniu zabezpieczeń samochodowych nie rozwiązał tego problemu. Bardziej zdeterminowani złodzieje najprawdopodobniej znajdą w końcu sposób na włamanie się do samochodu i jego kradzież. Dlatego wszyscy właściciele aut muszą pogodzić się z myślą, że nie są w 100% chronieni przed kradzieżą pojazdu.

Co prawda, ubezpieczenie AC także nie daje takiej ochrony. Jednak zakup tej polisy gwarantuje prawo do uzyskania rekompensaty finansowej w przypadku kradzieży pojazdu. Biorąc pod uwagę wszystkie dostępne alternatywy – jest to zdecydowanie najlepsza forma zabezpieczenia.

Kradzież samochodu podlega pod zapis mówiący o tzw. szkodzie całkowitej, czyli skutkującej całkowitą utratą wartości chronionego dobra. Tym samym posiadacze ubezpieczeń AC mogą wtedy liczyć na uzyskanie odszkodowania. Wysokość tej rekompensaty musi odpowiadać szacunkowej wartości skradzionego pojazdu.

Zakres ubezpieczenia AC – ochrona przed uszkodzeniem i zniszczeniem

Opisana kradzież auta to tylko jedno z wielu zagrożeń czyhających na właścicieli samochodów. Nie można więc lekceważyć innych potencjalnych zagrożeń, nawet jeśli nie prowadzą one do tak wysokich strat.

W treści kompleksowych polis AC widnieją również zapisy dotyczące ochrony samochodu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Tutaj pojawia się kolejny ważny termin. Poza opisaną wyżej szkodą całkowitą asekuratorzy wyróżniają także szkodę częściową. Podział między tymi dwoma zapisami jest następujący:

  • szkoda całkowita dotyczy poważnych zniszczeń przekraczających 70% wartości auta;
  • szkoda częściowa odnosi się tylko do mniej poważnych zniszczeń, które nie podważają opłacalności naprawy.

Co istotne, treść ubezpieczeń AC obejmuje różne ryzyka mogące prowadzić do zniszczenia albo uszkodzenia chronionego pojazdu. Bardzo ważnym zapisem jest ochrona przed zdarzeniami losowymi. Tym mianem asekuratorzy określają np. anomalie pogodowe, nagłe wypadki oraz inne nieprzewidziane sytuacje mogące doprowadzić do powstania szkody. W treści OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia) powinien widnieć wykaz zawierający wyliczenie sytuacji losowych objętych ochroną w ramach AC.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Czasem asekuratorzy rozszerzają swoje ubezpieczenia o dodatkową ochronę przed wandalizmem. Jest to bardzo przydatne świadczenie dla kierowców, którzy zostawiają swoje auto w niestrzeżonym miejscu. Niestety, tak pozostawione samochody mogą przyciągnąć wandali. Ich działania skutkują powstaniem różnych zniszczeń, choć zazwyczaj są to uszkodzenia szyb lub karoserii. Na szczęście posiadacze kompleksowych polis AC mają pewność, że ubezpieczyciel pomoże im w usunięciu takich szkód.

W najbardziej rozbudowanych polisach może także znaleźć się gwarancja naprawy pojazdu po wypadku lub kolizji drogowej. Co jasne, naprawa uszkodzonego pojazdu zazwyczaj jest możliwa dzięki odszkodowaniu z OC sprawcy wypadku. Jednak takie środki mogą trafić wyłącznie do osób poszkodowanych, a sprawca musi sam zadbać o naprawę swojego samochodu. Jednakże polisa AC może zapewnić pomoc w naprawie pojazdu także osobom odpowiedzialnym za zderzenie.

Czego NIE obejmuje zakres ubezpieczenia AC?

Szeroki zakres ochrony jest niewątpliwie wyznacznikiem dobrej polisy AC. Warto jednak pamiętać, że w każdej takiej polisie gwarantowana ochrona będzie miała kilka ograniczeń. Wynikają one z zapisów dotyczących wyłączenia odpowiedzialności.

Wykaz wyłączeń odpowiedzialności obejmuje sytuacje, które będą uprawniać asekuratora do odmowy wypłaty odszkodowania. Co istotne, taka odmowa będzie wówczas zgodna z warunkami umowy, a więc nie będzie można jej podważyć. Warto przy tym pamiętać, że w momencie zakupu ubezpieczenia nabywca musi zaakceptować jego warunki.

Wyłączenia odpowiedzialności dotyczą przede wszystkim zdarzeń wynikających ze złamania prawa lub stanowiących efekt zaniedbania. Do tej kategorii można więc zaliczyć np. wypadki spowodowane pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości umożliwi asekuratorowi odmowę wypłaty odszkodowania. Tutaj warto dodać, że w polisach AC ubezpieczyciele zwracają uwagę także na zabezpieczenie pojazdu. Jeżeli właściciel auta wykaże się zaniedbaniem (np. zostawi otwarty samochód) i to zaniedbanie spowoduje powstanie szkody – asekurator najprawdopodobniej odmówi przyznania środków w ramach rekompensaty finansowej.

Co ważne, firmy ubezpieczeniowe mogą samodzielnie określać zawartość wykazu wyłączeń. Toteż przed zakupem wybranego AC należy koniecznie zapoznać się z jego treścią. Wykaz wyłączeń oraz inne ważne informacje znajdują się w OWU.

Podsumowanie

Zakres ubezpieczenia AC obejmuje przede wszystkim: ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem oraz kradzieżą auta. Niektórzy ubezpieczyciele oferują również zabezpieczenie przed dewastacją samochodu. Wszystkie wymienione zapisy odgrywają kluczową rolę w przypadku ubezpieczeń AC. Co jasne, zakres ochrony w AC może zależeć między innymi od wybranego wariantu polisy. Nieraz za bardziej kompleksową ochronę trzeba po prostu więcej zapłacić. Toteż przy zakupie AC warto dopasować zakres ubezpieczenia do swoich potrzeb. Trzeba również pamiętać o tym, że zakres każdej polisy tego typu będzie ograniczony przez określone wyłączenia odpowiedzialności.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć