likwidacja szkody w przypadku kradzieży pojazdu
Ubezpieczenie komunikacyjne

Jak przebiega likwidacja szkody w przypadku kradzieży pojazdu?

Polisa autocasco (AC) ma zabezpieczyć samochód przed ewentualną kradzieżą oraz innymi zdarzeniami losowymi. Jest to ważny rodzaj ochrony, ponieważ statystyki policyjne pokazują, że w Polsce rocznie dochodzi do kilku tysięcy takich kradzieży. Tym samym polisa AC stanowi jedyny sposób na uzyskanie finansowego zabezpieczenia w przypadku utraty samochodu. Trudno więc wskazać lepszy argument przemawiający za jej zakupem. Co istotne, posiadacze ubezpieczeń AC powinni wiedzieć, jak wygląda procedura zgłaszania kradzieży pojazdu. Taka wiedza pozwala bowiem na łatwiejsze i szybsze wypełnienie wymaganych formalności przy zgłaszaniu szkody. Co dokładnie należy zrobić?

Skradziono Ci samochód? Od razu powiadom policję!

Kradzież samochodu to naprawdę poważne przestępstwo. Dlatego każdy taki przypadek należy natychmiastowo zgłosić organom ścigania. Dzięki temu funkcjonariusze będą mogli wszcząć odpowiednie procedury i tym samym rozpoczną poszukiwania skradzionego pojazdu.

Co prawda, policji nie zawsze udaje się odnaleźć i odzyskać skradzione samochody. Jednakże samo zgłoszenie takiego zdarzenia jest istotne również z innego powodu. Mianowicie policjanci muszą wtedy sporządzić stosowną notatkę o popełnieniu przestępstwa. Taki dokument staje się zarazem podstawą do tego, aby zgłosić kradzież samochodu ubezpieczycielowi.

Skąd wzięła się taka konieczność? Wynika ona z faktu, że towarzystwa ubezpieczeniowe muszą w jakiś sposób chronić się przed próbami wyłudzenia odszkodowania. To z kolei bywa dość problematyczne, ponieważ historia pokazała, że kradzież samochodu można upozorować. Jeśli więc ktoś zawiadomi organy ścigania o popełnionej kradzieży, takie zgłoszenie staje się znacznie bardziej wiarygodne. Z tego powodu niemal wszyscy ubezpieczyciele wymagają od swoich klientów, aby najpierw zawiadomili oni policję. Dopiero później inicjatywa przechodzi na stronę towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jakie formalności obowiązują przy zgłaszaniu kradzieży pojazdu?

Złożenie zawiadomienia o popełnionym przestępstwie jest więc niezbędne do rozpoczęcia procedury likwidacji szkody. Jednak w tym miejscu trzeba wspomnieć o kolejnej bardzo ważnej kwestii. Każdy ubezpieczyciel przewiduje określony termin na zgłoszenie kradzieży pojazdu. Taki zapis można odnaleźć w treści OWU, czyli Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Zazwyczaj termin na zgłoszenie kradzieży wynosi 7 dni. Nie należy jednak ślepo kierować się tym zaleceniem, ponieważ niektórzy ubezpieczyciele mają zupełnie inne procedury. Czasami kierowcy muszą zgłosić kradzież w ciągu 72-96 godzin od chwili zdarzenia. Jeżeli polisa przewiduje tak krótki termin, należy od razu przejść do wypełniania formalności.

Jeżeli chodzi o ich przebieg, asekuratorzy najpierw zajmują się ustaleniem okoliczności danego zdarzenia. Następnie kierowca zostanie poproszony o przekazanie dokumentów skradzionego samochodu. Ubezpieczyciel może zażądać dostarczenia między innymi:

  • kompletu kluczyków;
  • dowodu rejestracyjnego;
  • karty pojazdu (jeżeli dowód został skradziony).

Ostatnim etapem będzie przygotowanie niezbędnej dokumentacji. Po jej podpisaniu asekurator rozpoczyna procedurę likwidacji szkody. Każdy ubezpieczyciel musi w ciągu 30 dni podjąć decyzję dotyczącą wypłaty odszkodowania. Jeżeli kierowca nie zgodzi się z podjętą decyzją, może się od niej odwołać. To z kolei sprawi, że asekurator ponownie rozpatrzy zgłoszenie.

Kiedy odszkodowanie za skradziony pojazd nie zostanie wypłacone?

Zdecydowana większość zgłoszeń dotyczących kradzieży samochodu jest jak najbardziej realna. Mimo tego nie wszyscy kierowcy otrzymują należne odszkodowanie. Dlaczego? Albowiem ubezpieczyciele często powołują się na zapisy dotyczące wyłączenia odpowiedzialności.

W przypadku AC dotyczą one przede wszystkim kwestii niewłaściwego zabezpieczenia pojazdu przed złodziejami. Wszystkie polisy autocasco zawierają bowiem wyłączenie odpowiedzialności dotyczące tzw. rażącego niedbalstwa. Asekuratorzy mogą w ten sposób określić różne działania zwiększające ryzyko kradzieży pojazdu.

Ubezpieczyciele powołują się na wspomniany zapis w sytuacji, gdy:

  • kierowca zgubił kluczyki do samochodu, a sam pojazd został skradziony niedługo potem;*
  • właściciel pojazdu nie uruchomił zabezpieczeń antywłamaniowych;
  • kierowca pozostawił samochód w niedozwolonym miejscu;

Co jasne, takich zapisów może być znacznie więcej. Tym samym po raz kolejny sprawdza się stara zasada dotycząca uważnej lektury OWU. Tylko znajomość zapisów widniejących w umowie pozwala na uniknięcie przykrych niespodzianek.

*W takich sytuacjach należy od razu wymienić zamki i przedstawić ubezpieczycielowi rachunek.

Podsumowanie

Jeśli samochód był objęty polisą AC, kierowca może uzyskać wysokie odszkodowanie w razie kradzieży pojazdu. Aby jednak otrzymać rekompensatę finansową, najpierw trzeba wypełnić wszystkie aspekty formalne związane ze zgłaszaniem szkody. Podstawową kwestią przy kradzieży pojazdu jest natychmiastowe poinformowanie organów ścigania. Dopiero po złożeniu takiego zawiadomienia można zgłosić się do asekuratora i wnioskować o wypłatę odszkodowania. Ubezpieczyciel zapewne poprosi o przekazanie kompletu dokumentów, a następnie rozpocznie procedurę likwidacji szkody. Kierowca w ciągu 30 dni uzyska decyzję dotyczącą przyznania rekompensaty finansowej.